EBIB 
Nr 7/2006 (77), Technologie informacyjne. Felieton
  Nastpny artyku   

 


Maciej Dynkowski
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. J.Piłsudskiego w Łodzi

Felieton wstępny


Szanowni Państwo

W planach Biuletynu EBIB, które powstały pod koniec ubiegłego roku, nie było miejsca dla tego numeru – z reguły w okresie wakacyjnym ukazywał się tylko numer lipcowo-sierpniowy. Redakcje wielu miesięczników pozwalają odpocząć zarówno swym pracownikom jak i czytelnikom publikując w tym czasie łączony numer czasopisma. Jednak ze względu na dużą liczbę napływających materiałów redakcja - wbrew poważnej konfuzji(?) redaktor naczelnej i protestom(!) korekty - zdecydowała się wydać również numer lipcowy. Wiązało się to z pewnym ryzykiem, ponieważ pracę nad redakcją numeru powierzono debiutantowi, który heroicznie podjął się tego, choć niełatwego, to jednak dającego wiele satysfakcji, zadania. Otrzymujecie zatem Państwo w temacie nielekki, ale za to jakże ważny numer Biuletynu.

Po kilkunastu latach automatyzacji bibliotek trudno wyobrazić sobie ich funkcjonowanie bez sprzętu komputerowego, oprogramowania czy dostępu do Internetu. Rozwój placówek ściśle związany jest z rozwojem technologii informacyjnych.

Proponowanie czytelnikom, czy może należałoby powiedzieć „użytkownikom”, nowych usług wymagających zastosowania najnowszych technologii wiąże się z niemałymi nakładami finansowymi. Wiele mniejszych bibliotek nie może, właśnie ze względu na koszty, pozwolić sobie na poszerzanie swej oferty. Szansą dla nich staje się oprogramowanie rozpowszechniane w ramach licencji open source, którego przykładem jest projekt Greenstone omówiony w artykule Joanny Piotrowskiej. W tej samej kategorii mieści się przedstawiony przez Andrzeja Kamińskiego serwis Connotea, dzięki któremu w sposób czytelny można zarządzać źródłami informacji rozproszonymi w globalnej sieci.

Praktyczne rozwiązania zastosowane przy tworzeniu biblioteki cyfrowej w oparciu o oprogramowanie oferowane przez wyspecjalizowaną firmę omawia artykuł Bożeny Bednarek-Michalskiej poświęcony Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Veslava Osińska omawia problematykę wizualizacji danych w Internecie. Bezpieczeństwu w sieci poświęcony jest artykuł Magdaleny Zych. To zagadnienie nie po raz pierwszy pojawia się w Biuletynie EBIB i prawdopodobnie nigdy nie przestanie być aktualne.

Poza tym w numerze: informacja o korzyściach płynących z wdrożenia normy ISO 9001, analiza treści witryn internetowych szkół zawodowych oraz charakterystyka zbiorów Czytelni Czasopism, Norm i Patentów Biblioteki Głównej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i prezentacja Centrum Informacji, Komunikacji i Mediów (IKMZ) Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus

Mam nadzieję, że mimo wakacji i panujących w naszym kraju wysokich temperatur oraz przetaczających się nad nim burz, znajdziecie Państwo czas na zapoznanie się z bieżącym numerem Biuletynu. Życzę miłej lektury!

 Początek stronyFelieton wstępny / Maciej Dynkowski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2006 (77) lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/77/felieton77.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187