Biuletyn
Powrót do strony glównej
Nr 11/2006(81) grudzień/styczeń

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bozena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzacy:
Bozena Bednarek-Michalska

Korekta:
Zuzanna Zakrzewska
Katarzyna Kozak
Joanna Kmiecinska
Beata Antczak-Sabala

Redakcja techniczna:
Maciej Dynkowski
Aleksander Radwanski
Aleksandra Bartkiewicz

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajtówStan i perspektywy polskich zasobów cyfrowych w Internecie

Felieton w nastroju swiatecznym

Nowosci w systemie PROLIB M21
DZIECIOOPAC


Artykuły

Małgorzata Kowalska
     Digitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich - próba oceny doświadczeń krajowych
Ewa Wichlińska
     Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - udział i doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Katarzyna Ślaska, Joanna Potęga
     Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
Dominika Czyżak, Grzegorz Szturo, Małgorzata Rakowska
     Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - problemy i zagadnienia związane z realizacją I etapu jej rozwoju
Danuta Murzynowska, Joanna Potęga
     Nie tylko biblioteka cyfrowa ? - rzecz o bibliotecznych wystawach wirtualnych

Badania, teorie wizje

Jolanta Sobielga
     Dlaczego coraz rzadziej cytujemy źródła obcojęzyczne?
Jolanta Turowska
     Biblioteki wyższych szkół niepublicznych Trójmiasta. Stan na początku 2006 r.

Sprawozdania

Daria Nałęcz
     Sprawozdanie z posiedzenia High Level Expert Group (Bruksela 17.10.2006)
Stanisław Skórka
     Architekci Informacji w Europie, Sprawozdanie z konferencji berlińskiej

Recenzje

Grażyna Twardak
     Ewa Bagłajewska-Miglus, Reiner Berg, Polnisch Wörterbuch für Bibliotheken, Deutsch-Polnisch, Polnisch-Deutsch. Polsko-niemiecki, Niemiecko-polski


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 11/2006 (81) grudzień/styczeń. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2006. - Czasopismo elektroniczne. - Stan i perspektywy polskich zasobów cyfrowych w Internecie. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/81/index.php. - ISSN 1507-7187