EBIB 
Nr 6/2005 (67), Pozazawodowe zainteresowania bibliotekarzy. Sprawozdanie
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Małgorzata Kaczarowska
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Seminarium Nowe technologie archiwizacji


W dniach 19-20 maja 2005 r. w Domu Pracy Twórczej w Wierzbie odbyło się VIII seminarium z cyklu Składowanie i archiwizacja pt. Nowe technologie archiwizacji. Organizatorem seminarium było Centrum Promocji Informatyki (www.cpi.com.pl). Obrady prowadził dr Jan Andrzej Nikisch z Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.

Pierwszy dzień rozpoczął wykład dr. Nikischa Globalizacja procesów i usług związanych z informacją w postaci cyfrowej. Prelegent nakreślił obecny stan rzeczy - postępującą monopolizację zasobów cyfrowych, takich jak czasopisma elektroniczne, przez potężne firmy i wynikający z tego spadek liczby czasopism prenumerowanych w tej formie przez biblioteki, połączony ze wzrostem nakładów na prenumeratę. Przedstawił też prognozy na przyszłość oraz rozwój alternatywnych cyfrowych zasobów, przede wszystkim związany z upowszechnianiem idei Open Access.

Następnie uczestnicy seminarium zapoznali się z ofertą firm: Unizeto, IBM, BigVent i DDP. Proponowane rozwiązania w zakresie digitalizacji były jednak przeznaczone w większości dla firm, tworzących cyfrowe archiwa bieżących dokumentów. Zaprezentowano m.in. systemy zarządzania dokumentami elektronicznymi, a także usługi outsourcingu, tj. zlecania tworzenia i obsługi cyfrowego repozytorium zewnętrznym firmom. Bibliotekarzy mogły zainteresować najnowsze systemy automatycznego rozpoznawania i klasyfikowania skanowanych obrazów, a także nowoczesne skanery z serii BookEye. Przykład digitalizacji rozproszonego archiwum firmy przedstawiła Kompania Piwowarska.

Dzień zakończyły: wykład dyr. Teresy Szymorowskiej z Książnicy Kopernikańskiej Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów, będący przeglądem metod finansowania digitalizacji i wartych uwagi programów rządowych i europejskich, oraz ożywiona dyskusja panelowa Problemy technologiczne, organizacyjne oraz prawne w procesie digitalizacji archiwów i bibliotek.

Drugi dzień rozpoczęły tematy bibliotekarskie - wykłady dr. Aleksandra Radwańskiego Normalizacja informatycznych zasobów archiwalnych oraz prof. Mirosława Górnego Prawne problemy udostępniania zbiorów cyfrowych w bibliotekach. Pierwsze wystąpienie omawiało klasyfikację norm dotyczących dokumentów cyfrowych, podsumowanie obecnie istniejących norm, a także propozycje wprowadzenia nowych, pomagających ustandaryzować archiwa cyfrowe. Prof. Górny z kolei zajął się niezwykle aktualnymi problemami prawnymi, związanymi z udostępnianiem publikacji w ramach bibliotek wirtualnych. Oba wystąpienia zawierały cenne uwagi i propozycje, warte dalszego dyskutowania.

W dalszej części sesji seminaryjnej zgromadzeni wysłuchali dwóch wykładów dr. Wojciecha Mąki z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, poświęconych uszkodzeniom i żywotności nośników danych oraz budowie i zastosowaniom pamięci masowych. Pomiędzy wykładami znalazł się czas na następne prezentacje sponsorów. Tym razem były to firmy: TBM, oferująca nowoczesne możliwości archiwizowania i zarządzania pocztą elektroniczną, oraz IBAS Polska, specjalizująca się w odzyskiwaniu danych z uszkodzonych archiwów i nośników.

Seminarium zakończyło rozdanie uczestnikom Certyfikatów Udziału i zaproszenie na następne seminaria, organizowane przez CPI.

 Początek stronySeminarium Nowe technologie archiwizacji / Małgorzata Kaczarowska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2005 (67) czerwiec/lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/67/kaczarowska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187