ebib 
Nr 10/2007 (91), Nowe kierunki badań bibliotekoznawczych. Felieton
  następny artykuł   

 


Felieton wstępny


Szanowni Czytelnicy,

Biuletyn EBIB to z założenia (świadczy o tym nawet tytuł czasopisma Biuletyn) czasopismo praktyczne, skierowane do bibliotekarzy praktyków, na co dzień pracujących w bibliotekach. Dlatego też tematyka poszczególnych numerów oscylowała wokół zagadnień związanych z codzienną pracą bibliotek. Wszelki teksty teoretyczne o większym ciężarze gatunkowym trafiały do działu Badania, teorie, wizje.

Od pewnego czasu nurtowało nas i naszych Czytelników pytanie o to, czym zajmują się i nad czym pracuje kadra naukowa instytutów bibliotekoznawstwa w całej Polsce. Chcieliśmy poznać tematy prac badawczych młodych naukowców, a przede wszystkim, jak daleka jest droga od teorii do praktyki? Czy praktycy mogą liczyć na wsparcie teoretyków? Czy istnieje współpraca badawcza między bibliotekami a instytutami Bibliotekoznawstwa, a jeśli tak, to w jakim zakresie?

Do współpracy nad redakcją numeru zaprosiliśmy przedstawiciela środowiska naukowego, panią Magdalenę Karciarz, bibliotekarza dyplomowanego i nauczyciela akademickiego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, która zebrała dla nas artykuły, za co jej serdecznie dziękujemy.

Siłą rzeczy w numerze nie ma miejsca na informację o wszystkich pracach badawczych, ze wszystkich ośrodków. Korektorzy i redaktorzy techniczni i tak byli przygniecieni ilością pracy, dlatego numer wychodzi z kilkudniowym opóźnieniem, za co serdecznie przepraszamy,

Jeśli temat się Państwu spodoba, być może za rok przygotujemy numer o pracach badawczych innych ośrodków. Tym czasem zapraszamy do lektury i refleksji

Redaktorzy prowadzący numer

 Początek stronyFelieton wstępny / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 10/2007 (91) grudzień/styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/91/a.php?felieton91. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187