EBIB 
Nr 6/2005 (67), Pozazawodowe zainteresowania bibliotekarzy. Wystawa
 Poprzedni artykuł   

 


Edyta Kotyńska
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Bibliotheca Sonans - unijny projekt Kameralistów Wrocławskich i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu


Minęło dziewięć miesięcy od momentu, kiedy zespół bibliotekarzy i muzyków z kilku europejskich ośrodków naukowych rozpoczął prace nad projektem "Bibliotheca Sonans" dofinansowywanym przez Unię Europejską w ramach programu Kultura 2000, którego jednym z priorytetów jest ochrona i popularyzacja wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Koordynatorem projektu są Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses, współorganizatorami: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu http://www.bu.uni.wroc.pl/obuwr/sonans.html, Karl-Franzers-Universität w Grazu (Austria) i Národní Knihovna w Pradze (Czechy). Poprzez wędrujące wystawy, drukowane katalogi, koncerty-wernisaże oraz ekspozycję obrazów i dźwięków na stronie internetowej przez okres od września 2004 do sierpnia 2005 r. udostępnia się szerokiej publiczności kopie wyjątkowych bibliotecznych zabytków. Na tle wystaw prezentuje się chór Cantores Minores Wratislavienses i zespół muzyki dawnej Ars Cantus, w których repertuarze znajdują się arcydzieła muzyczne polskie i obce, od średniowiecznych po współczesne, częstokroć wykonywane po raz pierwszy od stuleci. W ramach projektu prowadzona jest konserwacja, digitalizacja oraz dźwiękowa archiwizacja wybranych utworów.

Zakończono już prace nad przygotowaniem dziesięciu wystaw, na których zaprezentowano kopie cennych i unikatowych obiektów. Koncepcja wystaw i koncertów opiera się na siedmiu muzycznych tematach (trzy tematy są w dwóch częściach), do których utwory wytypowali Kameraliści. Zadaniem Bibliotek było wybranie ze swoich zbiorów ilustracji, które uzupełnią muzykę odpowiednimi rękopiśmiennymi przykładami, drukowanymi edycjami lub graficznymi reprodukcjami. We Wrocławiu odbyło się już osiem koncertów-wernisaży, te same wystawy zostały zaprezentowane w Grazu, Pradze i Bratysławie. Dokumentację fotograficzną z wystaw można obejrzeć w galerii zdjęć na stronie http://www.bu.uni.wroc.pl/obuwr/galeria.html.

Dodatkowym rezultatem prac nad wystawami jest drukowany katalog, który został pomyślany jako seria jedenastu zeszytów. W dziesięciu z nich będą opublikowane tematycznie opisy oraz kopie wybranych obiektów ze zbiorów bibliotek we Wrocławiu, Pradze i Grazu. Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu znajdzie się w zeszycie jedenastym, do którego zostaną również dołączone cztery płyty CD z utworami prezentowanymi na wystawach i wykonanymi przez Wrocławskich Kameralistów. Całość, w ramach wymiany bibliotecznej, rozesłana będzie do ponad 120 bibliotek w Polsce i na świecie. Do tej pory wydano trzy pierwsze zeszyty katalogu (http://www.bu.uni.wroc.pl/obuwr/sonans.html#katalog).

W Pracowni Reprograficznej od września 2004 r. trwa systematyczna digitalizacja wybranych obiektów. W Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, do końca maja, zabiegom konserwatorskim poddano 127 rękopisów z dawnej biblioteki św. Elżbiety, trzy dzieła z Rudolphiny oraz inkunabuły, tj. dziesięć kodeksów oraz osiem zachowanych fragmentarycznie obiektów.

Wszystkie informacje o projekcie, działaniach w jego ramach oraz efekty wspólnych prac znajdują się na stronie http://www.bibliothecasonans.info. Poprzez druk (w czterech językach), obrazy i dźwięki autorzy projektu pragną promować i popularyzować wspaniałe zabytki ważne dla europejskiego dziedzictwa kulturowego, które zazwyczaj pozostają niedostępne szerokiej publiczności.

Zapraszamy na wystawy i koncerty we Wrocławiu jeszcze tylko 24 czerwca i 9 lipca br. oraz na stronę WWW!

 Początek stronyBibliotheca Sonans - unijny projekt Kameralistów Wrocławskich i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Edyta Kotyńska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2005 (67) czerwiec/lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/67/kotynska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187