ebib 
Nr 2/2008 (93), Księgarnie a biblioteki. Artykuł
  następny artykuł   

 


Mariusz Wójcik
Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o.

OSDW Azymut - partner dla bibliotek - artykuł sponsorowany


Logo Azymut>

Nasi klienci – biblioteki

Wśród klientów Azymutu coraz większy udział mają biblioteki, które zaopatrujemy w ramach wygranych przetargów na dostawę książek lub w trybie zamówienia z wolnej ręki. Grono tych odbiorców systematycznie rośnie, gdyż coraz większa ich liczba postrzega Azymut jako najbardziej profesjonalnego dostawcę na rynku. Biblioteki cenią sobie bardzo szeroką ofertę Azymutu i nowoczesny Magazyn Wirtualny (sklep internetowy), w którym nie tylko mogą dokonać zakupów, ale także bez trudu wyszukać informacje o tytułach, dzięki stosowanej kategoryzacji bibliotecznej i zaawansowanemu mechanizmowi wyszukiwania. Biblioteki podkreślają bogactwo oferty, nowoczesność i przejrzystość Magazynu Wirtualnego, terminowość i sprawność obsługi, a także znakomite relacje z pracownikami Azymutu, ich elastyczność i otwartość na potrzeby klienta oraz indywidualne podejście do każdej z bibliotek.

Obecnie współpracujemy z ponad 1000 bibliotek. Zdecydowaną większość stanowią biblioteki publiczne wszystkich szczebli – od wojewódzkich aż po gminne. Z naszą ofertą docieramy nawet do najmniejszych placówek bibliotecznych na terenie kraju. Azymut jako jeden z największych w Polsce dystrybutorów wydawnictw naukowych obsługuje również znaczącą liczbę bibliotek akademickich. Naszymi klientami są prawie wszystkie biblioteki główne uniwersytetów, politechnik, akademii medycznych oraz innych uczelni, zarówno państwowych, jak i niepaństwowych. Zaopatrujemy w literaturę fachową placówki naukowo-badawcze Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów resortowych. Do grona naszych klientów należą także biblioteki pedagogiczne i szkolne.

Oferta dla bibliotek

Współpracującym z nami bibliotekom oferujemy:

 • szeroki asortyment książek, audiobooki, publikacje multimedialne;
 • nowoczesny i funkcjonalny Magazyn Wirtualny (profesjonalny sklep internetowy) wraz z najobszerniejszą na rynku Wirtualną Bazą Danych;
 • codzienną informację o nowościach i zapowiedziach wydawniczych (serwisy e- commerce);
 • Internetowe Forum Azymutu;
 • profesjonalną obsługę i wieloletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży do bibliotek.

Asortyment

W ofercie Azymutu znajduje się ponad 45 tys. tytułów, są wśród nich publikacje dla różnych kategorii czytelników – książki naukowe, akademickie, edukacyjne, beletrystyka, literatura dziecięca, książki ilustrowane i wiele innych. Szczególną propozycją jest oferta tytułów obcojęzycznych – hity i bestsellery w językach oryginalnych, dostępne w Azymucie dzięki współpracy z zagranicznymi dystrybutorami. Oferta ta jest stale aktualizowana i poszerzana. Azymut jest także dostawcą wielu książek specjalistycznych, często stając się dla odbiorców (szczególnie bibliotek) jedynym dystrybutorem, który zapewnia dotarcie do bardzo niszowych i trudno dostępnych tytułów. Poza tradycyjnymi publikacjami książkowymi Azymut oferuje również audiobooki i publikacje multimedialne.

Magazyn Wirtualny i Wirtualna Baza Danych

Coraz większa liczba bibliotek regularnie korzysta z Magazynu Wirtualnego Azymutu. Jest on nowoczesnym i łatwym narzędziem, umożliwiającym wygodne i szybkie przeszukiwanie oferty Azymutu oraz składanie zamówień drogą elektroniczną – o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Obecnie już 45% zamówień, składanych przez księgarnie i biblioteki współpracujące z Azymutem, pochodzi z Magazynu Wirtualnego, przy czym udział ten stale rośnie.

