Lp. Nazwa przedmiotu Sem. Lp. Tytuł artykułu Autor Instytucja Miasto EBIB
1. Bazy danych w Internecie [ob.] 2 1 Konsorcja bibliotek uczelnianych - wczoraj, dziś, jutro Piotrowicz G. BU Wrocław 2002/36
2 Doświadczenia EBSCO w rozpowszechnianiu informacji... Brooks S. EBSCO Holandia 2003/49
3 Komputerowe systemy obsługi - aktualna oferta dla polskich bibliotek Dąbrowska H. OIN-T i Gosp. Zal. Górn. k/W-y 2002/37
4 Czasopisma elektroniczne a konsorcja. Refleksje administratora serwisu e-czasopism Maciejewska Ł. BG i OINT PWr Wrocław 2002/36
5 O komputerowych systemach obsługi dodatkowych słów kilka Radwański A. Zakł. Nar. im. Ossolińskich Wrocław 2002/37
6 Od bazy bibliograficznej WorldCat do zbiorów narodowych American Memory… Sobieszek M. BG UMK Toruń 2003/42
2 Bibliologiczne i informatologiczne czasopisma elektroniczne [sp/opc] 8 7 Baza danych "Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne" - stan badań Drabek A., Pulikowski A. Bibl. UŚ/IBiIN UŚ Katowice 2006/71
Numery Biuletynu EBIB poświęcone e-czasopismom     
3 Czasopisma elektroniczne - historia i perspektywy rozwoju [sp/opc] 7 8 Czasopisma elektroniczne w bibliotekach naukowych Piotrowska E., Zając R. BG AP Kraków 2002/36
9 Czasopisma w Internecie Stepowicz M. Zakł. Nar. im. Ossolińskich Wrocław 1999/2
10 Czasopisma elektroniczne a konsorcja. Refleksje administratora serwisu e-czasopism Maciejewska Ł. BG i OINT PWr Wrocław 2002/36
4 Czasopisma w bibliotece [sp/op] 7 11 Konsorcja czasopism elektronicznych w środowisku akademickim Maciejewska Ł.Moskwa K BG i OINT PWr Wrocław 2007/84
  Przeglądanie czasopism: EBIB http://www.ebib.info/     
12 Promocja i wykorzystanie czasopism elektronicznych. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej Maciejewska Ł., Urbańczyk B. BG i OINT PWr Wrocław 2001/19
5 Edytorstwo publikacji elektronicznych [sp/op] 7   Bogactwo sieci (cały numer)     2007/88
  Technika i innowacje dla bibliotek (cały numer)     2007/85
6 Internet w pracy bibliotekarza [ob.] 6 13 Praktyczne wykorzystanie Internetu do racjonalnego katalogowania zbiorów w polskich bibliotekach… Burhard M. Centrum NUKAT Warszawa Internet w bibliot. II
14 Katalog Centralny NUKAT - system wymiany danych w procesie opracowania zbiorów polskich bibliotek Burhard M. Centrum NUKAT Warszawa 2003/49
15 Baza bibliotek EBIB - źródło informacji o polskich bibliotekach w Internecie Komperda A. BG i OINT PWr Wrocław Internet w bibliot. II
16 Przykład współtworzenia centralnej bazy bibliograficznej poprzez Internet Masadyński L.: Sokrates-softw.   Internet w bibliot. II
- Konsorcja bibliotek uczelnianych - wczoraj, dziś, jutro Piotrowicz G. BU Wrocław 2002/36
17 Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych Staniów B. IINiB UWr Wrocław Internet w bibliot. I
- Systemy dostarczania dokumentów [blok program. konf. Internet w bibliot. II]     Internet w bibliot. II
7 Katalogowe i bibliograficzne bazy danych w Internecie [sp/opc] 7 - Konsorcja bibliotek uczelnianych - wczoraj, dziś, jutro Piotrowicz G. BU Wrocław 2002/36
- Doświadczenia EBSCO w rozpowszechnianiu informacji... Brooks S. EBSCO Holandia 2003/49
- Komputerowe systemy obsługi - aktualna oferta dla polskich bibliotek Dąbrowska H. OIN-T i Gosp. Zal. Górn. k/W-y 2002/37
- Czasopisma elektroniczne a konsorcja. Refleksje administratora serwisu e-czasopism Maciejewska Ł. BG i OINT PWr Wrocław 2002/36
- O komputerowych systemach obsługi dodatkowych słów kilka. Radwański A. Zakł. Nar. im. Ossolińskich / IB UWr Wrocław 2002/37
