ebib 
Nr 7/2007 (88), Bogactwo sieci.
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Natalia Pamuła-Cieślak

ResourceShelf.com - internetowa półka z (ciekawymi) zasobami
Internet, postrzegany często jako ogromna wirtualna biblioteka, w której każdy znajdzie coś dla siebie, coraz bardziej staje się nieogarnionym przez użytkowników tworem. "Oswaja" się jedynie jego wycinki, rzadko szuka czegoś nowego, bo coraz trudniej jest znaleźć zasoby cenne, interesujące i właściwe. Wyszukiwarki ułatwiają to tylko pozornie, prowadząc do stron popularnych, których "popularność" często zostaje wykreowana przez nie zawsze uczciwe praktyki pozycjonowania. Rozwiązaniem, w czasach swoistego internetowego i informacyjnego "chaosu", są serwisy informacyjne, występujące w różnych formach. Podstawowym zadaniem tychże serwisów jest zebranie i uporządkowanie, w ramach jednej witryny internetowej, zasobów internetowych na związany ze sobą temat lub grupę tematów. Przykłady takich serwisów można mnożyć. Są nimi wortale, serwisy typu Subject Gateways, tematyczne katalogi internetowe. Ciekawą i stosunkowo nową formą może być nowy typ serwisu informacyjnego - serwis informacyjny w formie webloga (bloga, web-loga). Cechami charakterystycznymi webloga są wpisy datowane, wyświetlane kolejno, poczynając od wpisu najbardziej aktualnego. Serwis blogowy zakłada archiwizację wszystkich dodanych wpisów[1]. Najpowszechniejszym zastosowaniem webloga są indywidualne pamiętniki internetowe, choć popularność zyskują także blogi polityczne i dziennikarskie, marketingowe, biznesowe, korporacyjne. Nowy typ serwisu informacyjnego w formie webloga to tzw. K-logs (knowledge logs), czyli "blogi wiedzy". Najczęściej tematycznie są one związane z nowymi technologiami i Internetem[2].

Serwisem typu K-log w mojej opinii jest ResourceShelf.com (http://www.resourceshelf.com). Jest to anglojęzyczny serwis koncentrujący się na tematyce mogącej zaciekawić prywatnie oraz zawodowo bibliotekarzy, specjalistów informacji, naukowców, dziennikarzy oraz innych, zainteresowanych zasobami internetowymi, użytkowników. Nazwę ResourceShelf można przetłumaczyć - półka z zasobami. Jest to nazwa niezwykle trafna, biorąc pod uwagę treści i formę ich prezentacji w witrynie.Rys. 1 Strona główna webloga ResourceShelf


Serwis ResourceShelf został zainicjowany w 2001 roku pod nadzorem edytorskim Gary Price'a. Już samo nazwisko współtwórcy i edytora serwisu sporo mówi o samej witrynie. Gary Price jest bibliotekarzem, specjalistą informacji, teoretykiem i praktykiem Ukrytego Internetu, twórcą kilku uznanych serwisów informacyjnych i wyszukiwawczych[3]. Obok twórcy serwisu nad jego zawartością czuwa zespół edytorski, który każdego dnia dodaje do ResourceShelf informacje o wysokojakościowych zasobach internetowych (m.in. o bazach danych, listach rankingowych, zasobach "real time", multimediach). Dodają oni własne komentarze i obserwacje na temat opisywanych zjawisk ze świata technologii informacyjnych i Internetu.

Serwisem, który blisko związany jest z ResourceShelf jest, powstały w 2004 roku, DocuTicker (http://www.docuticker.com). Jest to wydzielony z ResourceShelf przewodnik po pełnotekstowych raportach publikowanych przez agencje rządowe, organizacje non-profit, organizacje pozarządowe oraz inne organizacje pożytku publicznego.Rys. 2 Strona główna serwisu DocuTicker.


Oba serwisy są oparte na tym samym interfejsie, są zbliżone graficznie, oba posiadają formę webloga. W sumie udostępniają one ponad 100 tysięcy stron miesięcznie, a bezpłatny newsletter subskrybuje ponad 20 tysięcy użytkowników. Oba publikowane są przez brytyjską firmę wydawniczą Free Pint Limited i działają w sieci serwisów służących przemysłowi informacyjnemu. Do sieci należą:

Serwis ResourceShelf jest przyjazny użytkownikom. W całości bezpłatny, o zasięgu międzynarodowym, publikujący posty w języku angielskim. Można w nim pozyskiwać informacje, korzystać z subskrypcji lub newslettera (newsletter jest kompilacją postów z całego tygodnia, rozsyłaną do skrzynek e-mailowych oraz bieżąco dostępny ze strony głównej serwisu). ResourceShelf dostępny jest także w formacie RSS (http://www.resourceshelf.com/feed/).

Z witryny ResourceShelf można korzystać na trzy sposoby. Najprostszym jest korzystanie z niego jak z klasycznego serwisu blogowego - zaglądanie co jakiś czas w poszukiwaniu postów na interesujący użytkownika temat. Jest to o tyle ułatwione, że tytuły postów mają charakter opisu. Pod tytułem postu wyszczególnione są słowa kluczowe istotne dla tematyki poruszanej w notatce. Post ma często postać cytatu dotyczącego opisywanego zagadnienia wraz z komentarzem odredakcyjnym lub też jest w całości informacją redagowaną przez edytorów serwisu. W tekst postu wplecione są odsyłacze hipertekstowe do opisywanych zasobów internetowych. Często po właściwym tekście notki występuje lista odsyłaczy do innych postów w serwisie, powiązanych treściowo z aktualnie publikowanymi informacjami. Każdy post, jak na formę webloga przystało, oznaczony jest dokładną datą i godziną jego opublikowania w serwisie.

pamula3 (43K)

Rys. 3 Widok postu w serwisie ResourceShelf.


