Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 3/2009(103) kwiecień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Magdalena Maciąg
Katarzyna Zys

Korekta:
Izabella Milewska-Warta
Zuzanna Helis
Iwona Sójkowska

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

redakcja.ebib@gmail.com


Architektura i wystrój wnętrz
w bibliotekach

Felieton wstępny

Artykuły

Anna Walczak
     Promocja bibliotek poprzez architekturę, czyli, o czym pisze się na łamach czasopisma "Architektura Murator"
Henryk Hollender
     Tezy o architekturze bibliotek
Sławomir Czech, Karol Stryja
     Nowe oblicza kultury – czyli jak możemy zmieniać wizerunek bibliotek publicznych
Marta Dobrzyńska-Michalska
     Biblioteka - między tradycją a nowoczesnością
Aleksandra Weyna
     Nowe technologie i design w bibliotekach
Zuzanna Helis
     Openbare Bibliotheek Amsterdam – mini przewodnik

Projekty bibliotek

Krystian Gałuszka
     Open Street – nowa formuła bibliotek
Dariusz Pawelec, Jadwiga Witek, Marzena Smyłła i in.
     Projekt "Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka" wobec trendów i norm w budownictwie bibliotecznym
Barbara Żmigrodzka
     Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej

Sprawozdania

Marta Sadowska-Hinc
     TeamScan - jak stworzyć efektywny zespół do pracy nad projektem
Renata Wilgosiewicz-Skutecka
     Seminarium polskiej grupy CERL
Marianna Czapnik
     Konferencja i zebranie sprawozdawczo-wyborcze Europejskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych (CERL), 7-8 listopada 2008 r.

Fotoreportaż

     W obiektywie – bibliogaleria


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 3/2009 (103) kwiecień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Architektura i wystrój wnętrz w bibliotekach. - : http://www.ebib.info/2010/103/index.php. - ISSN 1507-7187