EBIB 
Nr 2/2006 (72), @your library. Sprawozdanie
 Poprzedni artyku Nastpny artyku   

 


Agnieszka Kanczak

Karina Szołtysik
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Sprawozdanie z IV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


O działalności Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich na stronach EBIB-u pisano już wielokrotnie, jak choćby w artykule Bogumiły Urban: Sekcja aktywnych bibliotekarzy na Górnym Śląsku (http://ebib.oss.wroc.pl/2005/65/urban.php), zaznaczając jego prężną rolę w procesie integracji środowiska bibliotekarskiego Górnego Śląska oraz, co daje się zauważyć na kolejnych spotkaniach, bibliotekarzy z całego kraju. Tradycją stają się cykliczne spotkania sekcji organizowane przez kolejne biblioteki ją tworzące, na których podejmujemy dyskusję na tematy związane z nowym modelem bibliotek, zagadnieniami związanymi z ekspansją społeczeństwa informacyjnego i rolą bibliotek w procesie jego tworzenia, a także nad poprawą wizerunku bibliotekarzy zarówno w oczach własnych, jak i użytkowników. Od czasu powołania sekcji ? w czerwcu 2004 roku ? do dziś odbyły się już trzy fora, z których relacje można przeczytać w EBIB-ie. W grudniu 2005 roku odbyło się IV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, o którym słów kilka.

Organizatorem IV Forum była Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej. Liczna, ponad 70-osobowa grupa bibliotekarzy i bibliotekarek szkół wyższych z całej Polski, zgromadziła się dnia 8 grudnia 2005 roku w Bibliotece Głównej Politechniki Częstochowskiej. Ciekawy wykład pt. Biblioteki hybrydowe wygłosiła dr Renata Frączek z Uniwersytetu Śląskiego, a tezy w nim zawarte, a zwłaszcza propozycja zmiany nazwy zawodu z ?bibliotekarza? czy ?bibliotekarza dziedzinowego? na ?bibliotekarza hybrydowego? wywołały ożywioną dyskusję wśród uczestników. Zgodnie doszliśmy do wniosku, że bibliotekarz powinien dostosowywać się do nowych, zmieniających się sposobów udostępniania informacji i wykorzystywania nowych źródeł w działalności bibliotek, zmiany w nazewnictwie natomiast nie są konieczne, gdyż cechy bibliotekarza hybrydowego, powinien obecnie posiadać każdy z nas, a pod pojęciem ?bibliotekarz? w dzisiejszych czasach kryją się wszelkie znamiona nowoczesności, hybrydowości i są to cechy oczywiste i niezbędne do funkcjonowania współczesnej biblioteki, opartej na działalności informacyjnej. Współczesny bibliotekarz powinien być dla użytkownika przewodnikiem po ogromie wiedzy i informacji w świecie.

W drugiej części spotkania, mgr Marzanna Chmielarska, kierownik Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, przedstawiła własne wyniki badań ankietowych dotyczących wizerunku bibliotekarza w oczach użytkowników oraz w oczach nas samych-bibliotekarzy. Okazuje się, że sami, jako grupa zawodowa, mamy wiele kompleksów, uważamy zawód bibliotekarza za mało atrakcyjny, nas samych jako osoby niezbyt pasujące do modelu współczesnych ludzi sukcesu, jednak nie ma to żadnego przełożenia na opinie użytkowników, oni widzą w nas zmieniającą i dostosowującą się do zmieniających warunków grupę. Stereotypowe myślenie o bibliotekarzach jest więc tylko naszym, subiektywnym wrażeniem. Może to pozwoli nam zmienić myślenie o sobie jako grupie zawodowej i sprawi, że zaczniemy nadawać sobie coraz większej wartości - użytkownicy już takimi nas widzą!

Na koniec spotkania, organizatorki IV Forum przygotowały nielada niespodziankę, zorganizowały bowiem wizytę w Bibliotece Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, miejscu zwykle niedostępnym dla zwiedzających. Zostaliśmy bardzo mile przyjęci przez jednego z ojców, który służył nam za przewodnika po skarbach Jasnogórskiej Książnicy. Mieliśmy okazję zobaczyć bogate zbiory, zebrane w dwukondygnacyjnej sali, w której w bogato zdobionych szafach bibliotecznych umieszczono ponad 8 tys. woluminów oprawnych w skórę. Wśród nich znajdują się również królewskie zbiory Jagiellonów. Sklepienia sali bibliotecznej zdobią XVII wieczne freski, przedstawiające dysputę teologiczną Ojców Kościoła, pochwałę życia kontemplacyjnego, mądrości oraz alegorie rozrywek godziwych i niegodziwych.

Sekcja Bibliotekarzy Szkół Wyższych w bieżącym roku planuje już kolejne spotkania, a najbliższe ? V Forum odbędzie się w kwietniu w Bibliotece Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, a poświęcone będzie zagadnieniom związanym z etyką zawodu bibliotekarza i kodeksem bibliotekarza.

 Początek stronySprawozdanie z IV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / Agnieszka Kanczak, Karina Szołtysik// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2006 (72) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/72/kanczak_szoltysik.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187