Biuletyn
Powrót do strony glównej
Nr 1/2006(71) grudzień/styczeń

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bozena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzacy:
Dorota Lipinska
Marzena Marcinek

Korekta:
Beata Antczak
Zuzanna Zakrzewska
Izabella Milewska-Warta
Sylwia Wolek-Biernat

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Szymon Matuszewski
Aleksander Radwanski

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajtówZasoby bibliotek - prezentacja, informacja, nowości

Felieton wstepny

Artykuły

Lidia Derfert-Wolf
     Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek
Urszula Cieraszewska, Helena Gałek
     Chat w L-przestrzeni
Aneta Drabek, Arkadiusz Pulikowski
     Baza danych „Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne” - stan badań
Iwona Sójkowska
     Bibliografia dorobku naukowego pracowników uczelni – tradycyjne i nowoczesne metody udostępniania
Anna Uniejewska, Jolanta Wróbel
     Maraton biblioteczny, czyli festiwale nauki w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej
Agata Witrylak
     Biblioteki państwowych wyższych szkół zawodowych – nowe ogniwo ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
Maria Habrowska
     „Zwierzęta Przełamujące Bariery” - przykład udostępniania dzieciom „zasobów” nie tylko bibliotecznych

Badania, teorie wizje

Andrzej Dróżdż
     Gabriel Naudé o sposobach zdobywania książek przez bibliotekarza

Komunikaty

Maria Lamberti
     E-LIS (Eprints in Library and Information Science) jako otwarte międzynarodowe archiwum dokumentów elektronicznych

Sprawozdania

Urszula Klin
     Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji kół naukowych „Program studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa” – założenia i realizacja
Dorota Lipińska
     Sprawozdanie z ogólnopolskiego seminarium „Procesy informacyjne o kulturze regionu”
Izabella Milewska-Warta
     Sprawozdanie z konferencji „Biblioteki Pomorza i Kujaw – centra edukacji i informacji”
Zuzanna Zakrzewska
     Sprawozdanie z konferencji „Internet w bibliotekach”
Anna Wałek
     Konferencja „Internet w Bibliotekach” okiem studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Michał Gajec
     Sprawozdanie z konferencji „Biblioteki - depozytariusze narodowego dziedzictwa”

Warto wiedzieć

     Elektroniczne usługi informacyjne - przydatne materiały w sieci


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 1/2006 (71) grudzień/styczeń. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2006. - Czasopismo elektroniczne. - Zasoby bibliotek - prezentacja, informacja, nowości. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/71/index.php. - ISSN 1507-7187