ebib 
Nr 4/2009 (104), E-learning – doświadczenia polskich bibliotekarzy . Warto wiedzieć
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Agata Żurowska
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Szkolenia on-line w polskich bibliotekach
Coraz więcej polskich bibliotek akademickich, zarówno państwowych, jak i prywatnych, zaczyna wprowadzać szkolenia biblioteczne, wykorzystując platformy e-learningowe, oferujące dostęp materiałów dydaktycznych oraz opcję zaliczenia szkolenia bibliotecznego drogą on-line. Ponadto rolę materiałów dydaktycznych mogą także pełnić szkolenia znajdujące się w wirtualnych przewodnikach po bibliotekach, przeważnie w formie prezentacji PowerPoint. W zestawieniu zebrano linki, które odsyłają do szkoleń prowadzonych na platformach e-learningowych bądź do stron bibliotek, na których zamieściły one wirtualne przewodniki biblioteczne. W poszukiwaniach posłużono się bazą bibliotek zamieszczoną na stronie EBIB-u: http://www.ebib.info/component/option,com_wrapper/Itemid,144/ (dostęp dnia 2 marca 2009 roku).

Biblioteka Narodowa, "Wirtualny przewodnik"
http://www.bn.org.pl/index.php?id=11

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, "Elektroniczny informator"
http://www.bg.ae.wroc.pl/images/stories//informator 2009 calosc.pdf

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, "Platforma e-learningowa"
http://bucd2.bu.uni.wroc.pl/moodle/

Biblioteka Główna AE w Katowicach, "Informacje o bibliotece"
http://www.bg.ae.katowice.pl/content/view/26/37/

Biblioteka Główna Akademii Podlaskiej, "Wirtualna prezentacja po bibliotece"
http://www.bg.ap.siedlce.pl/szkolenie_www/index_content.html

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, "Prezentacja biblioteki"
http://support.ebsco.com/training/lang/pl/pl.php

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej, "Szkolenie biblioteczne"
http://biblioteka.tu.koszalin.pl/szkolenie_biblioteczne.htm

Biblioteka Politechniki Krakowskiej, "Prezentacja biblioteki"
http://www.biblos.pk.edu.pl/files/File/prezentacja_BPK.ppt

Biblioteka Politechniki Lubelskiej, "Szkolenie biblioteczne"
http://bib.pollub.pl/index1280.html

Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Kurs "Usługi biblioteczno-informacyjne" na platformie e-learningowej
http://150.254.171.228/moodle/

Biblioteka Politechniki Śląskiej, "Przewodnik po bibliotece"
http://www.bg.polsl.pl/strony/przewodnik.ppt

Biblioteka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, "Szkolenie biblioteczne on-line"
http://212.14.5.156/~acymbor/cmsmadesimple-1.3/

Biblioteka UMCS Lublin, "Szkolenie biblioteczne on-line"
http://www.biblioteka.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, "Szkolenie biblioteczne on-line"
http://szkolenie.bg.univ.gda.pl/

Biblioteka UKSW w Warszawie, "Szkolenie biblioteczne on-line"
http://www.biblioteka.uksw.edu.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=87

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, "Szkolenie biblioteczne"
http://www.bg.umlub.pl/szkolenie/

Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, "Szkolenie biblioteczne on-line"
http://bart.uwm.edu.pl/bibgw/pl/index.php?ct=przysposobienie

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum w Bydgoszczy, "Przewodnik po bibliotece"
http://biblio.cm.umk.pl/index.php?id=83

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, "Przewodnik po bibliotece"
http://www.bu.uz.zgora.pl/bu/PRZEWODNIK/Info.htm

Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej, "Przewodnik dla studentów"
http://biblioteka.pb.edu.pl/?id=informator_I_roku

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku, "Szkolenie biblioteczne on-line"
http://bg.uwb.edu.pl/szkolenie/index.php

Biblioteka KUL w Lublinie, "Szkolenie biblioteczne on-line"
http://www.kul.lublin.pl/art_8076.html

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, "Szkolenie on-line"
http://www.lib.uni.lodz.pl/library/szkolenie/informatorium.html

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, "Szkolenie on-line"
http://www.bg.umed.lodz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=43

Biblioteka UMK w Toruniu, "Przewodnik dla czytelników"
http://www.bu.umk.pl/przewodnik.html

Biblioteka Akademii Medycznej w Gdańsku, "Szkolenie on-line"
http://www.biblioteka.amg.gda.pl/szkolenie/

Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu, "Szkolenie on-line"
http://www.bg.am.wroc.pl/szkolenie/

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, "Informator czytelnika"
http://www.biblioteka.pwsz.edu.pl/page.php?mn=8&p=8

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, "Szkolenie on-line"
http://biblioteka.pwsz.nysa.pl/szkolenie_biblioteczne.html

Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu, "Szkolenie biblioteczne" na platformie e-learningowej
http://www.wshe.zamosc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=69

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, "Szkolenie na platformie e-learningowej"
http://moodle.come.uw.edu.pl/course/category.php?id=14

Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, "Biblioteczne ABC"
http://studia.wszop.edu.pl/index.php?s=2092

Biblioteka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, "Szkolenie biblioteczne" na platformie e-laearningowej
http://www.swps.pl/index.php/warszawa-biblioteka-szkolenie-biblioteczne.html

Biblioteka WSB w Gdańsku, "Szkolenie on-line"
http://www.wsb.gda.pl/wwwGdansk/bibliotekaGda_biblioteka.xml

Biblioteka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, "Szkolenie biblioteczne" na platformie e-learningowej
http://estudia.wsfiz.edu.pl/moodle/

Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, "Szkolenie biblioteczne"
http://www.humanitas.edu.pl/biblioteka/index.htm

Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, "Szkolenie biblioteczne"
http://www.wstih.edu.pl/biblioteka_o_bibliotece.php

Biblioteka Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, "Szkolenie biblioteczne"
http://lib.amu.edu.pl/poczatkujacy/

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, "Szkolenie biblioteczne on-line"
http://educast.pl/torun/

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy: "Szkolenie biblioteczne on-line"
http://educast.pl/bydgoszcz/

 Początek stronySzkolenia on-line w polskich bibliotekach / Agata Żurowska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 4/2009 (104) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/104/a.php?linki. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187