EBIB 
Nr 6/2006 (76), W drodze do biblioteki. Artykuł
 Poprzedni artyku Nastpny artyku   

 


Anna Uniejewska
Biblioteka Główna i OINT
Politechniki Wrocławskiej

Na szlaku bibliotek krajowych i zagranicznych


Kiedy narodził się pomysł organizowania przez Bibliotekę Politechniki Wrocławskiej wyjazdów szkoleniowo-turystycznych, nikt chyba nie spodziewał się, że tak mocno i na trwale wpiszą się one w jej życie. Wszystko zaczęło się przed laty, kiedy świętowano uroczysty jubileusz 50-lecia Biblioteki. "Dyrekcja BG zastanawiała się nad formułą zaakcentowania kolejnych, mniej okrągłych rocznic. Zwyciężyła koncepcja odejścia od ustalonych schematów"[1]. Idea poszerzania wiedzy zawodowej, poprzez wizyty w innych bibliotekach, połączona z poznawaniem ciekawych miejsc, zabytków i integracją pracowników, przybrała kształt corocznych wycieczek. Zasada łączenia przyjemnego z pożytecznym sprawdziła się raz jeszcze. I tak prawie od dziesięciu lat jesteśmy w drodze do bibliotek...

A oto, gdzie już byliśmy

1997 08-09.05. kierunek - POZNAŃ
 • Biblioteka Kórnicka PAN
 • Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
 • Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej
1998 06.-09.05. kierunek - WĘGRY
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kecskemet
 • Biblioteka Główna Politechniki w Budapeszcie
 • Biblioteka Narodowa
1999 20-21.05. kierunek - ŚLĄSK
 • Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej
2000 23-25.05. kierunek - KRAKÓW
 • Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Biblioteka Główna AGH
2001 23-25.05. kierunek - WARSZAWA
 • Biblioteka Narodowa
 • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 • Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
2002 22-25.05. kierunek - TORUŃ
 • Książnica Kopernikańska
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Kopernika
 • Biblioteka Seminarium Duchownego w Pelplinie
2003 26-27.05. kierunek - "ZACHÓD"
2005 16-17.05. kierunek - ŁÓDŹ
2006 17-19.05. kierunek - PRAGA
 • Biblioteka Narodowa
 • Państwowa Biblioteka Techniczna

Wyruszaliśmy w trasę zawsze w maju. Dni są już wtedy długie i ciepłe, a w bibliotekach nie rozpoczęła się jeszcze letnia sesja i związany z tym wzmożony ruch czytelników. Myślą przewodnią wyjazdów było poznanie nowoczesnego budownictwa bibliotecznego w kraju i za granicą: nowych budynków bibliotek lub udanych adaptacji innych obiektów. Bibliotekarze z Politechniki Wrocławskiej od kilkunastu lat czekają na własny, samodzielny gmach. Idea budowy przechodziła różne etapy w Uczelni, ale ciągle, jak dotąd, nie przyjęła postaci materialnej. Stąd też może nasz głód i chęć poznania powstałych inwestycji i nowych możliwości organizacyjnych, które zawsze otwierają się przed biblioteką. Rozwiązania architektoniczne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Bibliotece Śląskiej w Katowicach, czy rozbudowywanych: Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Narodowej, uzmysłowiły nam, jak dalece rozwinęły się nowoczesne technologie i materiały, a także, jak wielkie możliwości pojawiły się przed bibliotekami. Wyraźnie widać nowe trendy w budownictwie: od biblioteki "obsługującej" do biblioteki "uczącej" użytkownika; już nie składnica podręczników, lecz multimedialne centrum edukacyjne dostępne w trybie 24x7.

Mimo braku budynku, porównania i odniesienia do naszej biblioteki ugruntowały przekonanie, że nie mamy się czego wstydzić, a z wielu osiągnięć możemy być dumni. W końcu "Biblioteka jest wielka nie przez swe rozmiary, lecz kulturę usług", jak powiedział R. Tagore. Sposobność obejrzenia książnic znanych do tej pory tylko z literatury, porównanie zastosowanych rozwiązań organizacyjnych i działających systemów komputerowych, bezspornie wzbogacają własny warsztat zawodowy, włączając w to także nieocenione doświadczenia koleżanek i kolegów z innych bibliotek. "Zasada pięciu lat", według której wiedza szkolna, akademicka, dezaktualizuje się w takim właśnie czasie, dotyczy również bibliotekarzy. Szybki rozwój nowoczesnych technologii, produktów, usług, powoduje, że wiedzę trzeba nieustająco odświeżać, uzupełniać, poszerzać. W oderwaniu od codziennych zadań i rutyny, łatwiej dostrzegamy, że czyjś pomysł może nam się przydać, że jakąś ideę można z powodzeniem u siebie wykorzystać. Uczymy się jedni od drugich mimochodem.

