EBIB 
Nr 6/2006 (76), W drodze do biblioteki. Sprawozdanie
 Poprzedni artyku Nastpny artyku   

 


Jadwiga Wielgut-Walczak
Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie

Galeria Jednej Książki


Galeria Jednej Książki rozpoczęła swoją działalność jesienią 2005 r. Związana integralnie z Biblioteką Główną krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, funkcjonująca w godzinach otwarcia zabytkowej czytelni przy ul. Smoleńsk, przygotowała w roku akademickim 2005/2006 osiem wystaw. Punktem wyjścia każdej z nich była książka – jedna piękna książka, wyeksponowana na czas kilku tygodni spośród wielu tysięcy innych, stojących tuż obok w magazynie biblioteki. Książkom towarzyszyły oryginalne prace artystów zaangażowanych w proces jej tworzenia: ilustracje, fotografie, kompozycje przestrzenne, grafiki, obrazy i plakaty oraz okolicznościowe druki bibliofilskie.

Pierwsze dwie wystawy prezentowały książki nagrodzone w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsza książka roku 2004”. W listopadzie pokazano opowiadania Ladislava Klimy Jak będzie po śmierci, wydane przez Wydawnictwo /słowo/obraz terytoria” – razem z pięcioma grafikami Barbary Ziembickiej ilustrującymi książkę. W grudniu katalog wystawy grafiki Dynia Stanisława Wejmana, mającej miejsce w Galerii Jana Fejkla, łącznie z dwoma akwafortami artysty. Trzecia wystawa pokazała fragment Typograficznej interpretacji „Ody do typografii” Pabla Nerudy autorstwa Zbigniewa Majkowskiego.

Barbara Ziembicka, Mieczysław Wejman i Zbigniew Majkowski są profesorami Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Następna z kolei, czwarta, wystawa nosiła tytuł Piotr Witosławski. Fotograficznym szlakiem. Zaprezentowano fotografie wydane w albumach serii Polska (Wydawnictwa BOSZ) oraz inne, pochodzące ze zbioru artysty prowadzącego zajęcia na Wydziale Form Przemysłowych ASP. Druki okolicznościowe do wystaw Zbigniewa Majkowskiego i Piotra Witosławskiego wykonano w drukarni dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego funkcjonującej do dzisiaj w budynku ASP przy ul. Smoleńsk. Kwiecień 2006 r. przyniósł wystawę: AKAW. Autorski Katalog Adama Wsiołkowskiego. Znany krakowski malarz, pełniący obecnie funkcję prorektora ASP, zaprezentował swoje projekty graficzne (katalog wystawy i plakat), a także obraz, podarowany po wystawie naszej czytelni. Szósta wystawa Galerii Jednej KsiążkiOkładki „2+3D”– pokazała okładki ogólnopolskiego kwartalnika projektowego 2+3D redagowanego przez Czesławę Frejlich z Wydziału Form Przemysłowych ASP oraz plakat Kuby Sowińskiego, grafika pisma. Przypominając wyniki konkursu sprzed kilku lat, redakcja w najnowszym numerze ogłosiła drugi z kolei konkurs na projekt okładki pisma – z okazji zbliżającej się piątej rocznicy powstania magazynu. Kolejną wystawą był Jaccobco Zbigniewa Bielawki. Wydanej niedawno w Norymberdze książeczce Jaccobco, z małymi formami prozatorskimi Stephana Wackwitza, ilustrowanej miedziorytami krakowskiego artysty, absolwenta ASP, towarzyszyły najnowsze grafiki Zbigniewa Bielawki oraz przedmioty Jaccobka. Jedna z grafik, przekazana w darze przez autora, pozostała także w naszych zbiorach. Ostatnią, ósmą wystawę, prezentującą działalność projektową Władysława Pluty, można oglądać w Galerii Jednej Książki do końca czerwca. Katalog Władysław Pluta. Graphic Design kieruje nas tym razem do kilkudziesięciu książek z dziedziny sztuki, zaprojektowanych przez artystę o wybitnym dorobku w tej dziedzinie, studiami i pracą pedagogiczną, związanego z Wydziałem Form Przemysłowych ASP. Wystawie towarzyszy nowy plakat Władysława Pluty wykonany specjalnie na tę okoliczność. Warto dodać, że pomysł utworzenia galerii książki przy Bibliotece Głównej ASP narodził się właśnie podczas rozmów z Panem Profesorem. Bardzo wdzięczni za jego nieustanną, dyskretną opiekę nad naszymi pionierskimi poczynaniami – zapraszamy Państwa do najmłodszej akademickiej galerii Krakowa. Mamy nadzieję, że Galeria Jednej Książki czerpiąc z przyjaznej przestrzeni książki, jaka jest udziałem czytelni przy ul. Smoleńsk od wielu dziesiątków lat – będzie je zarazem wzbogacać swoją działalnością.

WYSTAWY PREZENTOWANE W GALERII JEDNEJ KSIĄŻKI
W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006

Barbara Ziembicka
Ilustracje do książki Ladislava Klimy
Jak będzie po śmierci i inne opowiadania, Gdańsk 2004
Książka nagrodzona w konkursie „Najpiękniejsza Książka Roku 2004”, ogłoszonym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
listopad 2005
Adam Wsiołkowski
AKAW. Autorski Katalog Adama Wsiołkowskiego Projekt graficzny katalogu oraz plakatu Adama Wsiołkowskiego
kwiecień 2006
Stanisław Wejman: Dynia/Pumpkin
oprac. graficzne: Władysław Pluta, Kraków, 2004
Katalog wyróżniony w konkursie „Najpiękniejsza Książka Roku 2004”, ogłoszonym przez Polskie Towarzystwo Wydawców  Książek
grudzień 2005 – styczeń 2006
Okładki 2+3D
Pokaz okładek nagrodzonych w konkursie na projekt okładki numeru 6 ogólnopolskiego kwartalnika projektowego 2+3D
kwiecień – maj 2006
Zbigniew Majkowski
Typograficzna interpretacja Ody do Typografii Pabla Nerudy

Fragment pracy habilitacyjnej Zbigniewa Majkowskiego
luty – marzec 2006
Zbigniew Bielawka
Jaccobco
Prezentacja książki Jaccobco: Zbigniew Bielawka & Stephan Wackwitz. – Nürnberg, 2006; najnowszych miedziorytów Zbigniewa Bielawki oraz przedmiotów Jaccobka (fajka i nóż fiński)
maj 2006
  Piotr Witosławski
Fotograficznym szlakiem Cztery książki z serii „Polska” wydawnictwa BOSZ: Kraków; Sandomierz; Kazimierz Dolny; Podhale, Tatry, ilustrowane zdjęciami Piotra Witosławskiego, szata graficzna zaprojektowana przez Władysława Plutę
marzec 2006
Władysław Pluta
Ekspozycja książek zaprojektowanych przez Władysława Plutę oraz plakatu specjalnie wykonanego na wystawę
czerwiec 2006
 Początek strony



Galeria Jednej Książki / Jadwiga Wielgut-Walczak// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2006 (76) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/76/wielgut-walczak.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187