EBIB Nr 11/2006 (81), Stan i perspektywy polskich zasobów cyfrowych w Internecie. Felieton Nastpny artyku  

 


Bożena Bednarek-Michalska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biblioteka Główna

Felieton w nastroju świątecznym


Ten felieton będzie optymistyczny i wbrew nastrojom, jakie ogarnęły nasz kraj, gdyż jako środowisko zawodowe mamy z czego się cieszyć. Polskie zasoby cyfrowe w Internecie się rozrastają się, przybierają różnorodne formy, puchną od nowych treści, choć niestety, nie zawsze i nie wszystkie są tworzone porządnie i zgodnie z zaleceniami i standardami, jakie zostały już wypracowane przez fachowców. Trochę wszyscy na to narzekamy, ale też uczymy się na błędach. Dobrze byłoby, żeby przynajmniej te kolekcje, które tworzą biblioteki, archiwa i muzea, opierały się na dobrych zasadach i wypracowanych modelach, tak, by nie trzeba było potem poprawiać raz zrobionej pracy oraz dało się w niedalekiej przyszłości połączyć tworzące się kolekcje w jedną sieć, która będzie mogła być przeszukiwana w sposób dla użytkowników dogodny.

Dla koordynowania tych rozproszonych inicjatyw powstał przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego specjalny zespół, składający się z bibliotekarzy, archiwistów i muzealników, mający za zadanie opracować polską strategię digitalizacji i rekomendować standardy, które wspólnie powinniśmy przestrzegać. Tworzy się także inna inicjatywa zainicjowana w środowisku akademickim pod nazwą Konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe, która ma koordynować praktyczne aspekty budowania kolekcji cyfrowych i wspierać współpracę w tym zakresie.

Możemy powiedzieć, że lata 2005 i 2006 były bardzo dobrymi latami dla polskich bibliotek cyfrowych, udostępniliśmy bowiem wspólnie, za niewielkie pieniądze, w nowotworzonej sieci 12 bibliotek dlibrowych ponad 48 tys. obiektów (stan z dnia 13 grudnia 2006), dostępnych i przeszukiwalnych dzięki w miarę poprawnym opisom (ten problem powinien być jeszcze rozwiązany), dobrze przetworzonym obrazom oraz tanim rozwiązaniom technologicznym. Ważna była tu także odwaga i determinacja bibliotekarzy, techników, informatyków, fotografików, którzy podjęli ryzyko wejścia w całkowicie nieznane wcześniej obszary, bez specjalnych doświadczeń, jedynie z wiedzą teoretyczną i wzajemnym wsparciem. Udało się nam to - cieszmy się z tego naprawdę wielkiego sukcesu. Polska ma prawdziwą działającą sieć biblioteki cyfrowych i może się nią chwalić w Europie.

Byłoby jeszcze łatwiej, taniej i bezpieczniej, gdyby to wsparcie i współpraca były ściślejsze. Nie we wszystkich regionach dogadaliśmy się, nie wszyscy chcą współtworzyć biblioteki cyfrowe, niektórzy tworzą je sami, co powoduje duże rozdrobnienie inicjatyw i, niestety, podraża system. Napotyka się także na problemy związane z podejmowaniem konkretnych zadań, czasem drobnych, ale ważnych dla nas wszystkich; jeśli nie będziemy w tym zakresie współpracować, każdy z nas wykona osobno tę samą pracę, może więc warto otworzyć się na współpracę lub choćby niczego nie hamować? Natomiast w strategii digitalizacji powinniśmy zapisać, jak polska sieć powinna wyglądać, czego trzeba unikać - czyli wypracować optymalny model.

Dzisiejszy numer Biuletynu EBIB zaplanowaliśmy na koniec roku, bo przewidywaliśmy, że do tego czasu przybędzie w Polsce sporo nowych kolekcji cyfrowych i będzie o czym pisać. Dostają Państwo kilka artykułów o polskich zasobach cyfrowych. Nie wszystkie, jakie napływały do naszej redakcji, mogliśmy opublikować, ale te, które wybraliśmy, pokazują, jaki jest stan digitalizacji w Polsce (dane za rok 2005), że są już w Polsce projekty zaawansowane, które mogą stać się punktem odniesienia dla tych, którzy zamierzają przedsięwziąć podobne działania. Dodatkowo publikujemy dwa sprawozdania, które także są ważne z punktu widzenia tematu numeru grudniowego.

Zapraszam do przedświątecznej lektury i życzę naszym wytrwałym Czytelnikom miłych świąt Bożego Narodzenia, pięknej choinki z lasu, oprószonej śniegiem, tanecznego Sylwestra i radosnego, optymistycznego Nowego Roku 2007.

Redaktor prowadząca numer
Bożena Bednarek-Michalska

 Początek stronyFelieton w nastroju świątecznym / Bożena Bednarek-Michalska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 11/2006 (81) grudzień/styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/81/felieton81.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187