ebib 
Nr 4/2009 (104), E-learning – doświadczenia polskich bibliotekarzy . Felieton
  następny artykuł   

 


Beata Antczak-Sabala
Dorota Lipińska
EBIB

Felieton wstępny


Nieśmiało przemykająca między katalogami studentka zdążająca na szkolenie biblioteczne. Grupka studentów wpatrzona (albo i nie) w panią bibliotekarkę, która tłumaczy, jak odnaleźć książkę w katalogu kartkowym i wypełnić rewers (dlaczego rewers, a nie np. awers?). Zakłopotanie studentów oddających rewers pani bibliotekarce – bo nie został wypełniony w całości, bo nazwisko napisano nieczytelnie, bo nie ta sygnatura...

To obrazy jakby z dawno minionej epoki. Biblioteki zmieniły się. Nie ma już katalogów kartkowych, ale za to są komputery, katalogi on-line. Coraz więcej usług bibliotecznych jest dostępnych zdalnie. Coraz częściej przygodę z biblioteką rozpoczyna się od odwiedzin jej witryny internetowej. Zmieniają się też szkolenia biblioteczne. Do bibliotek wkracza e-learning. Z myślą o nim powstał bieżący numer „Biuletynu EBIB”.

Bibliotekarze bardzo chętnie dzielą się swoim doświadczeniem w zakresie wprowadzania szkoleń bibliotecznych on-line. W numerze zaprezentowano ich doświadczenia z e-learningiem w: Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Pedagogicznym Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. E-learning jest też okazją urozmaicania wiedzy i umiejętności bibliotekarzy – na ten temat pisze Anna Konieczko, a także Agnieszka Wróbel i Anna Wołodko w artykule pt. Szkolenia on-line dla bibliotekarzy, czyli miło jest wiedzieć więcej niż czytelnik. Ewa J. Kurkowska prezentuje interesujące doświadczenia ze szkoleniami on-line w wybranych europejskich bibliotekach akademickich. Ciekawe informacje zawierają artykuły dotyczące blended learning oraz kursu „Bibweb” – ciągle modyfikowanego i dostosowywanego do naszych bibliotekarskich potrzeb. A na koniec proponujemy przegląd ofert szkoleń e-learningowych dla bibliotekarzy i użytkowników bibliotek w Polsce i na świecie.

Zachęcamy Państwa także do lektury materiałów niezwiązanych z tematem przewodnim numeru. Na łamy biuletynu wraca temat Forum EBIB. Prezentujemy także Bibliotekę Cyfrową DLESE, wykorzystywaną w edukacji dzieci i młodzieży. W „Komunikatach” można zapoznać się z badaniami Biblioteki Narodowej dotyczącymi społecznego zasięgu książki w Polsce w 2008 r. oraz ze specyfiką kształcenia bibliotekarzy w Szwajcarii. W biuletynie zamieszczamy również sprawozdania: z II Konferencji Naukowej – „Informacja w świecie cyfrowym: informacja a innowacja” oraz z V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych "Open Access - idea z przyszłością?".

Życzymy inspirującej lektury!

 Początek stronyFelieton wstępny / Beata Antczak-Sabala, Dorota Lipińska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 4/2009 (104) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/104/a.php?felieton104. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187