Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 4/2009(104) maj

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Beata Antczak-Sabala
Dorota Lipińska

Korekta:
Zuzanna Helis
Katarzyna Kozak
Izabella Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

redakcja.ebib@gmail.com


E-learning – doświadczenia polskich bibliotekarzy

Felieton wstępny

Artykuły

Anna Konieczko
     E-edukacja okazją urozmaicenia wiedzy i umiejętności bibliotekarzy
Ewa J. Kurkowska
     Alfabetyzacja informacyjna w formie e-learningu w wybranych europejskich bibliotekach akademickich
Monika Jędralska
     Do biblioteki przez sieć, z biblioteki do sieci – „E-szkolenie biblioteczne” w Wyższej Szkole Humanitas
Agata Safian, Magdalena Brewczyńska
     Platforma e-learningowa Moodle w Bibliotece Pedagogicznej Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
Agnieszka Wróbel, Anna Wołodko
     Szkolenia on-line dla bibliotekarzy, czyli miło jest wiedzieć więcej niż czytelnik
Aureliusz Potempa
     Szkolenie biblioteczne on-line w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Badania, teorie, wizje

Urszula Cimoch
     Jak zaprojektować efektywne szkolenie blended learning?
Marta Wontorowska, Sebastian Tyszkowski
     Wykorzystanie repozytoriów cyfrowych oraz zjawiska Web 2.0 w edukacji dzieci i młodzieży na przykładzie Biblioteki Cyfrowej DLESE
Beata Antczak-Sabala
     Skąd się biorą szkolenia biblioteczne on-line w polskich bibliotekach?

Komunikaty

Piotr Bierczyński
     Panorama Forum EBIB. Cz. 2.
Natalia Pamuła-Cieślak, Przemysław Krysiński
     Bibweb na nowo. Aktualizacja i modyfikacja treści kursu e-learningowego dla bibliotekarzy
Katarzyna Wolff
     Społeczny zasięg książki w Polsce w 2008 roku – komunikat z badań Biblioteki Narodowej
Monika Prokopiuk, Mirosław Matyja
     Kształcenie bibliotekarzy w Szwajcarii

Sprawozdania

Przemysław Kasperkiewicz
     Sprawozdanie z II Konferencji Naukowej - "Informacja w świecie cyfrowym: informacja a innowacja"
Rafał Jerzy Jurkowski
     V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Open Access - idea z przyszłością?"

Warto wiedzieć

Agata Żurowska
     Szkolenia on-line w polskich bibliotekach
Joanna Radzicka, Marta Stąporek
     Oferta e-learningowa dla bibliotekarzy i użytkowników bibliotek - przykłady z Europy oraz Ameryki Północnej

Prawo

Tadeusz Zarzębski
     Przepisy prawne nr 29


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 4/2009 (104) maj. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - E-learning – doświadczenia polskich bibliotekarzy . - : http://www.ebib.info/2010/104/index.php. - ISSN 1507-7187