EBIB 
Nr 3/2006 (73), Open Access i inicjatywy pokrewne. Felieton
  Nastpny artyku   

 


Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Felieton wstępny


W tym miesiącu poruszamy w Biuletynie EBIB bardzo ważny temat związany ze swobodnym dostępem do wiedzy, a zamykający się w haśle open access. Za tym terminem stoi ogromny światowy ruch Open Access Initative oraz wielu ludzi, którym bliska jest idea budowania nieograniczonego dostępu do informacji i wiedzy, wielokulturowej wymiany informacji i współpracy. Chodzi nie tylko o zbudowanie nowego modelu komunikacji naukowej, publikowania elektronicznego, ale i zmianę świadomości twórców, wydawców i producentów oprogramowania. Wielość idei i różnorodność tego ruchu odzwierciedlamy nieco w tym numerze. Będzie zatem o terminologii przydatnej w rozumieniu nowego zjawiska, darmowym oprogramowaniu koniecznym dla budowania otwartego czasopisma naukowego, o tym, co to jest WIKI i pospolitym ruszeniu encyklopedystów, o standardach dla OA, repozytorium dla bibliotekarzy i inicjatywie Open Content Alliance.

Dodatkowo mamy ciekawe teksty o nowym spojrzeniu na impact factor i o sprawności intelektualnej, jaką jest czytanie, to dla tych czytelników, którzy lubią konteksty nieco szersze niż tylko związane blisko z bibliotekarstwem. Ten pierwszy temat nierozerwalnie łączy się z OA, bo sprawa cytowań w otwartych zasobach jest tak samo ważna, a może i ważniejsza niż w czasopismach tradycyjnych. Okazuje się, że cytowania dynamicznie rosną, kiedy opublikuje się swoje dzieło w Internecie.

Przypominam także, że o ruchu Open Access na łamach Biuletynu EBIB drukowaliśmy teksty niejednokrotnie i obiecujemy, że nadal będziemy je zamieszczać. Poza tym działamy na rzecz budowania otwartych archiwów naukowych na innych polach, nie tylko tworząc w EBIB serwisy informacyjne, ale i organizując seminaria i wchodząc w inicjatywy międzynarodowe. Bardzo ważnym jest to, żebyście Państwo zwrócili uwagę na tekst o E-LIS, repozytorium zbudowanym specjalnie dla bibliotekarzy. EBIB wszedł w tę inicjatywę budowania międzynarodowego otwartego archiwum tekstów bibliotekarskich jesienią 2005 roku i jako polscy redaktorzy będziemy zachęcali Państwa do składowania swoich prac na tej platformie.

Bożena Bednarek-Michalska
Redaktor prowadzący numeru

 Początek stronyFelieton wstępny / Bożena Bednarek-Michalska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2006 (73) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/73/felieton73.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187