EBIB 
Nr 6/2005 (67), Pozazawodowe zainteresowania bibliotekarzy. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Lilla Molska
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim

KU PAMIĘCI - „Egzemplarz obowiązkowy” gazetki szkolnej do biblioteki szkolnej


Jak bardzo niedocenianym źródłem informacji o szkole jest gazetka szkolna przekonałam się, pisząc pracę na temat prasy regionalnej. Zawarłam w niej również rozdział o prasie szkolnej. Z ubolewaniem muszę przyznać, że był to jeden z trudniejszych rozdziałów pod względem zbierania informacji na ten temat. W początkowym etapie rozesłałam ankiety do poszczególnych szkół, które, niestety, spotkały się ze znikomym odzewem. Podjęłam więc wędrówkę do szkół. Okazało się, że owszem, gazetki ukazywały się, lecz nie można ich odnaleźć z różnych przyczyn, najczęściej dlatego, że nauczyciel - opiekun zespołu redakcyjnego podjął pracę w innej szkole bądź przeszedł na emeryturę, uczniowie z kolegium redakcyjnego ukończyli szkołę i po gazetkach pozostało tylko wspomnienie: tak, były bardzo ładne, ciekawe i oryginalne - niestety, nie zachowano starych numerów, czasami gdzieś wałęsały się pojedyncze numery w gabinecie u dyrektora. Wielka szkoda, nie do nadrobienia!

Oprócz kronik szkolnych i sprawozdań z rad pedagogicznych, to one właśnie są często niedocenianym i nieprzebranym źródłem wiadomości z życia szkoły. Ponadto można prześledzić proces transformacji, jakiemu uległy na przestrzeni lat i wykorzystać je, np. w klasach o poszerzonych treściach dziennikarskich lub chociażby do realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej z edukacji czytelniczej i medialnej. Formy gazetek są różnorodne, począwszy od gazetek odręcznie pisanych i ilustrowanych, często z użyciem kalki, następnie - pisanych na maszynie, później z wklejanymi zdjęciami, kserowanych - były to także często techniki mieszane. Młodzież wykazywała się w tej mierze niesamowitą inwencją i zmysłem praktycznym. Obecnie są to głównie gazetki wydawane techniką komputerową z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania (najczęściej Publishera), bogato ilustrowane z wykorzystaniem Internetu, aparatu cyfrowego i różnego rodzaju programów graficznych. Wydruk następuje z drukarki często już laserowej, a nakład jest wspomagany kserokopiami. Oprócz tradycyjnej formy drukowanej są wydawane także w wersji elektronicznej na CD-ROM-ach lub w Internecie.

Postanowiłam więc w dalszej pracy nauczyciela-bibliotekarza wyciągnąć wnioski z zaobserwowanych zjawisk i zgromadziłam dość pokaźny zbiór gazetek szkolnych. Wykorzystałam je jako ważne źródło informacji przy pisaniu monografii szkoły z okazji jej XX-lecia. Zorganizowałam również z tej okazji Forum Gazetek Szkolnych naszej szkoły. Wielu nauczycieli z sentymentem oglądało niektóre egzemplarze, dokumentujące ważniejsze momenty z życia szkoły, widziane oczyma uczniów. Ponadto stanowią one inspirację dla innych zespołów redakcyjnych. Ważnym jest, aby gazetka szkolna zawierała wiele treści z życia szkoły zgodnie z jej nazwą, a nie była z nią związana tylko miejscem powstania. Na stronie tytułowej dobrze byłoby umieścić m.in. datę wydania, określenie częstotliwości, a na ostatniej stronie - stopkę wydawniczą. Bardzo często nie można znaleźć żadnych z tych informacji, trudno określić czas i częstotliwość ukazywania się, brakuje oznaczenia numeru. Przy okazji zabawy w dziennikarzy można nauczyć się podstawowych pojęć z dziedziny dziennikarstwa czy prasoznawstwa, umieszczając np. podstawowe dane konieczne do identyfikacji czasopisma. Na pewno umiejętności i wiedza w tej sferze kiedyś zaowocują. Mam również nadzieję, że zgromadzone w ten sposób archiwum będzie wykorzystywane przez innych nauczycieli propagujących historię szkoły wśród kolejnych pokoleń.

Wykaz gazetek szkolnych archiwum biblioteki szkolnej: Amicitis, Arkady Fiedler, Arkady Fiedler - pisarz, którego wabił świat..., Asy z 4 klasy, Chatka Tadka, Ciekawy Przyrodnik, 2 x 2 = 13, Gimnazjalny Kwartalnik Regionalny, Hej dzieciaki czas do paki, Hej! Trzeciaki pora na zabawę, Kurierek, Na strychu, Nowinki Sportowe, Ogryzek, 58 rocznica wyzwolenia Gorzowa Wielkopolskiego, Szczęśliwa Trzynastka, 13 i nie tylko, Znani ludzie związani z Gorzowem Wielkopolskim., Zwierzęta wokół nas.

 Początek stronyKU PAMIĘCI - „Egzemplarz obowiązkowy” gazetki szkolnej do biblioteki szkolnej / Lilla Molska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2005 (67) czerwiec/lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/67/molska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187