ebib 
Nr 1/2010 (110), Bariery i informacja. Artykuł
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Marzena Świgoń
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zakład Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Bariery informacyjne

Wyniki badań ankietowych wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
KLIKNIJ NA PREZENTACJE!


 Początek stronyBariery informacyjne : Wyniki badań ankietowych wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / Marzena Świgoń // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2010 (110) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/110/a.php?swigon. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187