Biuletyn
Powrót do strony glównej
Nr 4/2007(85) maj

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Lukasz Kaleta

Korekta:
Sylwia Wołek-Biernat
Katarzyna Kozak
Zuzanna Zakrzewska
Izabella Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Lukasz Kaleta

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajtówTechnika
i innowacje dla bibliotek

Felieton 2.0

Artykul sponsorowany

Helle Lauridsen
Dlaczego warto stosowac glebokie indeksowanie?

Artykuły

Grzegorz Gmiterek
     Library 2.0. Możliwości zastosowania Web 2.0 w bibliotekach polskich
Darren Chase
     Dynamiczny sharing z użyciem komunikatorów, mechanizmu wiki, interaktywnych map i serwisu Flickr
Roman Wojciechowski
     Komunikatory w sopockiej bibliotece czyli od GG do Mirandy
Joanna Dziak
     Nie tylko pogawędki, czyli rzecz o komunikatorach
Elżbieta Kierejczuk
     SKYPE ? szybka i komfortowa komunikacja w nowoczesnej bibliotece
Magdalena Zawadzka
     YouTube ? rewolucja w Internecie

Badania, teorie, wizje

Renata Rajzer
     Wacław Zygmunt Anczyc (1866-1938) - artysta wśród drukarzy

Komunikaty

Łukasz Kaleta
     Międzynarodowa Biblioteka Elektroniczna ?Dziedzictwo Hajdara Alijewa"
Oskar Stanisław Czarnik
     Oświadczenie

Sprawozdania

Zuzanna Zakrzewska
     Sprawozdanie z II Seminarium z cyklu Infobroker Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji
Marek M. Górski
     Seminarium POLBIT w Krakowie

Prawo

Tadeusz Zarzębski
     Przepisy prawne nr 25

Recenzje

Bożena Bednarek-Michalska
     IBUK ? książka elektroniczna
Agnieszka Koszowska
     Jack Maness o teorii Biblioteki 2.0 oraz o tym, co Web 2.0 oznacza dla bibliotek


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2007 (85) maj. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2007. - Czasopismo elektroniczne. - Technika i innowacje dla bibliotek. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/85/index.php. - ISSN 1507-7187