ebib 
Nr 4/2008 (95), Aktywna prowincja. Felieton
  następny artykuł   

 


Bożena Grocholska
Biblioteka Główna i OINT
Politechniki Wrocławskiej
EBIB

Iwona Sójkowska
Biblioteka Politechniki Łódzkiej
EBIB

Felieton wstępny
Kiedy na początku lat 80. uczestniczyłam w sesjach dotyczących tworzenia Katalogu Centralnego, na jednym ze spotkań w Bibliotece Narodowej spytano czy jest ktoś z prowincji. Nie zareagowałam, choć byłam jedyną osobą spoza stolicy, ale przecież przyjechałam z Wrocławia, de facto jednak z prowincji. To określenie zarówno z socjologicznego punktu i w odczuciach było pejoratywne. Dzisiaj termin "prowincja" staje się coraz mniej aktualny, to zapewnia egalitaryzm i nie tylko ze względu na równowagę pod względem politycznym, społecznym i ekonomicznym. Może modne, ale z pewnością bardziej przyjazne jest życie codzienne poza dużymi aglomeracjami miejskimi, nawet za cenę straty czasu przeznaczonego na dojazdy do pracy. Co jest istotne, w nawet w najmniejszych miejscowościach są biblioteki. W wyszukiwarce po wpisaniu hasła: gminna biblioteka pojawia się liczba 797 000; powiatowa biblioteka 116 000; wiejska biblioteka 558 000; powiatowa i gminna 287 000. Imponujące liczby, choć niekoniecznie pokrywa się to z liczbą tego typu bibliotek w kraju.

W majowym numerze "Biuletynu EBIB" mogą Państwo przeczytać o ciekawych inicjatywach popularyzowania książki i czytelnictwa, w małych bibliotekach i o tym jest już w pierwszym artykule Genowefy Dżuły Pomysły promujące czytelnictwo w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, a niecodzienną ilustracją do tekstu jest film. O osiągnięciach biblioteki z rodzinnej miejscowości napisał Witold Król w artykule Krośnieńska Biblioteka Publiczna jako lider promocji czytelnictwa w południowo-wschodniej Polsce. Badania dotyczące zainteresowania środowisk własnym otoczeniem publikuje Joanna Błaszyk w tekście Region i regionalizm w działalności bibliotek. O inicjatywach wpływających na aktywność czytelniczą w Niemczech napisał Filip Podgórski w artykule Aktywność bibliotek niemieckich, a program pomocy małym bibliotekom w Stanach Zjednoczonych ciekawie przedstawiła Małgorzata Filipczak Wielkie zadania małych bibliotek - jak to robią w USA.

Te i wiele innych niezliczonych pomysłów to olbrzymi potencjał bibliotek, każdego dnia podejmujących starania o pozyskanie nowych czytelników. Ponadto w numerze, jak zawsze znalazło się miejsce na Badania, Opinie i Sprawozdania z ważnych w środowisku bibliotekarskim wydarzeń.

95 nr Biuletynu EBIB jest debiutem redaktorskim Iwony Sójkowskiej, z którą bardzo dziękujemy autorom tekstów za współpracę. Kolorowa szata graficzna tej edycji odzwierciedla wieloaspektową aktywność bibliotek prowincjonalnych, dlatego zapraszamy do lektury.Z ciepłym, majowym pozdrowieniem
Redaktorzy
Bożena Grocholska, Iwona Sójkowska

 Początek stronyFelieton wstępny / Bożena Grocholska, Iwona Sójkowska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 4/2008 (95) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/95/a.php?felieton95. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187