EBIB 
Nr 6/2006 (76), W drodze do biblioteki. Sprawozdanie
 Poprzedni artyku Nastpny artyku   

 


Olga Kalińska
Regionalne Centrum Badań Czytelnictwa
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Jaka ma być dobra biblioteka publiczna?


W dniach 11-12 maja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja pt.: Jaka ma być dobra biblioteka publiczna?, skierowana do bibliotekarzy z bibliotek publicznych i poświęcona metodyce prowadzenia badań jakości ich usług. Konferencja została zorganizowana w ramach Programu Operacyjnego Ministersta Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury. Była to impreza towarzysząca obchodom Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął marszałek województwa małopolskiego pan Janusz Sepioł oraz Instytut Książki w Krakowie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele bibliotek publicznych z całej Polski: dyrektorzy i instruktorzy z bibliotek wojewódzkich i powiatowych, reprezentanci uczelni kształcących na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna. Wysłuchali oni wykładów dotyczących metod badania jakości i efektywności usług bibliotecznych oraz promocji biblioteki, wygłoszonych przez specjalistów w tej dziedzinie: dr Marię Sidor z Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, dr Stefana Kubowa z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu oraz mgr Lidię Derfert-Wolf z Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy

Uczestnicy konferencji mieli również okazję wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistę PR - praktyka, dyrektora najstarszej polskiej firmy zajmującej się public relations Przemysława Staniszewskiego, na których poza poznaniem podstaw PR, uczestniczyli w planowaniu prac dla konkretnej instytucji. Ostatnim punktem spotkania były warsztaty poświęcone budowie karty oceny okresowej pracownika biblioteki, przygotowane przez Olgę Kalińską z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Konferencja była kontynuacją prac rozpoczętych w październiku 2005 roku (konferencja Metodyka prowadzenia badań jakości usług bibliotek publicznych) przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, prac zmierzających do doskonalenia działalności bibliotek publicznych pod kątem lepszego zaspokajania potrzeb użytkowników. Liczba uczestników zarówno pierwszego jak i drugiego spotkania świadczy o tym, że zainteresowanie tematyką jest wśród bibliotekarzy bardzo duże. W znacznej części wynika to z przemian zachodzących w bibliotekarstwie i faktu, że w polskich bibliotekach akademickich oraz publicznych bibliotekach w Europie Zachodniej już od dłuższego czasu prowadzone są działania związane z doskonaleniem zarządzania i organizacji pracy bibliotek. Konieczne jest podjęcie takich działań również w polskich bibliotekach publicznych.

Podkreślając znaczenie aktywnej postawy bibliotek wobec użytkowników i otoczenia społecznego, konferencja wniosła znaczący wkład w dyskusję dotyczącą wypracowania nowych metod i zasad badania jakości oraz zwróciła uwagę na konieczność stosowania ujednoliconych standardów i wskaźników.

 Początek stronyJaka ma być dobra biblioteka publiczna? / Olga Kalińska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2006 (76) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/76/kalinska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187