ebib 
Nr 4/2009 (104), E-learning – doświadczenia polskich bibliotekarzy . Warto wiedzieć
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Joanna Radzicka
Marta Stąporek
Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Oferta e-learningowa dla bibliotekarzy i użytkowników bibliotek - przykłady z Europy oraz Ameryki Północnej


W punkcie pierwszym zebrane zostały linki szczególnie przydatne bibliotekarzom, którzy dzięki Internetowi mogą w dużo szybszy i wygodniejszy sposób, niż do tej pory, poszerzać swoją wiedzę i nabywać nowe umiejętności za pośrednictwem elektronicznych materiałów informacyjno-szkoleniowych, audio- i wideokonferencji w sieci, czy też kursów on-line w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Drugą dużą grupę linków stanowią szkolenia on-line, wirtualne przewodniki, animacje i filmy tworzone przez biblioteki i adresowane do ich użytkowników. Celem tych działań jest promowanie zasobów i usług bibliotek, a także szkolenie za pośrednictwem Internetu z zakresu zasad i sposobów wyszukiwania informacji przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi – katalogów i baz danych.

1. E-learning dla bibliotekarzy: szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne, kursy on-line

2. E-learning dla użytkowników bibliotek

2.1. Szkolenia on-line i wirtualne przewodniki o bibliotekach i ich usługach, tworzone dla użytkowników

A. Europa
B. Ameryka Północna (USA i Kanada)

2.2. Szkolenia wymagające logowania i/lub posadowione na platformie moodle

A. Europa
B. Ameryka Północna (USA i Kanada)

2.3. Audio- i wideoszkolenia

A. Europa
B. Ameryka Północna (USA i Kanada)
 Początek stronyOferta e-learningowa dla bibliotekarzy i użytkowników bibliotek - przykłady z Europy oraz Ameryki Północnej / Joanna Radzicka, Marta Stąporek// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 4/2009 (104) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/104/a.php?linki2. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187