ebib 
Nr 1/2009 (101), Wolna kultura i edukacja. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Jarosław Lipszyc
Fundacja Nowoczesna Polska
KOED

Koalicja Otwartej Edukacji
Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ICM Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Creative Commons Polska utworzyły w roku 2008 Koalicję Otwartej Edukacji http://koed.org.pl/.

Organizacje te, widząc, jak rozwijają się ruchy otwartych zasobów edukacyjnych, open access, wolnego oprogramowania i wolnej kultury na świecie, uznały, że przyszedł moment na podjęcie i zintensyfikowanie krajowych działań na rzecz swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i edukacji. Nieuporządkowane przepisy prawne, rozproszenie inicjatyw oddolnych, brak świadomości społecznej, promowanie złych praktyk były impulsem do jasnego określenia się wymienionych organizacji po stronie swobodnego dostępu do zasobów wiedzy i skoordynowania działań.

Cele i zadania koalicji zostały określone w duchu Kapsztadzkiej deklaracji otwartej edukacji i Deklaracji berlińskiej. Wśród nich warto wymienić: budowanie, promocję i lobbing na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych, naukowych, kulturalnych, rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu; wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji; wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dzieł pochodnych.

Koalicja chce te cele realizować przez współpracę, wspólną reprezentację w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych wobec organów administracji publicznej oraz sektora gospodarczego, organizacji pozarządowych i mediów; wspieranie, promowanie i patronowanie przedsięwzięciom promującym budowę otwartych zasobów edukacyjnych i naukowych; aktywizację obywateli na rzecz budowania otwartych zasobów edukacyjnych; udział w konsultacjach społecznych i formułowanie wspólnego stanowiska w sprawach istotnych dla edukacji, nauki i kultury; współpracę międzynarodową poszerzającą pola krajowych działań.

Idea otwartości w sieci nie jest niczym nowym. Tworzenie wartościowych treści, które będą dostępne 24 godziny na dobę za darmo dla wszystkich ludzi na świecie jest zadaniem trudnym i kosztownym, ale nie jest przedsięwzięciem niewykonalnym. Najważniejszym jest to, że materiały takie dzięki nowym technologiom mogą bardzo wspomóc osoby niepełnosprawne w nauce, edukacji, aktywizacji zawodowej i twórczości artystycznej.

W roku 2008 koalicja zorganizowała szereg imprez i podjęła nowe inicjatywy, m.in. zorganizowała Dzień Open Access, Dzień Domeny Publicznej, akcję digitalizacji wolnych obiektów kultury, które weszły do domeny publicznej w 2009 r., przygotowała nowy numer "Biuletynu EBIB" (nr 101) przybliżający bibliotekarzom idee wolności w kulturze, nawiązała kontakty z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz parlamentarzystami w celu zorganizowania konferencji dla posłów i szkoleń dla urzędników z zakresu wolnej edukacji i kultury.

Twórcy koalicji wierzą, że można wspólnie zmienić polską edukację i kulturę na wszystkich poziomach i dać obywatelom poczucie współdecydowania o ich kształcie. Są także otwarci na inne organizacje, które zechcą włączyć się do koalicji i wspomagać ją w działaniu.

 Początek stronyKoalicja Otwartej Edukacji / Jarosław Lipszyc // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2009 (101) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/101/a.php?lipszyc. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187