EBIB 
Nr 4/2005 (65), Bibliotekarze na językach. Sponsor
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo: kierunek licencjacki


Absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, otrzymujący tytuł licencjata w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, uzyska staranne przygotowanie zawodowe na poziomie studiów wyższych do pracy w nowoczesnej, zautomatyzowanej bibliotece - ośrodku informacji naukowej.

Posiądzie on też niezbędną specjalistyczną wiedzę i umiejętności do profesjonalnego wyszukiwania, weryfikowania i udzielania różnego rodzaju informacji. Jednocześnie poprzez kształcenie pedagogiczne zostanie wyposażony w odpowiednie kompetencje związane z upowszechnianiem posiadanych wiadomości i umiejętności.

Zdoła on posługiwać się klasycznym warsztatem pracy biblioteki, jak też przede wszystkim efektywnie wykorzystywać najnowsze osiągnięcia techniki: bazy danych na różnych nośnikach (druk, CD-ROM/DVD, on-line), organizować dostęp do zewnętrznych źródeł informacji (m.in. książek i czasopism on-line, baz pełnotekstowych) oraz funkcjonować w oparciu o najnowsze systemy informacyjno-wyszukiwawcze (Horizon, VTLS-Virtua, Aleph, Libero, Sowa, MOL itp.), organizujące pracę współczesnych bibliotek różnych typów, a także o programy do obsługi własnych warsztatów informacji. Uzyska też poszukiwane umiejętności przydatne w stosowaniu tzw. e-CultureNet poprzez poznanie technik digitalizacji czy zarządzania biblioteką cyfrową i jej zawartością.

Proponowany system i zakres kształcenia uwzględnia zmiany dokonujące się w światowym bibliotekarstwie i strukturach informacji naukowej, które w coraz większym stopniu czynią z tych placówek nowoczesne ośrodki archiwizacji i zarządzania informacją, wykorzystujące w swej działalności elektroniczne technologie, w tym Internet.

Absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa przysposobiony zostanie z jednej strony do zawodu z przyszłością: broker informacji (wchodzącego dopiero na polski rynek), który daje jednocześnie możliwość stworzenia własnego miejsca pracy w ramach działalności gospodarczej, z drugiej - do sprawnego pełnienia roli bibliotekarza we wszystkich typach sieci, zwłaszcza w oddziale informacji bibliotek, które, dostosowując się do wymagań współczesnego społeczeństwa informacyjnego, tę właśnie funkcję informacyjną preferują i rozwijają.

Z kolei studenci zainteresowani pracą w bibliotekach oświatowych zdobędą formalnie uznawane przygotowanie nauczycielskie, tj. wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, powiązanej z kierunkiem kształcenia i praktyką pedagogiczną w wymiarze określonym stosownymi aktami prawnymi MENiS. Pozwoli im to wspierać wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne (ścieżka czytelniczo-medialna) z pełnym wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz rozbudzać zainteresowania poznawcze użytkownika biblioteki. Przygotowanie pedagogiczne będzie obejmowało także kształtowanie kompetencji polegających na promowaniu nie tylko książki, ale i czytania jako ważnej dla życia człowieka kompetencji.

Sześciotygodniowa praktyka zawodowa po I (2 tygodnie) i II (4 tygodnie) roku studiów stacjonarnych w wybranych bibliotekach różnych sieci, w tym także w redakcjach bibliotek cyfrowych, firmach infobrokerskich oraz innych (polskich i zagranicznych), obsługujących biblioteki w zakresie programów biblioteczno-informacyjnych, dostaw książek i czasopism "P"/"E", baz danych na e-nośnikach, dopełni starań zmierzających do dobrego i nowoczesnego przygotowania absolwenta tego kierunku do profesjonalnego wykonywania zawodu.

 Początek strony



Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo: kierunek licencjacki / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2005 (65) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/65/wsus1.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187