ebib 
Nr 4/2010 (113), Cyberkłopoty i pułapki sieci. List do redakcji
 poprzedni artykuł   

 


Joanna Papuzińska-Beksiak

List otwarty


Warszawa 28.03.2010

W ubiegłym roku pod firmą Stowarzyszenia „Parafiada” opublikowana została antologia poezji dla dzieci „Mów do mnie wierszem”. Zawiera ona wiersze 54 autorów polskich, przy czym jedynie w stosunku do 7 z nich prawa autorskie wygasły, w pozostałych zaś 47 przypadkach pozostają własnością autorów bądź ich spadkobierców.

Stowarzyszenie „Parafiada” zaniedbało swoje podstawowe obowiązki wobec tych osób:

  • nie zwróciło się z powiadomieniem o druku,
  • nie umożliwiło dokonania korekty publikowanych utworów,
  • nie uzgodniło układu graficznego tekstów (został on w bezmyślny sposób zniekształcony!),
  • nie nadesłało przysługujących egzemplarzy autorskich,
  • nie wypłaciło autorom honorariów,
  • nie zarejestrowało w ZAIKS załączonej do książki płyty.

Wszystkie te zaniechane działania należą do elementarnych obowiązków wydawcy /jak też zasad przyzwoitości, mówiąc nawiasem/. Antologię wyprodukowano w komercyjnym nakładzie 10 tys. egz. korzystając z pieniędzy podatnika, czyli z dotacji Senatu RP. Obecnie tom sprzedawany jest w cenie 50 PLN ( koszta przesyłki przez internet ponosi nabywca) – dość chyba wysokiej w kontekście wspomnianej dotacji... Przypomnieć w tym miejscu warto, że wparciem ze strony Państwa (czyli z kieszeni podatnika) winny cieszyć się pozycje o charakterze niekomercyjnym. W przypadku tomu „Mów do mnie wierszem” intencje komercyjne wydawcy są bardziej niż oczywiste.

W tej sytuacji z zażenowaniem czyta się pompatyczne hasła, którymi „Parafiada” reklamuje swoją działalność w dziedzinie wychowania młodzieży i budowy społeczeństwa „prawdziwie obywatelskiego”. Brzmią one, niestety z gruntu fałszywie.

Dodam, iż mimo że w imieniu poszkodowanych twórców zwracała się do Stowarzyszenia pisarka Wanda Chotomska, do chwili obecnej autorzy tekstów nie otrzymali żadnych przeprosin, ani deklaracji rekompensaty, choć upłynęło już wystarczająco dużo czasu, by można było podjąć takie działania.

Dlatego też postanowiłam podać do publicznej wiadomości powyższe fakty, których nie można nazwać inaczej jak kradzieżą własności intelektualnej.

Prof. zw. dr hab. Joanna Papuzińska-Beksiak

 Początek stronyList otwarty / Joanna Papuzińska-Beksiak // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 4/2010 (113) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/113/a.php?list. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187