EBIB 5/2006 (75) - : Felieton studentów
EBIB 
Nr 5/2006 (75), Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa. Felieton
 Poprzedni artyku Nastpny artyku   

 


Felieton studentówSzanowni Państwo

Gdy na początku roku akademickiego zaproponowano nam prace nad jednym z numerów EBIB-u, ogarnęło nas niemałe przerażenie. Nie wiedzieliśmy, czy podołamy przedsięwzięciu, które wymagać miało od nas dużego nakładu pracy, czasu, zmierzenia się z trudnymi i nowymi dla nas zadaniami. Odbyliśmy wiele sporów i dyskusji. Musieliśmy nauczyć się być zarówno autorami tekstów naukowych, dziennikarzami, korektorami, redaktorami merytorycznymi i technicznymi. Jednak udało się! Macie Państwo przed sobą owoc naszej prawie rocznej pracy. Mamy nadzieję, że proponowana przez nas tematyka będzie interesująca. Zależało nam na uczczeniu 50-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, który swój jubileusz obchodzi w tym roku. Uznaliśmy, że jest to dobra okazja do przypomnienia sylwetek twórców wrocławskiej bibliologii związanych z Instytutem. Zapytaliśmy także absolwentów o ich wspomnienia z czasów studenckich. Zastanowiliśmy się również nad etyką zawodu bibliotekarza, proponując nowa wersję Kodeksu. W dziale Artykuły przedstawiliśmy nasze obecne zainteresowania bibliologiczne i tematy, jakimi się zajmujemy i jakie nas interesują. Chcieliśmy, aby ten numer pokazał nas, obecnych studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, ale również historię i tradycję naszego Instytutu.

Staraliśmy się sprostać temu zadaniu, jak umieliśmy najlepiej, ale na pewno ten numer nie byłby taki, gdyby nie dyskusje na zajęciach i życzliwe rady Dyrektor Instytutu prof. Marty Skalskiej-Zlat, pomoc kolegów z Koła Naukowego, którego opiekunką i pierwszą recenzentką tekstów była dr Renata Aleksandrowicz, oraz dzięki innym pracownikom naukowym, pod kierunkiem których były pisane teksty: prof. Annie Migoń, dr Małgorzacie Góralskiej i dr Zdzisławowi Zachmaczowi.

Opiekę nad całym przedsięwzięciem sprawowała mgr Anna Komperda (opracowanie tekstów, edycja i korekta), a spraw technicznych - składu tekstów na serwerze uczył nas dr Aleksander Radwański, którym chcielibyśmy serdecznie podziękować.

Zapraszamy do lektury!
Studenci IV roku Instytutu Informacji naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja Prasa w systemie informacji.

 Początek stronyFelieton studentów / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2006 (75) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/75/felieton_st.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187