Biuletyn
Powrót do strony 

głównej
nr 2/2008(93) marzec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Maciej Dynkowski
Magdalena Maciąg

Korekta:
Katarzyna Kozak
Zuzanna Helis
Izabella Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Księgarnie a biblioteki

Wójcik, Mariusz
OSDW Azymut - partner dla bibliotek - artykuł sponsorowany


Felieton debiutujących redaktorów

Artykuły

Anna Filipowicz
     Księgarnie z pomysłem
Adam Jachimczyk
     Modele sprzedaży książek w Internecie
Magdalena Maciąg, Katarzyna Zys
     Rozmowa z Tomaszem Brzozowskim

Badania, Teorie, Opinie

Alicja Spaleniak, Żaneta Szerksznis
     Badania potrzeb użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Jolanta Hys
     Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN) i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) w Przewodniku Bibliograficznym

Komunikaty

Elżbieta Grzybowska, Marian Butkiewicz
     Kilka uwag na marginesie jubileuszu 10-lecia Akademickiego Koła SBP w Lublinie
Wojciech Kowalewski
     EBiPO – Katalog rozproszony dla bibliotek Powiatu Oświęcimskiego
Magdalena Maciąg
     Światowy Dzień Książki

Sprawozdania

     Sprawozdanie z konferencji pt.: Praktyczne doświadczenia w zarządzaniu dostępem do bibliotek cyfrowych
Barbara Szczepańska
     Sprawozdanie z IV konferencji EBIB: Open Access Internet w bibliotekach


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 2/2008 (93) marzec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Księgarnie a biblioteki. - : http://www.ebib.info/2010/93/index.php. - ISSN 1507-7187