ResourceShelf można także przeszukać za pomocą bardzo prostej wyszukiwarki, umieszczonej w menu serwisu. Najlepiej korzystać z niej szukając bieżących oraz archiwalnych zasobów związanych z konkretnymi słowami kluczowymi. W przypadku, gdy szuka się czegoś szczególnego, czego nie ma jeszcze w kolekcji, zespół edytorski sugeruje kontakt e-mailowy (support@resourceshelf.com). Jeśli redaktorom uda się taką informację odszukać w Internecie zostanie ona dodana do serwisu. ResourceShelf został też skategoryzowany. Katalog wymieniający hierarchicznie kategorie wraz z podkategoriami został umieszczony w menu strony, poniżej wyszukiwarki. Takie położenie sprawia, że w łatwy sposób można go przeoczyć. Jednak bardzo ułatwia on dotarcie do interesujących użytkownika zagadnień. Cztery kategorie zostały wyróżnione jako główne, potem zastosowano dalsze, kilkustopniowe podziały. Kategorie główne to:

  1. UNCATEGORIZED: gromadzone są tu wszystkie zasoby ResourceShelf, których nie udało się skategoryzować w katalogu (odpowiednik działu Varia w bibliografiach). Jest to kategoria trudna do przeglądania, zawiera mnóstwo postów archiwalnych i trudno się je po kolei przegląda, gdyż nie wiadomo, czego się po nich spodziewać.
  2. WEB 2.0: kategoria skupiająca zasoby internetowe dotyczące lub związane z zagadnieniem Web 2.0. Zawiera ona podkategorie takie webcast (transmisje dokonywane strumieniowo[4]), przekazy "real time" (w tym obrazy z kamer internetowych), multimedia oraz podkategorię dotyczącą bezprzewodowego (moblinego) dostępu do Internetu.
  3. SOURCE FILE: zawiera ręcznie wyselekcjonowane, bezpłatne i wartościowe zasoby internetowe przydatne w biznesie i nauce. Kategoria Source File ma wiele podkategorii. Można tu znaleźć m.in. bibliografie i webliografie[5], galerie on-line, bazy danych, katalogi, przewodniki, przeglądy, archiwa, kolekcje specjalne, oprogramowanie, słowniki, e-booki, narzędzia wyszukiwawcze, zasoby związane z dyscyplinami akademickimi.
  4. SEARCH NEWS: zasoby powstałe z przeglądania serwisów newsowych dużych wyszukiwarek (Google, Yahoo!, Ask.com) oraz mniejszych serwisów wyszukiwawczych. Jest tu zgromadzonych mnóstwo informacji dot. edukacji, bibliotek i bibliotekarzy, Internetu, technologii oraz informacji naukowej.

Korzystanie z tak przygotowanego katalogu nie jest trudne, choć postów w poszczególnych kategoriach bywa dużo. Należy zauważyć, że tak przygotowane kategorie oraz podkategorie odpowiadają archiwum notatek w tradycyjnych weblogach - posty archiwalne są zawsze wyświetlane chronologicznie, od najstarszych do najnowszych. Korzystanie z katalogu ułatwiają dodatkowe informacje o zawartości kategorii. Po najechaniu kursorem na nazwę działu ukazuje się tekst informacyjny, precyzujący zakres tematyczny wybranej kategorii.

Zawartość serwisu ResourceShelf jest kopalnią wiedzy na temat tego, co nowego dzieje się w Internecie, na temat technologii, nowych zasobów i problemów. Redaktorzy postów skupiają uwagę czytelnika na najważniejszych aspektach opisywanego zagadnienia, odpowiednio komentując je w razie potrzeby. Forma publikacji informacji - weblog wiedzowy - może być problemem dla użytkowników, którzy zetkną się z nią po raz pierwszy. Po przełamaniu tej bariery można potraktować ten serwis jako własną półkę z zasobami internetowymi. Czego czytelnikom i przyszłym użytkownikom serwisu życzę.Przypisy

[1] Blog. In Wikipedia [on-line]. [dostęp 16.07.2007]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Blog.

[2] Cywińska-Milonas, M. Blog narzędziem dla e-biznesu. Gazeta IT [on-line] nr 9 z dnia 19.10.2005 [dostęp 16.07.2007]. Dostępny w World Wide Web: http://www.gazeta-it.pl/archiwum/git14/blog.html.

[3] Sherman, Ch. Price, G. The Invisible Web. Medford, Ner Jersey: Information Today, Inc., 2003, s. 402.

[4] Webcast. In Wikipedia [on-line]. [dostęp 16.07.2007]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Webcast.

[5] Webliography: list od web sites about a subject (pol. Webliografia: lista witryn internetowych na dany temat). In : Glossary of Library Terms [on-line]. [Alabama]:The University of Alabama. [dostęp 16.07.2007]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lib.ua.edu/libraries/gorgas/glossary.htm.

 Początek stronyResourceShelf.com - internetowa półka z (ciekawymi) zasobami / Natalia Pamuła-Cieślak// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/2007 (88) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/88/a.php?pamula_cieslak. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187