EBIB Nr 8/2006 (78), Bibliotekarstwo krajów Europy Środkowej. Felieton Nastpny artyku  

 


Anna Filipowicz
Biblioteka Narodowa
EBIB

Felieton wstępny


Pomysłodawcą numeru Biuletynu EBIB, który właśnie trafił do rąk czytelników, jest Petr Žák, Czech z urodzenia, Polak z wyboru, autor artykułu Sąsiedztwo warte współpracy. Petr, zwany też Piotrem, przetłumaczył także tekst poświęcony słowackiemu portalowi InfoLib. W pracach translatorskich wsparła ojca Katarzyna Kwiatkowska-Žák, która przełożyła z języka angielskiego artykuł poświęcony czeskiemu czasopismu elektronicznemu Ikaros.

Pierwsza, opublikowana w bieżącym numerze, część artykułu Petra Žáka poświęcona jest internetowym źródłom informacji o bibliotekach czeskich. Dopełnieniem tych informacji są artykuły Danieli Birovej i Lindi Skolkovej.

Dr Katarzyna Janczewska-Sołomko przedstawiła obszerny zarys problematyki digitalizacji zbiorów dźwiękowych w Europie wschodniej i środkowo-wschodniej, uwzględniając także dokonania polskie w tej dziedzinie. Uzupełnieniem wątku tematycznego numeru będzie Kodeks etyczny czeskich bibliotekarzy zamieszczony w rubryce Warto wiedzieć... oraz sprawozdanie z wyjazdu do Pragi bibliotekarzy wrocławskich.
Mamy nadzieję, że temat zapoczątkowany w tym numerze będzie kontynuowany i już dziś zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy chcieliby się swoimi doświadczeniami i uwagami na temat bibliotekarstwa Europy środkowo-wschodniej podzielić.

Poza wątkiem głównym na uwagę zasługuje wypowiedź Piotra Bierczyńskiego, któremu na sercu leży jakość kształcenia zawodowego bibliotekarzy. Autor nie ogranicza się tylko do uwag, ale opisuje działania, jakie podjął, a także ich efekty.

Zachęcam gorąco do zapoznania się z tekstem Olgi Giwer i Marty Bryszewskiej o Bibliotece im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires – pisząca te słowa miała przyjemność odwiedzić tą bibliotekę w 2004 r. i na własne oczy przekonać się, że służy ona nie tylko Polakom, ale także Argentyńczykom poszukującym informacji o Polsce.

W dziale Badania... Iwona Staniec i Marcin Jaszczura omawiają wyniki ankiety dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem.

Piotr Witt, dziennikarz od lat mieszkający we Francji, jest autorem dwu tekstów: sensacyjnej informacji o azbestowych chmurach spowijających książki w Bibliotheque Nationale, oraz wizji biblioteki cyfrowej widzianej oczyma nie-bibliotekarza. Oba odbiegają klimatem od publikowanych dotychczas w EBIB-ie, ale czyta się je z zainteresowaniem.

Zapraszamy także do lektury sprawozdań z licznych konferencji, jakie odbywały się w okresie wakacyjnym.

Numer kończy rubryka Prawo, której autor - Tadeusz Zarzębski towarzyszy nam i naszym czytelnikom od 2000 r. – dziękujemy panie Tadeuszu!

I to już wszystko – zapraszam do lektury

Anna Filipowicz
Redaktor prowadzący

 Początek stronyFelieton wstępny / Anna Filipowicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 8/2006 (78) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/78/felieton78.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187