W wycieczkach brały udział osoby ze wszystkich bibliotek działających w Politechnice Wrocławskiej, w kilku uczestniczyły koleżanki z innych bibliotek wrocławskich (Akademii Rolniczej, Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu Wrocławskiego). Spotkanie pracowników nie kontaktujących się ze sobą na co dzień, czas na nieformalne, swobodne rozmowy, sprzyjały integracji i budowaniu nowych więzi. Pozwalały na poznanie są także od innej strony: ktoś ładnie śpiewał, świetnie opowiadał dowcipy, tryskał humorem. Wspólne przeżycia i wrażenia przyczyniły się do lepszej bieżącej współpracy. O tym, czy wyjazd był udany, decydowało w dużym stopniu nastawienie uczestników. Wycieczka była wydarzeniem, na które się czekało, o którym się mówiło. To była zawsze połowa sukcesu. Pozytywne nastawienie uczestników miało wpływ na powodzenie całego przedsięwzięcia, i nawet deszczową pogodę czy pękniętą oponę w autobusie długo się wspominało jako przygodę.

Organizacja wyjazdu dla kilkudziesięciu osób była i jest przedsięwzięciem skomplikowanym. Nie można podjąć się tego zadania na zasadzie "jakoś to będzie". Trudno być jednocześnie moderatorem, organizatorem dbającym o sprawną realizację wszystkich punktów programu, księgowym, przewodnikiem, i KO-wcem. Improwizacja przy organizacji wyjazdu może się skończyć tylko w jeden sposób - bałaganem. Dlatego ważna jest pomoc osób identyfikujących się z przedsięwzięciem i odpowiedzialnych za uczestników. Nieoceniony jest udział koleżanek z bibliotek, do których podróżowaliśmy, doskonale zorientowanych w możliwościach tańszego zakwaterowania, wyżywienia, lokalnych atrakcji (wystawy, spektakle teatralne). To także stworzyło okazję do nawiązania interesujących kontaktów osobistych, tak ważnych w działaniu codziennym i w przyszłości. Czas poświęcony doborowi programu wycieczki, stronie organizacyjnej nie jest czasem straconym. Dobrze przygotowany i zorganizowany wyjazd przynosi efekty (często odroczone w czasie), daje bibliotece i pracownikom nierzadko więcej korzyści niż kilka przeciętnych szkoleń czy spotkań przeprowadzonych w miejscu pracy.

Przypisy

[1] Dudziak D.: Każdemu polecam. Pryzmat 1997 nr 94 s. 12

Bibliografia

 1. Dubiński M.: Polak - Węgier, dwa bratanki. Wycieczka szkoleniowa pracowników Biblioteki PWr na Węgry. Pryzmat 1998, nr 108/109, s. 3.
 2. Dubiński M., Przebierała E.: Z wyjazdu szkoleniowego do bibliotek węgierskich. Bibliotekarz 1999, nr 1, s. 22-23.
 3. Zysek E., Dubiński M.: Bibliotekarze z wizytą na Górnym Śląsku. Pryzmat 1999, nr 120/121, s. 38-39.
 4. Zysek E., Dubiński M.: Z wizytą w Bibliotece Śląskiej. Bibliotekarz 2000, nr 4, s. 28-29.
 5. Dubiński M., Zysek E.: Bibliotekarze z wizytą w bibliotekach krakowskich. Pryzmat 2000, nr 132/133, s. 35.
 6. Dubiński M., Zysek E : Bibliotekarze z Wrocławia z wizytą w bibliotekach wyższych uczelni krakowskich. Bibliotekarz 2001, nr 3, s. 20-24.
 7. Dubiński M., Zysek E.: Bibliotekarze Politechniki Wrocławskiej z wizytą w stolicy. Pryzmat 2001, nr 144/145, s. 37-38.
 8. Dubiński M.: Bibliotekarze Politechniki Wrocławskiej z wizytą w Toruniu i Pelplinie. Pryzmat 2002, nr 158, s. 22-23.
 9. Dubiński M., Biernacka-Bryk A.: Bibliotekarze Politechniki Wrocławskiej w Toruniu i Pelplinie. Bibliotekarz 2003, nr 2, s. 29-31.
 10. Dubiński M., Zysek E.: Nad granicą Unii Europejskiej. Wyjazd bibliotekarzy PWr do Słubic, Frankfurtu n/Odrą i Zielonej Góry. Pryzmat 2003, nr 168/169, s. 22-23.
 11. Dubiński M., Zysek E.: W bibliotekach Collegium Polonicum, Uniwersytetu EuropejskiegoViadrina i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bibliotekarz 2003, nr 11, s. 24- 26.
 12. Dubiński M.: W bibliotekach Łodzi. Pryzmat 2005, nr 191, s. 31-32.

Kartki z ostatniej podróży

Starówka
Złota uliczka
Dachy Pragi
Czytelnia Biblioteki Narodowej
Klementinum
Miejska Biblioteka Publiczna - studnia ułożona z książek wycofanych
 
 Początek stronyNa szlaku bibliotek krajowych i zagranicznych / Anna Uniejewska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2006 (76) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/76/uniejewska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187