ebib 
Nr 8/2009 (108), Finanse w bibliotece. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Anna Marcol
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

X Salon Książki Polonijnej w Częstochowie


W dniach 7–12 października 2009 r. w Akademii Polonijnej w Częstochowie zorganizowano Polonijny Festiwal Multimedialny „Polskie Ojczyzny 2009”, który został objęty Wysokim Patronatem JE Ryszarda Kaczorowskiego, Prezydenta II RP. Program spotkań uświetnili także znani politycy i badacze, którzy weszli w skład Komitetu Honorowego[1].

W ramach festiwalu zaplanowano m.in.: pokazy filmów konkursowych, Kongres Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii na temat „II wojna światowa a migracja narodu polskiego” oraz X Salon Książki Polonijnej – coroczną imprezę, której celem jest popularyzacja dorobku twórców polonijnych i emigracyjnych, integracja środowisk twórczych oraz umożliwienie im nawiązania bezpośredniego kontaktu z czytelnikami. Dotychczas, w ramach tej imprezy popularyzowano dzieła kilkuset polskich autorów zamieszkujących różne części globu. Najczęściej byli to pisarze, poeci, publicyści, redaktorzy i badacze związani z organizacjami działającymi na terenie Francji (Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie, Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie), Wielkiej Brytanii (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie), Litwy (Sekcja Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy) i Polski (Związek Literatów Polskich, Związek Dziennikarzy Polskich).

Organizatorką i pomysłodawcą Salonu jest Agata Kalinowska-Bouvy z Francji, poetka, dziennikarka i tłumaczka, właścicielka prywatnego archiwum i biblioteki polonijnej VOX PELEGRINA, która od dziesięciu lat promuje twórczość polonijną w różnych krajach Europy. Dotychczas zapraszała wystawców do Brukseli (2000, 2001, 2003), Rzymu (2002), Stella Maris (2004), Wilna (2005), Vaudricourt (2006), Budapesztu (2007) i Wiednia (2008). W roku 2009 postanowiła zorganizować Salon w ojczyźnie, aby przybliżyć autorów polonijnych czytelnikom krajowym.

Wszyscy zainteresowani, którzy przybyli do Akademii Polonijnej, w dniach 11–12 października mogli obejrzeć stanowiska wystawowe. Eksponowano na nich publikacje ponad 30 autorów i kilkudziesięciu wydawców. W pierwszym dniu tej imprezy zorganizowano ponadto kilkugodzinną sesję, podczas której wypowiadali się zaproszeni autorzy. Ich wypowiedziom towarzyszyły pokazy multimedialne. Warto tutaj wspomnieć o gościach z Niemiec – Barbarze i Zenonie Babiakach, autorach książki Z wiarą i nadzieją, poświęconej dziejom i teraźniejszości polskojęzycznego duszpasterstwa w Dortmundzie, oraz publicyście Adamie Dyrko, który przedstawiał Wygnańcze szlaki, swoją najważniejszą publikację, wydaną w językach polskim i niemieckim. Z kolei Polonię francuską, poza organizatorką, reprezentowały Stanisława Chobian-Chéron i Aviva Shavit-Władkowska.

Wielu twórców przyjechało z bardzo odległych miejsc. Europę Wschodnią reprezentował Aleksander Sielecki i Anatol Niechaj z Rosji oraz Teresa Dutkiewicz z Ukrainy. Na Salon przybyli ponadto: Elżbieta Adamska-Mohos z Węgier, Bolesław Bieniasz z Belgii, Bożena Pawłowska-Kilanowski z Kanady oraz Zdzisław Leliwa, który reprezentował autorów z Australii – Adama Fialę i Annę Habryn. Istniała zatem okazja do osobistego porozmawiania z wieloma literatami i publicystami oraz zakupu ich książek wraz z autografami.

Poza wspomnianymi wyżej państwami promowano również autorów z Danii, Litwy i Stanów Zjednoczonych oraz twórców krajowych, podejmujących wątki polonijne i emigracyjne. Spotkanie sprzyjało też popularyzacji wydawnictw publikujących książki związane z Polonią i emigracją oraz instytucji zajmujących się gromadzeniem, ochroną i dokumentacją poloników – Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Gabinetu Książki i Prasy Polskiej w Niemczech przy PIN – Instytucie Śląskim w Opolu. Reprezentanci obydwu instytucji byli w tym roku gośćmi Salonu.

Oficjalnie, zgodne z programem, impreza zakończyła się 12 października przekazaniem eksponowanych książek miejscowej placówce bibliotecznej oraz rozmowami na temat kolejnego spotkania twórców polonijnych. Chęć jego współorganizacji zadeklarowali polscy autorzy z Europy Wschodniej.

Przypis

[1] Festiwalowi patronowali m.in.: Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Piotr Łukasz Andrzejewski – Przewodniczący Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Maciej Płażyński – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, ks. prof. dr hab. Edward Walewander z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, prof. dr hab. Wiesław Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Jan Malicki – Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

 Początek stronyX Salon Książki Polonijnej w Częstochowie / Anna Marcol// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2009 (108) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/108/a.php?marcol. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187