ebib 
Nr 4/2010 (113), Cyberkłopoty i pułapki sieci. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Magdalena Krynicka
Instytut Bibliograficzny BN

International Cataloguing Principles


Dokument International Cataloguing Principles (ICP) został opublikowany przez Sekcję Katalogowania IFLA w 2009 r. Sekcja ta, w 2001 r., z inicjatywy Natalii Kasparowej (Rosyjska Biblioteka Państwowa), postanowiła dokonać rewizji i uwspółcześnienia tzw. Zasad paryskich przyjętych w 1961 r. przez International Conference on Cataloguing Principles. Dokument jest efektem prac grupy roboczej działającej pod kierunkiem Barbary B. Tillett (Biblioteka Kongresu). Celem prac było zharmonizowanie zaleceń w zakresie praktyk katalogowania wszystkich typów dokumentów oraz całościowe ujęcie opisów bibliograficznych, z uwzględnieniem zmian w udostępnianiu i wyszukiwaniu danych, jakie zaszły w wyniku automatyzacji katalogów i procesów bibliotecznych. Poznaniu lokalnych praktyk katalogowania i uzgodnieniu wspólnego stanowiska służyły zorganizowane, regionalne spotkania specjalistów w zakresie katalogowania, w tym przede wszystkim przedstawicieli narodowych agencji bibliograficznych:

  • 2003, Frankfurt n. Menem – Europa, Stany Zjednoczone i kraje anglojęzyczne (Polska nie była reprezentowana);
  • 2004, Buenos Aires – Ameryka Łacińska i Karaiby;
  • 2005, Kair – kraje arabskie Afryki i Bliskiego Wschodu;
  • 2006, Seul – Azja;
  • 2007, Pretoria – Afryka subsaharyjska.

Materiały robocze i konkluzje z tych spotkań publikowano w kolejnych tomach „IFLA Series on Bibliographic Control” (26, 28, 29, 32, 35), a także referowano podczas konferencji generalnych IFLA. Wersję oryginalną ICP oraz przekłady na 23 języki opublikowano w 2009 r. w „IFLA Series on Bibliographic Control 37”. Jednocześnie są one dostępne w witrynie IFLA pod adresem http://www.ifla.org/publications/statement-of-international-cataloguing-principles.

Dokument ma charakter standardu, który wprowadza nową terminologię, zharmonizowaną z terminami przyjętymi w FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), w powiązanych z nim modelach FRAD (Functional Requirements for Authority Data) i FRSAR (Functional Requirements for Subject Authority Data) oraz w RDA (Resource Description and Access). Zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką, teksty takie tłumaczy się w sposób możliwie wierny, nie dodając własnych komentarzy czy obszerniejszych wyjaśnień. Analiza i interpretacja tego dokumentu oraz zawartej w nim terminologii winna być przedmiotem osobnego opracowania.

Wersję polską zasad katalogowania przygotowała Magdalena Krynicka przy współpracy kolegów z Instytutu Bibliograficznego BN. Składamy podziękowania wszystkim recenzentom tłumaczenia, a szczególnie prof. Jadwidze Woźniak-Kasperek za konsultacje terminologiczne.

 Początek stronyInternational Cataloguing Principles / Magdalena Krynicka // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 4/2010 (113) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/113/a.php?krynicka. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187