Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 4/2010(113) maj

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Bożena Bednarek-Michalska

Korekta:
Katarzyna Kozak
Izabella Milewska-Warta
Iwona Sójkowska

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk

redakcja.ebib@gmail.com


Cyberkłopoty i pułapki sieci

Felieton o pułapkach

Artykuły

Mariusz Nowak
     Cybernetyczne przestępstwa - definicje i przepisy prawne
Alicja Raczek
     „Copyfraud” - zawłaszczenie, nadużycie czy przywłaszczenie praw autorskich?
Piotr Tafiłowski
     Etykietowanie treści w serwisie podaj.net
Dominik Mirosław Piotrowski
     Bibliotekarzu! Strzeż się phishingu!
Katarzyna Gmerek
     Znicz Olimpijski pożera Dysk Twardy – albo o łańcuszkach internetowych

Badania, teorie, wizje

Maria Trzupek
     Znaczenie bibliotek w środowisku wiejskim

Sprawozdanie

Karolina Krzon
     Sprawozdanie z konferencji naukowej „Biblioteka dla Przyszłości II”

Komunikat

Magdalena Krynicka
     International Cataloguing Principles

Recenzja

Monika Krakowska
     Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Jacka Tomaszczyka

Listy do redakcji

Joanna Papuzińska-Beksiak
     List otwarty


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 4/2010 (113) maj. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Cyberkłopoty i pułapki sieci. - : http://www.ebib.info/2010/113/index.php. - ISSN 1507-7187