- Od bazy bibliograficznej WorldCat do zbiorów narodowych American Memory - owoce amerykańskiej współpracy. Sobieszek M. BG UMK Toruń 2003/42
8 Metody oceny wartości merytorycznej czasopism elektronicznych [sp/opc] 7 - Konsorcja czasopism elektronicznych w środowisku akademickim Maciejewska Ł., Moskwa K. BG i OINT PWr Wrocław 2007/84
- Baza danych "Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne" - stan badań Drabek A., Pulikowski A. Bibl. UŚ/IBiIN UŚ Katowice 2006/71
9 Ocena jakości dokumentów elektronicznych [sp/opc] 8 18 Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych w Internecie Bednarek-Michalska B. BG UMK Toruń 2002/31
10 Organizacja i zarządzanie zasobami cyfrowymi [sp/opc] 8 - Digitalizacja - kierunki działań Europy i Polski     2006/74
- Digitalizacja i narodowe zasoby elektroniczne - projekty, strategie     2003/42
- Forum dyskusyjne: Digitalizacja i biblioteki cyfrowe     
19 Książki elektroniczne w bibliotekach brytyjskich: aktualna sytuacja Garrod P. UKOLN UK 2004/58
- Konf.: Internet w bibliot. II. Łączność, współpraca, digitalizacja.     Internet w bibliot. II
- Konf.: Internet w bibliot. III. Zasoby elektroniczne: podaż i popyt.     Internet w bibliot. III
20 Digitalizacja zbiorów dźwiękowych w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej (zarys problematyki) Janczewska-Słomko K. BN Warszawa 2006/78
- Open Access i inicjatywy pokrewne (cały numer)     2006/73
11 PROJEKTY II - zarządzanie biblioteką w wybranym systemie bibliotecznym [ob.] 5 21 System biblioteczny ALEPH Maniecka-Dziubecka R. ALEPH Polska - 2000/10
12 Techniki komunikacyjne w bibliotece [ob.] 6 22 Czy biblioteka może być powodem stresu? Majewska A., Szyda M., BG PCz Częstoch. 2006/72
13 Typologia dokumentów elektronicznych [sp/opc] 7 23 Książka on-line : próba objaśnienia zjawiska. Góralska M. IINiB UWr Wrocław 2003/47
24 Zastosowanie systemu hipertekstowego do tworzenia hipermedialnego podręcznika na przykładzie "Wirtualnej historii książki i bibliotek Skórka S. Katedra .Bibliotekozn. WSP Kraków 1999/7
14 Udostępnianie i ochrona zbiorów [ob.] 3 25 Nietechniczne środki zabezpieczenie zbiorów. Bober W., Kałuża E. BG PR Rzeszów 2001/6
26 Nowe obiekty biblioteczne w Polsce. Czajka S. ZG SBP   2000/s.2
15 Zarządzanie biblioteką naukową [sp/opc] 9 27 Biznes plan - podstawy teoretyczne współczesnego planowania Burak K. BG UMK Toruń 2001/21
28 Nowe rozwiązania w zarządzaniu biblioteką naukową w kontekście informacji elektronicznej - ogólna refleksja Ganińska H. BG PP Poznań 2000/16
29 Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) w sferze usług biblioteczno-informacyjnych Głowacka E. KBIN UMK Toruń 2000/16
30 Wprowadzenie do QA i TQM w odniesieniu do instytucji biblioteczno-informacyjnych Głowacka E. KBIN UMK Toruń 2002/30
31 Metody określania standardów dla polskich bibliotek naukowych. Górny M. Inst..Językozn. UAM Poznań 2003/48
32 Benchmarking jako metoda poprawy efektywności zarządzania biblioteką Huczek M. WSE-H IINiB UŚ Bielsko-B.Katowice 2002/32
33 Marketing wewnętrzny czynnikiem poprawy efektywności pracy biblioteki Huczek M., Socha I. WSE-H Bielsko-Biała 2002/32
34 Kreatywność i twórczość w bibliotece akadem. Jaskowska B. BU Rzeszów 2005/68
35 Standardy dla bibliotek naukowych Kubów S. DSW"Edukacja" Wrocław 2001/25
36 Biblioteki a aktualne trendy w zarządzaniu Miller R.C. Univ. of N.Dame USA 2002/37
37 O promocji bibliotek Zawada A. WSZarządz. Wrocław 2002/32