Współpracujące z nami biblioteki cenią sobie Magazyn Wirtualny ze względu na szybkość zamawiania w porównaniu do metod tradycyjnych, łatwą obsługę i wysoką funkcjonalność naszego sklepu oraz jego liczne dodatkowe funkcje, pomagające w zarządzaniu zamówieniami, jak np. dostęp do historii zamówień i płatności, schowek, możliwość śledzenia przesyłki czy powiadamianie SMS-em o wystawionych fakturach, funkcję „TRACE”, która pozwala na bieżąco sprawdzić stan zamówienia (od kompletacji w magazynie aż po dane spedycyjne – numer listu przewozowego paczki), możliwość kontroli wydatkowania środków finansowych za pośrednictwem zamieszczonych na stronie Azymutu miesięcznych raportów sprzedaży oraz faktur VAT w formie elektronicznej. Dla bezpieczeństwa transakcji każdy z klientów ma przydzielony indywidualny login i hasło dostępu.

Z punktu widzenia bibliotek nie do przecenienia wydaje się fakt, że Magazyn Wirtualny – zasilany najobszerniejszą na rynku sprzedaży hurtowej bazą danych książek – stanowi cenne źródło łatwo dostępnej i dobrze przygotowanej informacji o poszukiwanym tytule. Wirtualną Bazę Danych tworzą opisy ponad 100 tys. publikacji (dostępnych na rynku oraz wyczerpanych). Na zawartość bazy składają się rekordy opisywane na podstawie egzemplarzy książek dostępnych w Azymucie w całym okresie funkcjonowania firmy, tj. od 1999 r. Dodatkowo baza została zasilona rekordami stanowiącymi dorobek CIOK (Centrum Informacji o Książce). Od 2003 r. dane są także pobierane automatycznie z zapowiedzi wydawniczych rejestrowanych przez wydawców w Magazynie Wirtualnym.

Azymut w 2003 r. zlecił specjalistom przygotowanie nowego schematu kategoryzacji bazy tytułowej. Opracowali oni zasady, które następnie zostały zastosowane do opisu wszystkich tytułów, dostępnych w Azymucie od 2003 r. W rezultacie obecny Magazyn Wirtualny stanowi bardzo przejrzystą, starannie opisaną, łatwą w przeszukiwaniu i przyjazną dla użytkownika bazę danych.

Kategoryzacja wypracowana przez specjalistów z wykształceniem bibliotekarskim i wdrożona w Magazynie Wirtualnym Azymutu pozwoliła nam m.in. na:

 • przydzielanie wielu tematyk do jednego tytułu;
 • zbudowanie relacji między zastosowanymi tematykami;
 • zwiększenie liczby kluczy wyszukiwawczych – dzięki wewnętrznemu podziałowi zastosowanych terminów, oddającemu głównie formę wydawniczą książki, hasła typu: encyklopedia, album, podręcznik itp., a także odwzorowującemu treść, przedmiot publikacji, np. fizyka, kardiologia, historia Polski;
 • możliwość używania dodatkowo nazw własnych w zakresie: nazw osobowych, nazw geograficznych, nazw instytucji, nazw obiektów i jednostkowych wydarzeń.
 • zastosowanie funkcji pozwalającej wyszukiwać: inne książki tego samego autora, inne książki danej serii lub kategorii.

Ponadto tytuły serii wydawniczych zostały objęte słownikiem, co znakomicie ułatwia przeszukiwanie bazy.

Zawartość Wirtualnej Bazy Danych stanowią opisy książek, zawierające między innymi takie informacje jak:

 • tytuł,
 • autor,
 • wydawca,
 • rodzaj oprawy,
 • format, liczba stron,
 • rok wydania,
 • ISBN,
 • kod EAN,
 • indeks Azymutu,
 • cena detaliczna,
 • cena hurtowa,
 • waga,
 • kategoria tematyczna,
 • opis książki,
 • barwne reprodukcje – skany okładek (w formacie JPG).

Rozmiar: 246482 bajtów Rozmiar: 209762 bajtów

Azymut, z myślą o bibliotekach, podjął ponadto przygotowania w celu wprowadzenia w przyszłości bazy w formacie MARC 21 tak, aby zapewnić bibliotekom szybką kategoryzację nowości w tym standardzie, co uprościłoby znacznie zakładanie nowych kartotek w bibliotekach. Prace są zaawansowane i wkrótce planujemy wprowadzenie dalszych ulepszeń dla bibliotek.

Informacja o nowościach i zapowiedziach wydawniczych

Azymut oferuje zainteresowanym bibliotekom szybką i bezpłatną informację o aktualnej ofercie, nowościach, seriach czy też wydarzeniach wydawniczych. Aby otrzymywać te informacje, wystarczy zostać subskrybentem naszych serwisów mailingowych, aby codziennie otrzymywać taką informację pocztą elektroniczną codziennie rano.

