EBIB 
Nr 7/2006 (77), Technologie informacyjne. Komunikat
 Poprzedni artyku   

 


Andreas Degkwitz
IKMZ Cottbus

Centrum Informacji, Komunikacji i Mediów (IKMZ) Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus


http://www.tu-cottbus.de/ikmz

Desktop i Internet, notebook i Wireless, e-mail i telefony komórkowe z dostępem do Internetu w wyraźny sposób zmieniły badania naukowe, teorię i studia. Praca z wykorzystaniem komputera doprowadziła do rozwoju nowych form produkcji, rozpowszechniania, przetwarzania danych i treści oraz ich wykorzystywania. Cyfrowe i drukowane nośniki informacji oraz dynamiczne i statyczne treści wzajemnie się uzupełniają i przenikają. Dostarczanie i wykorzystanie informacji odbywa się na wielu płaszczyznach poprzez media przenośne, treści i kanały dostępu, gdzie głównymi celami są integracja i konwergencja.

W związku z tym rozwojem zaopatrzenie w informację, komunikację i media na wyższych uczelniach będzie poddane nowym zadaniom. Stają przed nimi biblioteki, centra mediów, centra multimedialne, centra komputerowe i administracja z działami przetwarzania danych. Wraz z powstaniem Centrum Informacji, Komunikacji i Mediów (Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum, IKMZ) wyzwanie to zostało konsekwentnie zrealizowane - zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF), Niemieckiego Stowarzyszenia Badawczego (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) i Rady Naukowej. Zintegrowana oferta usług i obsługi będzie się stopniowo rozwijać i rozbudowywać, aby sprostać nowym wymaganiom użytkowników.

Nowy budynek o powierzchni 7630 m2 - zaprojektowany w renomowanym biurze architektów Herzog & de Meuron (Bazylea) - został wybudowany w latach 2001-2004 (łączne koszty: około 30 mln euro). Dla czytelników przygotowano około 600 miejsc, rozmieszczonych na dziewięciu piętrach w tym dwóch podziemnych.

Zarówno studenci Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (Brandenburgische Technische Universität, BTU), jak i mieszkańcy miasta i regionu mają do dyspozycji multimedialne miejsca pracy i informacji z dostępem do stanowisk komputerowych, cyfrowych mediów informacyjnych i komunikacyjnych oraz narzędzi do produkcji, otoczenia sieciowego: biblioteki (około 800.000 jednostek ewidencyjnych) i centrum multimedialnego. Wszystko to pod jednym dachem!

Centrum Informacji, Komunikacji i Mediów jest symbolem Uniwersytetu i Miasta. Budynek ma charakterystyczny kształt ameby, który nie pozwala na jednoznaczne rozpoznanie przedniej i tylnej strony budynku. Nadzwyczajna architektura zewnętrzna, nawiązująca do organicznej tradycji budownictwa, kontynuowana jest wewnątrz budynku poprzez kręte schody łączące pierwsze piętro podziemne z piętrem szóstym i zestaw kolorów (mocna żółć, zieleń, magenta, czerwień i granat) części wykładzin podłogowych i ścian wewnątrz budynku. Ponadto charakterystyczne dla tej budowli jest to, że począwszy od kształtu budynku, żadne z pięter nie jest podobne do innego i - wyłączając powierzchnie biur - prawie wcale nie posiada zamkniętych pomieszczeń. Dzięki temu realizowana jest zmienna i otwarta koncepcja użytkowania budynku, umożliwiająca organizowanie różnorodnych form pracy, komunikacji i imprez w wielu kombinacjach.

Budynek w swojej barwnej otwartości sugeruje bezpośrednią potrzebę żywej komunikacji i jasnej, przejrzystej informacji. Jego funkcja symbolizuje początek nowej ery mediów, w której metody i techniki produkcji oraz rozpowszechniania informacji widocznie się zmieniają i pozwalają na dostęp do elektronicznego świata wiedzy w multimedialnych miejscach pracy i informacji; to wyjaśnia interaktywny charakter powierzchni publicznych. Każdego, kto wejdzie do budynku, ujmie gra kolorów i efektów świetlnych oraz wrażenie przestrzeni, które zaprasza do zbadania jasnych, zaokrąglonych czytelń. Optycznym magnesem i punktem orientacyjnym są ogromne kręte schody w barwach jaskrawej zieleni i magenty wkręcające się w budynek od kondygnacji I do VI. Miejsca przeznaczone do pracy i czytelnie, usytuowane od centrum budynku do pokrytej literami zewnętrznej, szklanej fasady, pozbawione są bogatej kolorystyki. Pomieszczenia z widokiem na campus i miasto wyposażone są w duże, biało-szare stoły z żywicy epoksydowej, białe krzesła i oświetlenie stołów oraz wykładziny w odcieniu przytłumionej szarości ułatwiające koncentrację.

Nowe punkty obsługi wymagają nowych form organizacji i współpracy. Zintegrowane usługi informacyjne, komunikacyjne i medialne, które jako uniwersyteckie, wirtualne propozycje wychodzą poza budynek, wymagają ścisłej koordynacji i współpracy osób je obsługujących. Od czasu założenia IKMZ na początku 2004 r. biblioteka, centrum multimedialne, centrum komputerowe i przetwarzania danych administracyjnych uniwersytetu zostały połączone i są wspólnie zarządzane. Dzięki temu stworzone zostały dobre warunki dla nowej jakości infrastruktury informacyjnej na BTU Cottbus. Nowy budynek jest metaforą osiągnięcia interdyscyplinarnego charakteru BTU Cottbus oraz pozwoli na innowacyjne koncepcje przepływu informacji i wiedzy, dostępu i korzystania z multimedialnego świata wiedzy połączonych w sieci - learning and working spaces (przestrzeni do nauki i pracy). Nowy budynek IKMZ wspomaga i wspiera nowe myślenie, jest wyrazem społeczeństwa kształcącego się i ożywia dostęp do wiedzy kolorem i przejrzystością - to miejsce, które przyczynia się do powstawania idei i pozwala je urzeczywistniać!

© IKMZ BTU Cottbus

© IKMZ BTU CottbusDr Andreas Degkwitz
- Dyrektor IKMZ Cottbus

Tłumaczenie tekstu z j. niemieckiego
mgr Barbara Chopcian-Heipt

 Początek stronyCentrum Informacji, Komunikacji i Mediów (IKMZ) Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus / Andreas Degkwitz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2006 (77) lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/77/degkwitz.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187