ebib 
Nr 9/2008 (100), EBIB – czasopismo otwarte. Felieton
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Felieton wstępny


Szanowni Państwo,

Kiedy dziesięć lat temu, w pewien mroźny, styczniowy dzień, w Bibliotece Narodowej spotkała się grupa dziesięciu zapaleńców z myślą o założeniu EBIB-u, pierwszego polskiego elektronicznego czasopisma bibliotekarskiego, nikt nie przypuszczał, że dotrwamy do takiego jubileuszu!

To fakt – nie wszyscy dotrwali. Z pierwszego składu zostały do dzisiaj cztery osoby, ale przyszli nowi i z powodzeniem kontynuują i rozwijają przedsięwzięcie pod nazwą EBIB. Przez wszystkie te lata zapewne Państwo pytaliście: jak to możliwe, że bez funduszy, dotacji, etatów nadal jesteśmy z Wami? Odpowiedź jest prosta – bo zapotrzebowanie na takie otwarte dla wszystkich forum wymiany myśli, idei i informacji w naszym zawodzie okazało się niezbędne. I pod takim właśnie tytułem – hasłem przewodnim – „EBIB – czasopismo otwarte” przygotowaliśmy jego setną edycję!

Jubileusz to czas podsumowań i ocen, których dokonali nasi autorzy. analizując cytowania biuletynu w wybranych czasopismach bibliotekarskich oraz źródła cytowane w artykułach publikowanych w EBIB-ie. Poddaliśmy analizie autorów piszących do EBIB-u, publikacje EBIB-u jako lektury w procesie kształcenia studentów oraz wykorzystania Forum EBIB. Ponadto w numerze znalazły się artykuły analizujące czasopisma bibliotekarskie umieszczone na liście czasopism punktowanych MNiSW, Liście Filadelfijskiej lub w wybranych bazach czasopism.

Wśród autorów tekstów są studenci Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacji Prasa w systemie informacji, którzy napisali prace w ramach zajęć Warsztat redaktora czasopism elektronicznych i Bibliologiczne i informatologiczne czasopisma elektroniczne, prowadzonych pod moim kierunkiem.

Korzystając z okazji zbliżających się Świąt, życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Anna Komperda
Redaktor prowadzący numeru

 Początek stronyFelieton wstępny / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2008 (100) grudzień/styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/100/a.php?felieton100. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187