EBIB Nr 2/2007 (83), Kolory niemożności - bariery w rozwoju bibliotekarstwa w Polsce. Sprawozdanie Poprzedni artykuNastpny artyku  

 


Hanna Celoch
Henryk Hollender
Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Seminarium grupy POLBIT w Lublinie
W dn. 11-12 stycznia Biblioteka Politechniki Lubelskiej gościła uczestników spotkania bibliotek technicznych POLBIT - 14 dyrektorów lub ich zastępców oraz 14 pracowników bibliotek, głównie specjalistów w zakresie informacji normalizacyjnej. Reprezentowali oni 17 wyższych uczelni, na ogół politechnik lub innych, prowadzących studia techniczne. Zabrakło jednak trzech politechnik, z którymi nie udało się nawiązać kontaktu przed zaplanowanym spotkaniem.

Uczestnicy zwiedzili zwarty kampus PL nad doliną Bystrzycy. Pięknieje on dzięki zakończonej właśnie termomodernizacji budynków, finansowanej z funduszy ZPORR. Biblioteka jest zlokalizowana w różnych punktach tego zgrupowania (hasło "Masz nas wszędzie" dotyczy także bezustannie modernizowanej oferty internetowej). Od wiosny 2006 r. "centrala" BPL (dyrekcja, wypożyczalnia, Czytelnia Techniczna) ulokowane są w nowym gmachu, po raz pierwszy w historii biblioteki - na terenie kampusu. Pozostałe gówne składniki systemu to odrębnie ulokowana wypożyczalnia podręczników i wypożyczalnia międzybiblioteczna oraz pięć bibliotek wydziałowych. Warunki i zakres działalności BPL posłużyły do porównań z innymi bibliotekami, zwłaszcza obsługującymi uczelnie mniejszych rozmiarów.

Biblioteka gromadzi skrupulatnie normy i udostępnia je na miejscu licznym zainteresowanym, w tym przedstawicielom firm. Inaczej jednak niż duża część książnic technicznych, nie prowadzi punktu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PIN), a jej zasób pochodzi głównie z podziału materiałów trafiających do lubelskich bibliotek korzystających z dobrodziejstw ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Ze względu na naciski użytkowników, by normy można było kopiować, BPL widziałaby sens podpisania umowy, która by jasno precyzowała, co wolno, a czego nie. Biblioteka ma świadomość, że normy nie są takimi samymi materiałami bibliotecznymi jak książki czy czasopisma, chociaż ustawa o normalizacji mówi, że Polskie Normy korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują krajowej jednostce normalizacyjnej[1]. Tymczasem ustawa o prawie autorskim wyłącza spod niego normy: Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego [...] akty normatywne lub ich urzędowe projekty.[2]

Oba te zapisy są sprzeczne - można je oczywiście różnie interpretować - ale BPL chciałaby, aby ta interpretacja była korzystna dla jej użytkowników, dla których ceny i zasady dystrybucji norm przez PKN stwarzają barierę trudną do przekroczenia. Jako Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej biblioteka chciałaby mieć prawo do wypożyczania oraz kopiowania (zgodnie z prawem autorskim) norm co najmniej pracownikom i studentom, podobnie jak wypożycza książki czy czasopisma.

W trakcie warsztatów wymieniono się doświadczeniami i uzgodniono, że polityka PKN jest zbyt radykalna. BPL będzie próbować skłonić Polski Komitet Normalizacyjny do złagodzenia obostrzeń, przynajmniej w stosunku do pracowników nauki i studentów, którzy wykorzystują normy do nauki i dydaktyki, a nie w celach komercyjnych. Uczestnicy przygotowali grunt pod wspólne stanowisko wobec Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dyskutując nad stanem prawa i przepisów regulujących pracę bibliotek akademickich, dyrektorzy bibliotek uczelni technicznych wyrazili swoje (zresztą podzielone) opinie na temat tego, czy poczynania Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych BSW mogą być skuteczniejsze. Wobec różnic w decyzjach formalnych dotyczących wymiaru urlopu dla starszych bibliotekarzy i kustoszy, Dyrektorzy zgodzili się, że na miejscu byłoby oświadczenie Rady Wykonawczej, czy uznaje sprawę za zamkniętą.

Spotkanie w Lublinie przywróciło zamierzony, częstszy rytm takich seminariów: najbliższe, poświęcone problematyce bibliotek cyfrowych odbędzie się w Kielcach (Politechnika Świętokrzyska) w dniach 8-9 marca. Następnie w dniach 19-20 kwietnia Politechnika Krakowska zorganizuje seminarium na temat analizy funkcjonowania bibliotek naukowych.

Przypisy

[1] Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 13862 (Rozdz. 3, art. 4, p. 1)

[2] Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 (Rozdz. 1, art. 5, p. 5)

 Początek stronySeminarium grupy POLBIT w Lublinie / Hanna Celoch, Henryk Hollender// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2007 (83) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/83/celoch_hollender.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187