ebib 
Nr 9/2007 (90), E-czasopisma i serwisy bibliotekarskie w Europie. Artykuł
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Andrea Osterode
Stowarzyszenie Bibliotek Niemieckich (DBV)
Kompetenznetzwerks für Bibliotheken (portal dla bibliotekarzy)

WWW.BIBLIOTHEKSPORTAL.DE – niemiecki portal internetowy o tematyce bibliotekarskiej
osterode (53K)

Rys. 1. Digitalizacja, promocja czytelnictwa, prawo autorskie, biblioteki za granicą - aktualne problemy i tematy
- wszystko o bibliotekach i dla bibliotek na www.bibliotheksportal.dePortal ruszył w sieci jesienią zeszłego roku. Zasób informacji, obejmujący początkowo podstawowy zakres, był w ciągu ubiegłych miesięcy, i jest nadal, nieustannie poszerzany, rozwijany i aktualizowany. Zadaniem portalu jest gromadzenie i porządkowanie danych dotyczących bibliotek i tematyki bibliotekarskiej; skupiając już istniejące w sieci liczne, ale często rozproszone informacje fachowe z tej dziedziny, portal ma stanowić główne wejście do wirtualnego świata bibliotekarstwa i ułatwić dostęp do tych zasobów, zarówno specjalistom, jak i niewtajemniczonym.

Konkretne liczby dotyczące bibliotek w Niemczech, rola ograniczeń w korzystaniu z biblioteki przez młodych czytelników, poglądowe informacje na temat projektów digitalizacji zasobów albo dokumenty zawierające strategie i stanowiska odnoszące się do roli bibliotek w społeczeństwie informacyjnym - to wszystko i o wiele więcej najszybciej znajdziemy w Internecie, korzystając z adresu www.bibliotheksportal.de.

Zgodnie z charakterem portalu, w pierwszym rzędzie porządkuje on istniejącą informację specjalistyczną i zapewnia dotarcie do niej poprzez odpowiednie linki, uzupełniając ją jednocześnie licznymi artykułami i informacjami dodatkowymi od ekspertów niemieckiego bibliotekarstwa.

Oferta dla zróżnicowanych grup odbiorców

Oferta portalu ma zaspokoić potrzeby różnych grup odbiorców, dlatego też obejmuje informacje przeznaczone dla:

 • bibliotekarzy poszukujących rzetelnej informacji lub pragnących zorientować się w tematyce wychodzącej poza zakres ich rutynowej pracy,
 • dziennikarzy, polityków, decydentów, zarówno związanych ze środowiskiem bibliotekarskim, jak i spoza niego, szybko i w określonym celu starających się dotrzeć do konkretnej wiedzy,
 • obywateli zainteresowanych tą tematyką, szukających ogólnej informacji dotyczącej bibliotek i aktualnych zmian w świecie bibliotekarstwa.

Najważniejsze tematy

 • możliwości pozyskiwania środków dla bibliotek,
 • rozwój czytelnictwa,
 • publikowanie elektroniczne,
 • digitalizacja,
 • dane statystyczne,
 • organizacje i instytucje,
 • bibliotekarstwo na świecie,
 • staże zagraniczne dla bibliotekarzy,
 • dokumenty dotyczące strategii i poglądów.

Uporządkowany tematycznie dostęp do różnych informacji

Za pośrednictwem menu tematycznego możliwy jest dostęp do informacji z różnych dziedzin pozostających w związku z bibliotekarstwem (np. architektura, biblioteka i edukacja, prawo, pomoc finansowa, digitalizacja). Obok aktualnej tematyki, portal www.bibliotheksportal.de udostępnia także dane liczbowe i informacje o bibliotekach: od prezentacji poszczególnych rodzajów bibliotek, przez informacje o stowarzyszeniach, instytucjach i projektach bibliotekarskich, aż po aktualne dane statystyczne bibliotekarstwa.

