EBIB Nr 1/2007 (82), Historyczne szpargały. Komunikat Poprzedni artykuNastpny artyku  

 


Zdzisław Gębołyś
Uniwersytet Śląski
Katowice

Światowy kongres IFLA w Seulu
W dniach 20–24 VIII 2006 r. miał miejsce w Seulu 72 światowy kongres IFLA. Obrady zgromadziły ok. 5000 specjalistów informacji ze 150 krajów. Na motto zeszłorocznego konkursu IFLA wybrano hasło: Biblioteki – dynamiczny motor do wiedzy i społeczeństwo informacyjne. Tematem przewodnim koreańskiego kongresu IFLA było przedstawienie wysiłków międzynarodowych zmierzających do urządzenia narodowej i ponadnarodowej biblioteki. Gospodarze imprezy mogli się podzielić w tym względzie sporymi osiągnięciami, które wzbudziły podziw delegacji z Europy. Szczególne zainteresowanie wzbudził projekt U-library, realizowany od 2005 r. w Koreańskiej Bibliotece Narodowej. Tak zwane Ubiquitus libraries to biblioteki elektroniczne z prostym dostępem do informacji, niezależnie od czasu i miejsca. Dzięki zastosowaniu Ubiquitus libraries LG Sangnam Library stworzyła osobom niewidomym i fizycznie poszkodowanym dostęp do specjalnego portalu wiedzy. Poprzez telefon komórkowy użytkownik wywołuje stronę internetową My Library, a stamtąd przy pomocy akustycznych łączy albo rejestruje się, albo też kieruje bezpośrednio do strony głównej. Znalazłszy się w wirtualnej bibliotece, może np. wysłuchać książki mówionej albo załadować ją do swojej komórki. (Dla kontrastu referent z Kenii przedstawił obraz zacofania kontynentu afrykańskiego w zakresie zastosowania IT w bibliotekach).

Dumni i ambitni gospodarze, prezentując swoje dokonania, odwoływali się do tradycji, co jest zgodne z wiarą Koreańczyków, iż możliwa jest harmonia pomiędzy dynamicznymi siłami tradycji a nowoczesnością. W tym kontekście widać wyraźniej ich dążenia, aby do roku 2006 każda koreańska gmina posiadała bibliotekę. O ich determinacji niech świadczy fakt, że w ciągu zaledwie 3 lat (2003–2006) utworzyli oni 3800 bibliotek szkolnych, 9 bibliotek dziecięcych, a 28 VIII 2006 r. – Narodową Bibliotekę Dziecięcą i Młodzieżową.

Wśród najważniejszych tematów kongresu znalazły się również: przygotowanie służb informacyjnych dla osób poszkodowanych i społecznie upośledzonych; ideał nauczania ustawicznego; zarządzanie wiedzą; wielojęzyczne służby informacyjne oraz międzykulturowa praca biblioteczna. Podczas kongresu debatowano również o standardach w zakresie katalogowania, statystycznej ocenie udostępnianej wiedzy oraz o prawie autorskim. Przy wszystkich zagadnieniach chodziło o zasadniczy cel – stosowanie alternatywnych służb umożliwiających powszechny dostęp do informacji.

Chcąc nie chcąc, obrady toczyły się w cieniu polityki. Delegacja północnokoreańska, mimo usilnych starań gospodarzy, odwołała swój przyjazd w ostatniej chwili. Prezydent IFLA Alex Byrne akcentował jako wspólny cel stworzenie nieskrępowanego dostępu do informacji. Uczestnicy debatowali również nt. granic wolności wyrażania poglądów. Debatę tę wywołał głośny spór pomiędzy islamistami i resztą świata, który wybuchł po opublikowaniu przez duńską gazetę karykatury Mahometa.

72 kongres IFLA przeszedł do historii. Nowym przewodniczącym IFLA na lata 2007–2009 wybrano Claudię Lux z Niemiec. Pod jej przewodnictwem w dniach 19–23 VIII 2007 r. odbędzie się światowy kongres IFLA w Durbanie (Płd. Afryka) pod hasłem: Libraries for the future: progress, development and partnerships.

Przypisy

1. Richter-Ngogang, B. Von Budha bis ins digitale Weltall. In Buch und Bibliothek 2006, H. 11/12, s. 750–755.

 Początek stronyŚwiatowy kongres IFLA w Seulu / Zdzisław Gębołyś// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 1/2007 (82) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/82/ifla.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187