Biuletyn
Powrót do strony glównej
Nr 2/2006(72) luty

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bozena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzacy:
Barbara Szczepanska

Korekta:
Beata Antczak
Joanna Kmiecinska
Sylwia Wolek-Biernat

Redakcja techniczna:
Marek Stepowicz
Joanna Broniarczyk
Aleksander Radwanski

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajtów@your library     

Felieton wstepny

Artykuły

     List Michaela Dowlinga
Michael Dowling
     Kampania na rzecz Bibliotek Amerykańskich
Patricia A. Wand
     Rzecznictwo w sprawie bibliotek (library advocacy). Kampania na rzecz studentów ?American University?
Elena Boretti
     Co należy zrobić, aby promować pozytywny image bibliotek włoskich?
Snejana Ianeva
     Children@ your library: kultura i kreatywność w bułgarskich bibliotekach publicznych
Tore Kr. Andersen
     fr@ ditt bibliotek
Piotr Marcinkowski
     Jak zmienić wizerunek bibliotekarza?

Badania, teorie, wizje

Agnieszka Majewska, Mariola Szyda
     Czy biblioteka może być powodem stresu?
Dagmara Smentek
     ?Jak dobrze, że jesteś?, czyli bibliotekarz systemowy oczami producenta oprogramowania

Sprawozdania

Anders Ericson
     K@mpanie od wschodu po zachód
Bożena Bednarek-Michalska
     Sprawozdanie z konferencji w Bielefeld
Redakcja EBIB
     Sprawozdanie KWE za 2005 rok
Agnieszka Kanczak, Karina Szołtysik
     Sprawozdanie z IV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Komunikaty

Elżbieta Golec-Nycz
     Wątpliwości interpretacyjne wynikające z nieścisłych zapisów ustawy ?Prawo o szkolnictwie wyższym?
Ryszard Seroczyński
     Niesamowita WSHE
Małgorzata Kaczarowska
     Aktualności regionalne - zasady redagowania
Bożena Bednarek-Michalska, Joanna Broniarczyk
     Dziś bibliotekarz to również sprawny menedżer

Warto wiedzieć

     Materiały pomocnicze do projektu @your library


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2006 (72) luty. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2006. - Czasopismo elektroniczne. - @your library. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/72/index.php. - ISSN 1507-7187