W serwisie „Nowości w ofercie” prezentujemy najnowsze tytuły, jakie danego dnia weszły do naszej sprzedaży, rekomendacje wydawców i dodruki. Każdego dnia Azymut wprowadza do sprzedaży 30-40 nowych publikacji. Informacje o nich, wraz z opisem technicznym i barwnymi skanami okładek, są rozsyłane mailem do prenumeratorów serwisu, którzy mogą zamówić wybrane pozycje bezpośrednio z maila lub łatwo przejść do karty danej książki w Magazynie Wirtualnym.

Rozmiar: 148685 bajtów

W serwisie „Zapowiedzi wydawnicze” z wyprzedzeniem przedstawiamy informacje o tytułach, które wkrótce pojawią się na rynku. Ponieważ są one generowane w Magazynie Wirtualnym bezpośrednio przez wydawców, stanowią najlepsze i najpełniejsze źródło informacji o książkach, które są przygotowywane do druku.

Ponadto Dział Marketingu Azymutu przygotowuje dla klientów mailingi dedykowane, jak np. „Bestsellery ostatnich tygodni” oraz oferty specjalne, w których prezentuje tytuły szczególnie warte uwagi, atrakcyjne oferty i promocje. Obecnie z serwisów e-commerce korzysta ponad 2800 subskrybentów, a liczba ta stale wzrasta.

Dostawy

Kolejne korzyści dla bibliotek wynikające ze współpracy z OSDW Azymut, to bardzo krótki termin dostaw książek do siedziby zamawiającego oraz brak kosztów związanych z dostarczeniem zakupionych książek. W rezultacie w znacznym stopniu poprawiona zostaje dostępność do książek w bibliotece i następuje tym samym wzrost poziomu zadowolenia czytelników.

Internetowe Forum Azymutu

Dla naszych klientów stworzyliśmy także usługę będącą novum na polskim rynku książki – „Internetowe Forum Azymutu” (http://www.azymut.pl/forum). Jest to platforma dla księgarzy i bibliotekarzy – klientów firmy – służąca wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami rynku oraz komunikacji z Azymutem. Na forum można wymieniać się uwagami, zasięgać porad i rozwiązywać problemy, dowiadywać się o niedostępne tytuły czy po prostu skorzystać z tego miejsca, aby porozmawiać z kolegami z branży z odległego krańca Polski. Forum, uruchomione w pierwszej połowie roku 2005, w lutym 2008 r. miało już ponad 2080 użytkowników, którzy poruszyli ponad 500 tematów.

Profesjonalna obsługa

W Azymucie funkcjonuje Dział Obsługi Bibliotek powołany do współpracy z bibliotekami w całym kraju. Jego zespół udziela fachowej pomocy i wskazówek związanych z zakupami książek, jak również realizuje obsługę przetargów dla bibliotek – bez względu na rodzaj przeprowadzonego postępowania (przetarg ograniczony, nieograniczony, zapytanie o cenę itp.) czy wartość dostaw (od kilkudziesięciu tysięcy do kilkuset tysięcy złotych).

Referencje

Rzetelność i solidność firmy znajdują odzwierciedlenie w licznych pisemnych oraz ustnych referencjach i opiniach (http://www.azymut.pl/?m=68), w których biblioteki doceniają osiągnięcia techniczne Azymutu w kwestii usprawnienia sprzedaży, jak również znakomite relacje z pracownikami. Zdaniem wielu klientów bibliotecznych współpraca z OSDW Azymut wspaniale zaspokaja zróżnicowane potrzeby czytelnicze, a obsługa klienta łączy zalety pełnej komputeryzacji i nowoczesnej logistyki z otwartością i uczynnością osób odpowiedzialnych za kontakt z klientem. Powyższe oceny stanowią dla OSDW Azymut podstawę do satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć i motywują do dalszego doskonalenia usług.

Do polityki Azymutu należy utrzymanie długofalowych relacji z klientami firmy i ciągłe podnoszenie jakości usług, jakie dla nich świadczymy. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by sprostać temu zadaniu. Biblioteki, które jeszcze nie miały okazji poznać Azymutu w bezpośredniej współpracy, serdecznie do niej zapraszamy – www.azymut.pl!

 Początek stronyOSDW Azymut - partner dla bibliotek - artykuł sponsorowany / Mariusz Wójcik// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 2/2008 (93) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/93/a.php?wojcik. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187