EBIB Nr 4/2007 (85), Technika i innowacje dla bibliotek. Sprawozdanie Poprzedni artykuNastpny artyku  

 


Marek M. Górski
Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Seminarium POLBIT w Krakowie


W dniach 19-20 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie grupy bibliotek uczelni technicznych POLBIT. Tym razem gospodarzem seminarium była Biblioteka Politechniki Krakowskiej. W seminarium wzięło udział 27 osób, w większości dyrektorzy bibliotek z 18 uczelni technicznych.

Tematem krakowskiego spotkania był program Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych (AFBN) oraz udział bibliotek uczelni technicznych w aktywnym wprowadzaniu danych. Zgodnie z przyjętym programem, przedstawione zostały podstawowe cele AFBN, sposób rejestracji bibliotek do programu, najważniejsze problemy związane z wprowadzaniem przez biblioteki danych będących podstawą dalszych analiz. Szczególną uwagę zwrócono na metodykę wypełniania ankiety, w tym zastosowaną terminologię oraz odsyłacze i komentarze w niej występujące. Kolejnym istotnym punktem były możliwości, jakie AFBN daje dyrektorom bibliotek w analizowaniu sytuacji własnej biblioteki na tle innych bibliotek (zarówno w odniesieniu do wybranej grupy bibliotek np. technicznych, jaki i ogółu bibliotek naukowych w Polsce).

W trakcie (niekiedy burzliwej) dyskusji przedstawiono kilka propozycji, których realizacja, w opinii uczestników spotkania, powinna spowodować większą popularyzację samego projektu i jednocześnie zachęcić dyrektorów bibliotek do uczestnictwa w programie. Do najważniejszych zaliczyć należy propozycję utworzenia odrębnego porozumienia bibliotek wprowadzających dane do bazy AFBN (albo grupy bibliotek, np. technicznych) w sprawie wzajemnego udostępniania swoich danych. Najdalej idącą propozycją jest oczywiście udostępnienie danych bez żadnych ograniczeń. Przykłady takiego działania można znaleźć chociażby w bibliotekach niemieckich. Inne propozycje zgłaszane podczas spotkania to między innymi przedstawienie zarejestrowanym w AFBN bibliotekom listy bibliotek wprowadzających dane do bazy (lista dostępna po zalogowaniu), a także pełnego tekstu porozumienia AFBN na stronie internetowej projektu. Proponowano również zwiększenie zakresu analiz w AFBN o możliwości porównań, np. między bibliotekami o podobnej liczbie zbiorów, użytkowników itp., dyskutowano również problem dalszego rozwoju bazy i pozyskiwania ewentualnych środków potrzebnych na ten cel. Wszystkie postulaty zostaną przedstawione na najbliższym spotkaniu Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych (ZSBN), a następnie będą realizowane w miarę możliwości technicznych oraz tak, aby nie godziły w interesy poszczególnych bibliotek, zgodnie z zapisem w Porozumieniu (Wszelkie dane szczegółowe zawarte w bazie danych „Analiza” są poufne i nie mogą być w żadnej formie rozpowszechniane bez zgody ZSBN oraz instytucji, których dotyczą).

Ostatnia część seminarium była poświęcona omówieniu innych spraw, niezwiązanych z AFBN. Przedstawiono w niej pokrótce możliwości bibliotek uczelni technicznych w ubieganiu się o grant w ramach programu IATUL-CCC (projekt dostępny wyłącznie dla członków IATUL), a także zaprezentowano komputerowy program do prowadzenia statystyki bibliotecznej Status, przygotowany na zlecenie Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego (KZB). Warto nadmienić, że począwszy od 2007 r. kilka bibliotek krakowskich prowadzi swoje statystyki w oparciu o ten program.

Krakowskie spotkanie POLBIT było również okazją do krótkiego, wieczornego relaksu i spaceru po zabytkowym Starym Mieście.

 Początek stronySeminarium POLBIT w Krakowie / Marek M. Górski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2007 (85) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/85/a.php?gorski. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187