EBIB 
Nr 7/2006 (77), Technologie informacyjne. Artykuł sponsorowany
 Poprzedni artyku Nastpny artyku   

 


Zuzanna Zakrzewska
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

„Redakcja prezentacji i serwisów internetowych” – studia podyplomowe we Wrocławiu


zakrzewska (6K)Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu jest Uczelnią o uznanej już renomie na rynku usług edukacyjnych na Dolnym Śląsku. Założona w 1997 r. (rejestr uczelni niepaństwowych MEN, nr 111) z roku na rok kształci coraz liczniejsze grupy studentów (na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych), uruchamia nowe kierunki, poszerza swoją ofertę edukacyjną. Obecnie Uczelnia prowadzi studia na 5 kierunkach: Zarządzanie i marketing, Europeistyka, Turystyka i rekreacja, Informatyka i ekonometria, Ekonomia.

Uczelnia kształci zgodnie z europejskimi standardami. Oznacza to: stosowanie systemu ECTS, możliwości studiów i praktyk za granicą, możliwości uzyskania podwójnego dyplomu ukończenia studiów, stworzenie specjalnych warunków do nauki języków obcych, organizowanie zajęć z wykładowcami zagranicznymi, przyjmowanie studentów innych krajów, prowadzenie zajęć w grupach międzynarodowych. Wyższa Szkoła Handlowa jest członkiem Instytutu Kształcenia Europejskiego z siedzibą w Paderborn (Niemcy).

W roku bieżącym Uczelnia uruchamia studia podyplomowe z zakresu Redakcji prezentacji i serwisów internetowych. Pragnie w ten sposób zachęcić słuchaczy do poznania szerokich możliwości wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstwa, dostarczyć wiedzę w zakresie budowy serwisów internetowych oraz umiejętności samodzielnego przygotowania materiałów i zarządzania treściami serwisów internetowych.

Studia są oferowane osobom, które, m.in. zajmują się działaniami marketingowymi lub są odpowiedzialne za opracowywanie materiałów do serwisów internetowych.

W szczególności są polecane:

  • osobom kreatywnym, chętnie korzystającym z nowych technologii (w tym bibliotekarzom),
  • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które poszukują twórczej inspiracji dla sukcesu rynkowego swej firmy,
  • pracownikom, którzy pragną rozwinąć techniki i metody promowania swoich firm.

Program nauczania wydaje nam się również interesujący dla osób działających na niwie bibliotekarstwa i informacji naukowej, wykorzystujących lub chcących wykorzystać nowe techniki zdobywania i prezentacji wiedzy. Znajdują się w nim między innymi: zarządzanie informacją, warsztaty technologii informacyjnych, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, podstawy prawne działań w Internecie, warsztaty fotografii cyfrowej, podstawy e-learningu, organizacja redakcji serwisów internetowych, kultura języka, technologie e-biznesowe, marketing w Internecie. Program może być modyfikowany na życzenie grupy zainteresowanych.

Uczelnia zapewnia prowadzenie zajęć przez uznane autorytety akademickie, wykładowców zajmujących się problematyką studiów oraz praktyków - specjalistów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Studia bazują na programie i doświadczeniu dr inż. Barbary Łukasik-Makowskiej i odbywają się pod Jej patronatem. Zajęcia trwają 2 semestry (180 godz.) i kończą się obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem świadectwa - zgodnie z wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czesne jednorazowe wynosi 2 900 zł. (możliwa jest opłata ratalna: 2 raty po 1 550 zł, 4 raty po 825 zł). Opłata wpisowego - 200 zł. Zajęcia na Studium odbywają się w systemie zjazdów weekendowych (piątek i sobota lub sobota i niedziela), 8 zjazdów w semestrze.

Komplet wymaganych dokumentów (informacja na stronie www) można złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Kwestionariusz osobowy i formularz zgłoszeniowy można wypełnić również na stronie i wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej . O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://www.handlowa.eu
lub w:
Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji
ul. Fabryczna 14
53 - 609 Wrocław
tel.: 071 333 11 07, 071 333 11 08
e-mail: rekrutacja@wshwroc.edu.pl
Zuzanna Zakrzewska
bibliotekarz
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

 Początek strony„Redakcja prezentacji i serwisów internetowych” – studia podyplomowe we Wrocławiu / Zuzanna Zakrzewska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2006 (77) lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/77/zakrzewska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187