ebib 
Nr 4/2010 (113), Cyberkłopoty i pułapki sieci. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Karolina Krzon
Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Biblioteka dla Przyszłości II”


26 marca 2010 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie odbyła się konferencja Biblioteka dla przyszłości II. Spotkanie to miało miejsce w ramach XXII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Podczas obrad omawiano zagadnienia dotyczące nowoczesnych metod działalności bibliotecznej oraz psychologiczne aspekty pracy w bibliotece. W konferencji uczestniczyli bibliotekarze szkół wyższych, bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, a także naukowcy i studenci bibliotekoznawstwa. Uczestników powitał Dziekan WSB w Chorzowie dr Krzysztof Koj, a obradom przewodniczył dr hab. Wiesław Babik, prof. UJ. Wykład wprowadzający wygłosiła dr Jolanta Gwioździk z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Zaprezentowała referat pt. Od labiryntu do paradygmatu. Wizje bibliotek na przestrzeni dziejów. Omówiła różne koncepcje bibliotek zarówno tych dawnych, jak i współczesnych. Przedstawiła poglądy na ten temat współczesnych socjologów i pisarzy. Następnie głos zabrała mgr Joanna Kulik, pracownik biblioteki WSB w Chorzowie. W swoim wystąpieniu Biblioteka w zmieniającej się rzeczywistości opisywała rynek płatnych i bezpłatnych źródeł informacji elektronicznej. Zaprezentowała ofertę usług bibliotecznych, które można skierować do osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. Wskazała również na inne sposoby ułatwienia kontaktu użytkownika z biblioteką, jakimi mogą być strony internetowe bibliotek, adresy email, udostępnianie katalogów on-line czy też wydłużenie godzin pracy placówek.

Mgr Marian Malinowski, pracownik Biblioteki Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach oraz Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, mówił o serwisach społecznościowych. Swoją wypowiedź oparł na najpopularniejszym w chwili obecnej serwisie społecznościowym Facebook i mikroblogu Twitter. Zwrócił uwagę na fakt, iż coraz więcej użytkowników korzysta z różnego typu serwisów. Wskazał na przydatność tych narzędzi w pracy bibliotekarskiej, a swoją wypowiedź oparł na własnych doświadczeniach zawodowych. Prelegent prowadzi blog (http://malin.net.pl[1]), w którym pisze o pracy w bibliotece i ciekawostkach bibliotecznych, promuje również swoje biblioteki w różnych portalach społecznościowych. Pierwszą część wystąpień zakończyła mgr Monika Jędralska, redaktor i koordynator Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, członek zespołu ds. metadanych oraz zespołu ds. synonimów przy konsorcjum Polskich Bibliotek Cyfrowych oraz pracownik i net-bibliotekarz Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Referatem zatytułowanym Wystrój wirtualnych wnętrz – o estetyce Europeany starała się wyjaśnić, jak przygotowanie graficzne serwisów wpływa na opinię użytkowników i jakie są tego konsekwencje.


Źródło: Zdjęcie WSB z serwisu Flickr [on-line]. [Dostęp 30 kwietnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.flickr.com/photos/bibliotekawsb/.

Drugą część obrad rozpoczęła dr Maja Wojciechowska, dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Ateneum oraz pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, referatem pt. Zjawisko lojalności wśród klientów bibliotek. Autorka zaprezentowała w nim definicję pojęcia lojalności. Wspomniała, jakie czynniki na nią wpływają oraz jakie typy lojalności można wyróżnić. Podsumowując dr M. Wojciechowska przedstawiła wyniki swoich badań dotyczące lojalności klientów bibliotek szkół wyższych. Następnie głos zabrał dr Tomasz Heryszek, pracownik WSB w Chorzowie oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W swojej wypowiedzi zatytułowanej Społeczeństwo wiedzy w cyfrowym świecie mówił o znaczeniu nowych mediów oraz przedstawił zjawisko cyfryzacji wiedzy. Wspomniał o społeczeństwie, które niezwykle szybko przystosowuje się do nowych warunków i podkreślił, że musimy odnaleźć się w nadpodaży informacji. Podczas konferencji zaprezentowano referat pt. Biblioteka akademicka w służbie osobom niepełnosprawnym. Pomoc w zdobywaniu dodatkowych umiejętności autorstwa mgr Aleksandry Marciniak, kierownika Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Z powodu nieobecności autorki, referat wygłosiła mgr Karolina Krzon z Biblioteki WSB w Chorzowie. Omówiono w nim sytuację studentów niepełnosprawnych na polskich uczelniach wyższych. Opisano działania podejmowane przez jednostki naukowe, w tym także przez biblioteki, na rzecz osób niepełnosprawnych. Zaproponowano rozwiązania, które pozwoliłyby studentom z dysfunkcjami poczuć się pełnoprawnymi użytkownikami książnic. Jako ostatnia wystąpiła mgr Wiesława Szlachta, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich, która na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi. W referacie pt. Biblioterapia i praca z osobami niepełnosprawnymi w bibliotece. Z doświadczeń praktyka krótko omówiła znaczenie i historię biblioterapii. Przedstawiła warsztat niezbędny w pracy biblioterapeuty. Swoją wypowiedź poparła doświadczeniami z siemianowickiej biblioteki.

Na zakończenie obrad odbyła się dyskusja, którą poprowadziła mgr Bogumiła Urban, dyrektor Biblioteki WSB. Dzielono się opiniami na temat miejsca biblioteki w procesie cyfryzacji wiedzy i w społeczeństwie informacyjnym. Pojawiły się także opinie dotyczące problemów z przystosowaniem placówek do pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami. Podsumowując spotkanie, Bogumiła Urban podziękowała wszystkim uczestnikom konferencji, prelegentom oraz osobom odpowiedzialnym za jej przygotowanie. Po konferencji prezentacje prelegentów zostały udostępnione pod adresem http://www.slideshare.net/bibliotekawsb, natomiast zdjęcia w serwisie http://www.flickr.com/photos/bibliotekawsb/.

Przypisy

[1] Wszystkie odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dniu 30.04.2010 r.

 Początek stronySprawozdanie z konferencji naukowej „Biblioteka dla Przyszłości II” / Karolina Krzon // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 4/2010 (113) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/113/a.php?krzon. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187