EBIB 
Nr 3/2006 (73), Open Access i inicjatywy pokrewne. Komunikat
 Poprzedni artyku Nastpny artyku   

 


Maria Fabisiewicz
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

Baśniowy Kufer Andersena


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu zorganizowała w 2005 r. liczne imprezy popularyzujące twórczość oraz postać Hansa Christiana Andersena. W związku z jubileuszem 200. rocznicy urodzin pisarza i ogłoszeniem Roku Andersenowskiego przygotowaliśmy program ponadlokalny zatytułowany Baśniowy Kufer Andersena, realizowany w naszej bibliotece z udziałem kilkunastu innych bibliotek oraz szkół i przedszkoli z powiatów: sieradzkiego, poddębickiego, zduńskowolskiego, pabianickiego i pajęczańskiego. Kufer był współfinansowany z funduszy ministerialnych; środki pozyskano w ramach programu operacyjnego Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury.

PBP w Sieradzu przygotowała program realizacji zadania i koordynowała jego przebieg od maja do grudnia 2005 r. Na początek zaprojektowano i zamówiono stosowny plakat, który eksponowano we wszystkich bibliotekach realizujących zadania programowe.

Jedną z łatwiejszych do przygotowania i przeprowadzenia form pracy były Baśniowe popołudnia – głośne czytanie bajek H. Ch. Andersena.

W powiecie sieradzkim zorganizowało je dziewięć bibliotek, zapraszając do udziału przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów placówek kultury, nauczycieli, młodzież licealną, studentów. Kilkunastu najaktywniejszych uczestników baśniowych spotkań otrzymało upominki książkowe. Kierownik Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży PBP w Sieradzu, Anna Wrąbel, przygotowała okolicznościową pogadankę poświęconą biografii Andersena i czynnikom, które ukształtowały jego wrażliwość poetycką i wyobraźnię. Pogadanka, przeznaczona dla młodszych uczniów szkoły podstawowej, wygłoszona została dla różnych grup dzieci w Sieradzu, Warcie, Błaszkach, Poddębicach, Goszczanowie i Chlewie.

Rok Andersenowski stał się także inspiracją do przygotowania dziesiątego, jubileuszowego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych. Przeglądy, organizowane przez sieradzką bibliotekę z przerwami od 1994 r., poświęcone były w każdym roku innemu pisarzowi dziecięcemu (m.in. J. Tuwimowi, J. Brzechwie, M. Konopnickiej, A. Lindgren). Tegorocznej edycji patronował Andersen.

Każdy z uczestniczących zespołów przygotował inscenizację wybranego utworu Andersena; najczęściej prezentowano Księżniczkę na ziarnku grochu, poza tym widzowie obejrzeli m.in. Calineczkę, Słowika, Pięć ziarenek grochu.

Jury konkursu przyznało nagrody główne zespołom z: Przedszkola nr 1 w Sieradzu, Filii Bibliotecznej w Kliczkowie Małym, Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w Sieradzu. Nagrody indywidualne przyznano odtwórcom ról: Matki i Herolda, z zespołu z małej wiejskiej filii w Kliczkowie Małym, Ropucha i Pająka w przedstawieniu Calineczka przygotowanym przez zespół z Przedszkola nr 1, Księżniczki w przedstawieniach Księżniczka na ziarnku grochu, przygotowanych przez zespoły z Dobronia i Kaszewa.

Przyznano także wyróżnienia za poszczególne elementy przedstawień: za scenografię dla zespołu z Przedszkola nr 3 w Sieradzu, za kostiumy dla zespołów z GBP w Kiełczygłowie i Klonowej, za inscenizację dla zespołu z MiGBP w Uniejowie. Upominki książkowe oraz dyplomy okolicznościowe otrzymały wszystkie instytucje reprezentowane na przeglądzie. Uczniowie sieradzkiego Gimnazjum nr 2 w Sieradzu przygotowali Baśniową biografię Andersena, którą zaprezentowali podczas przeglądu teatrzyków.

Kolejnym przedsięwzięciem był konkurs na baśń dla dzieci pod hasłem Zostanę Andersenem przeznaczony dla młodzieży. Celem konkursu było, poza uczczeniem rocznicy urodzin pisarza, pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej młodzieży, doskonalenie umiejętności posługiwania się literacką polszczyzną.

W konkursie wzięła udział młodzież z powiatu sieradzkiego i 5 powiatów ościennych. Wpłynęło ponad 50 prac, nagrody przyznano 11 uczestnikom, kolejnych 12 osób otrzymało wyróżnienia, a pozostali uczestnicy – upominki książkowe za udział w konkursie. W uroczystym podsumowaniu konkursu udział wzięła Bogusława Sochańska, dyrektor Duńskiego Instytutu Kultury, uczestnicy wysłuchali wystąpienia poświęconego trudnej sztuce tłumaczenia utworów literackich oraz biografii Andersena i recepcji jego twórczości w Polsce i na świecie.

W grudniu 2005 r. gościł w bibliotekach w Sieradzu, Zduńskiej Woli, Burzeninie i Złoczewie aktor Teatru Lalek Arlekin w Łodzi, Waldemar Presia. Młodzi czytelnicy z zainteresowaniem obejrzeli inscenizację Pana Andersena w jego wykonaniu.

Organizacja różnorodnych form pracy, poświęconych jednemu pisarzowi, wymagała znacznej pomysłowości i nakładu pracy ze strony bibliotekarzy. Praca ta przyniosła jednak satysfakcjonujące efekty w postaci zadowolenia uczestników i rozwoju czytelnictwa.

Fot. Grażyna Łacina, Krystyna Brodowska

 Początek stronyBaśniowy Kufer Andersena / Maria Fabisiewicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2006 (73) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/73/fabisiewicz.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187