EBIB 
Nr 7/2005 (68), Dwa kroki do przodu. Felieton
  Następny artykuł   

 


Anna Filipowicz
Biblioteka Narodowa
EBIB

Felieton redaktora prowadzącego


Dwa kroki do przodu, czyli za pięć, dziesięć, piętnaście lat - jakie będą nasze biblioteki? Co się w nich zmieni? Ostatnio zadawaliśmy sobie takie pytania pod koniec XX wieku. W styczniu 2000 r. ukazał się w EBIB-ie artykuł Marzeny Marcinek i Błażeja Fereta pod tyt. Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich - Studium wykorzystujące metodę delficką. Po pięciu latach od ukazania się tego tekstu publikujemy jego kontynuację. Autorzy zastanawiają się, co w tych przewidywaniach się sprawdziło, co nie. Snują też prognozy na kolejne lata.

Wizja przyszłości bibliotek to temat wymagający bardzo szerokiego spojrzenia. W zamieszczonych w tym numerze artykułach staraliśmy się przyjrzeć się temu tematowi z różnych stron. Maria Anna Jankowska w artykule Najnowsze trendy w amerykańskich bibliotekach akademickich pisze o projektach i planach bibliotekarzy amerykańskich na najbliższe dziesięciolecie. Zwraca uwagę na konieczność zmiany metod badania efektywności pracy bibliotek, wzbogacenia ich o badania nad jakością usług. Podkreśla znaczenie współpracy bibliotek w dziedzinie gromadzenia i udostępniania zbiorów oraz kształcenia użytkowników.

Bożena Jaskowska w artykule Kreatywność i twórczość w bibliotece akademickiej pisze: Bibliotekarze i pracownicy informacji, obok swojej wiedzy i umiejętności, częściej powinni w codziennej pracy wykorzystywać intuicję i wyobraźnię i zamiast tradycyjnego krytycznego myślenia (linearnego, opartego na logice, przyjętych standardach i stereotypach) częściej uciekać się do technik myślenia twórczego i kreatywnego rozwiązywania problemów.
To cenna rada, jeśli w bibliotekach XXI wieku miałoby coś się zmienić.
Jednak żeby zmienić, trzeba poznać - poznać użytkownika biblioteki i jego potrzeby. Jadwiga Wielgut-Walczak w artykule Jaka biblioteka potrzebna jest artystom? opisuje historię, dzień dzisiejszy i plany na przyszłość biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Dr Henryk Hollender, poproszony o wypowiedz na temat przyszłości bibliotek, powiedział, że taka wizja to raczej sprawa socjologów niż bibliotekarzy. Potrzeba badań socjologicznych, żeby określić choćby w przybliżeniu warunki, w jakich będą działać biblioteki za kilka czy kilkanaście lat. Autorzy takich badań zwracają uwagę na odmienne od tradycyjnego postrzegania świata przez młodych ludzi doby Internetu. Potrzebują oni innej szkoły, kultury, prasy, książki, a więc i biblioteki (jeśli to ma być "ich" biblioteka). Przykłady takich "nowych bibliotek" znajdziecie Państwo w dziale zatytułowanym Warto wiedzieć. Polecam szczególnie zarys projektu biblioteki publicznej w Aarhus (Dania). Jej twórcy wśród swoich przyszłych czytelników widzą nie tylko młodzież, zwracają uwagę także na przemiany społeczne, które obok programowo rozwijanego społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa wiedzy zmierzają także do powstania społeczeństwa czasu wolnego (np. problem tzn. młodych emerytów).

O tym, że socjologia nie jest bibliotekarzom obca, przekonuje nas artykuł Obraz jako determinant zmian w komunikacji i kulturze organizacji Tomasza Rzępały zamieszczony w dziale Badania, teorie, wizje. Autor zachęca do udziału w prowadzonych przez niego badaniach, a także do wymiany opinii i poglądów.

W rubryce Komunikaty zainspirowana 25. rocznicą powstania NSZZ Solidarności ciekawa, zasługująca na uwagę propozycja Piotra Bierczyńskiego stworzenia elektronicznej biblioteki tekstów źródłowych do dziejów bibliotekarstwa w Polsce oraz dwa teksty będące pochwałą edukacji na odległość.

W Sprawozdaniach kronika wydarzeń z bibliotekarskiego życia w miesiącach letnich. Relacje z konferencji, a wśród nich sprawozdanie ze spotkania, które odbyło się w Poznaniu w dniach 15-17 czerwca. Numerze opublikowano również dwa referaty z konferencji, która nosiła tytuł Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność. Mamy nadzieję, że zachęcą one Państwa do zapoznania się z tekstami pozostałych wystąpień (http://www.ml.put.poznan.pl/2005/pdf/konf_2005_1.pdf). W tej rubryce znajdą Państwo także sprawozdania z krajowych i zagranicznych bibliotekarskich wyjazdów studyjnych, wizyty na Międzynarodowych Targach Książki w Turynie, sprawozdania z prac Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów ZG SBP w ostatniej kadencji oraz cieszącego się dużym powodzeniem konkursu zatytułowanego Biblioteki w opowiadaniach i powieściach.

Numer zamyka rubryka Prawo od sześciu lat przygotowywana dla EBIB-u przez Tadeusza Zarzębskiego.
Mam nadzieję, że kolejny numer Biuletynu nie zawiedzie Państwa oczekiwań. Zapraszam do lektury.

Anna Filipowicz
redaktor prowadzący numeru

 Początek stronyFelieton redaktora prowadzącego / Anna Filipowicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2005 (68) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/68/felieton68.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187