Całości obrazu dopełnia perspektywa międzynarodowa, czyli informacje dotyczące współpracy międzynarodowej i ważnych zagadnień międzynarodowych interesujących także biblioteki niemieckie, np. konwencji UNESCO o różnorodności kulturowej albo Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego. Obszerny zbiór raportów z poszczególnych krajów zawiera podstawowe informacje o sprawach dotyczących bibliotek i środowisk bibliotekarskich za granicą.

Portal www.bibliotheksportal.de oferuje zarówno proste informacje tekstowe, jak i gotowe materiały do ściągnięcia oraz linki kierujące do poszczególnych zagadnień specjalistycznych i możliwości kontaktu z ekspertami.

Ofertę portalu uzupełniają serwisy wiadomości z życia społeczności bibliotekarskiej (także w technologii RSS) i terminy najważniejszych wydarzeń oraz wyszukiwarka obejmująca różne kategorie tematyczne i różne strony www.

Profesjonalny poziom dzięki współpracy redakcyjnejRys. 2. http://www.bibliotheksportal.de/hauptmenue/wir-ueber-uns/kompetenznetzwerkGłówne zadania w zakresie redagowania i koordynacji portalu realizuje Sieć Kompetencji dla Bibliotek - Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB). Równolegle powstaje sieć kooperacyjna, złożona zarówno z zespołów, jak i indywidualnych ekspertów bibliotekarstwa, w różnej formie i w różnym zakresie współredagujących portal. Współpraca przy tworzeniu portalu może polegać na sporadycznym zamieszczaniu tekstów, na udostępnianiu obszerniejszych, określonych tematycznie zbiorów linków lub wspólnym opracowywaniu koncepcji merytorycznych, aż po stałe redagowanie wybranego działu tematycznego.

Integracja portalu o tematyce bibliotekarskiej w portalu naukowym "b2i"Rys. 3. http://www.b2i.dePortal dla bibliotekarstwa powstał jako jeden z modułów "Portalu nauki b2i", projektu realizowanego ze środków Deutsche Forschungsgemeinschaft. Interdyscyplinarny centralny portal naukowy, znajdujący się pod adresem internetowym www.b2i.de, oferuje profesjonalne narzędzie dostępu do ważnych zasobów badawczych w takich dziedzinach naukowych, jak: bibliotekoznawstwo, wiedza o książce i nauki o informacji. Funkcja metawyszukiwania umożliwia użytkownikowi portalu internetową kwerendę obejmującą sprawdzone pod względem jakościowym źródła informacji, właściwe specjalistyczne bazy danych, dostęp do solidnej informacji faktograficznej i do katalogów, obejmujących zarówno materiały drukowane, jak i w postaci elektronicznej.

Portal www.bibliotheksportal.de jest ofertą Związku Bibliotek Niemieckich (DVB) w ramach działalności Sieci Kompetencji dla Bibliotek (KNB).
Artykuł ukazał się w czasopiśmie B.I.T. online, Sonderheft 2007 : BIX. Der Bibliotheksind In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bibliotheksverband (Wydanie specjalne 2007 : BIX. Der Bibliotheksindex we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotek Niemieckich)
Tłumaczenie na zlecenie Goethe-Institut:
Krystyna Kopczyńska
Więcej informacji o niemieckim bibliotekarstwie można znaleźć na stronach internetowych Goethe-Institut
http://www.goethe.de/bibliotheken (w języku niemieckim)
http://www.goethe.de/wis/bib/enindex.htm (w języku angielskim)
oraz w artykułach:
Sieć kompetencyjna dla bibliotek w Niemczech (KNB). Bibliotekarz 2007, nr 10, s. 11-12.
GIERSBERG, Dagmar: "BIX - Der Bibliotheksindex" - narzędzie stałego rozwoju jakości. Bibliotekarz 2006, nr 10, s. 6 - 7.

 Początek stronyWWW.BIBLIOTHEKSPORTAL.DE – niemiecki portal internetowy o tematyce bibliotekarskiej / Andrea Osterode// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2007 (90) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/90/a.php?osterode. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187