Biuletyn
Powrt do strony gwnej

Nr 2/2007(83) marzec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bozena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzacy:
Aleksander Radwanski

Korekta:
Zuzanna Zakrzewska
Sylwia Wolek-Biernat
Katarzyna Kozak

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Aleksandra Bartkiewicz
Maciej Dynkowski
Aleksander Radwanski

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajtwKolory niemożności
bariery w rozwoju bibliotekarstwa w Polsce

Kolo Anonimowych Idealistów

Artykuły

Jacek Wojciechowski
     Rozchwianie profesjonalnej świadomości
Mirosław Górny
     Czy bibliotekoznawstwo jest jeszcze potrzebne bibliotekarstwu?
Jan Wołosz
     Obumierająca ustawa - obumierająca myśl organizująca
Henryk Hollender
     Kolory są piękne, stawka niska
Krystyna Wanik
     Zjawisko mobbingu w bibliotekach i sposoby walki z patologią

Sprawozdania

Hanna Celoch, Henryk Hollender
     Seminarium grupy POLBIT w Lublinie

Komunikaty

Kazimiera Lukjan
     Wirtualna wystawa dedykacji autorskich Profesor Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej
Maria Kalczyńska
     Gabinet Książki i Prasy Polskiej w Niemczech
Ryszard Seroczyński
     Książka "Strofy z czyśćca" i najnowsza "Gazeta Więzienna"
Marcin Werla
     DLibra - Sprostowanie


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bozena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2007 (83) marzec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2007. - Czasopismo elektroniczne. - Kolory niemożności - bariery w rozwoju bibliotekarstwa w Polsce. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/83/index.php. - ISSN 1507-7187