EBIB 
Nr 4/2005 (65), Bibliotekarze na językach. Prawo
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy Prawne nr 20


(ZOB. WSTĘP DO TEGO DZIAŁU ----> EBIB NR 18/2000)

A. PRZEPISY OGÓLNE

Finanse

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu. Dz. U. nr 23 poz. 190.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. U. nr 122 poz. 1333).

Fundusz Promocji Kultury

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury. Dz. U. nr 24 poz. 200.
Środki Funduszu stanowią wpływy z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa.
Uwaga: W Aneksie I.* opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1772.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Kultury. Dz. U. nr 24 poz. 201.

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteka Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. Dz. U. nr 38 poz. 351.
Zmiana dotyczy przepisów rozporządzenie z dnia 30 lipca 1996 r. (Dz. U. nr 105 poz. 486 z późn. zm.).
Uwaga: W Aneksie I. w adresie wydawniczym poz. 1619 należy dopisać: "z 2005 r. nr 38 poz. 351".

Biblioteki jednostek kultury fizycznej i turystyki

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Dz. U. nr 38 poz. 354.
Zmiana dotyczy przepisów rozporządzenia z dnia 30 lipca 1996 r. (Dz. U. nr 103 poz. 478 z późn. zm.).
Uwaga: W Aneksie I. w adresie wydawniczym poz. 1618 należy dopisać: "z 2005 r. nr 38 poz. 354".

Biblioteki ośrodków doskonalenia kadr

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej. Dz. U. nr 38 poz. 350.
Zmiana dotyczy przepisów rozporządzenia z dnia 18 lipca 1996 r. (Dz. U. nr 97 poz. 453 z późn. zm.).
Uwaga: W Aneksie I. w adresie wydawniczym poz. 1615 należy dopisać: "z 2005 r. nr 38 poz. 354".

Biblioteki PAN

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. Dz. U. nr 38 poz. 343.
Zmiana dotyczy przepisów rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz. U. nr 128 poz. 838 z późn. zm.).
Uwaga: W Aneksie I. w adresie wydawniczym poz. 1643 należy dopisać: "z 2005 r. nr 38 poz. 343".

Biblioteki publiczne

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Dz. U. nr 17 poz. 141.
Przepis art. 18 ust. 2 stanowi o dotacjach celowych lub przedmiotowych także na: "7) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości".
Uwaga: W Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1773.

Biblioteki szkolne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Dz. U. nr 22 poz. 181.
Uwaga: W Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1774, a przy poz. 1703 adnotację: "uchylony - z 2005 r. nr 22 poz. 181".

Kształcenie bibliotekarzy

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych. Dz. U. z 2005 r. nr 6 poz. 42.
"§ 3. Szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury są szkołami dającymi wykształcenie w zawodzie: bibliotekarz lub animator kultury". Przepis § 5 pkt. 11 stanowi: "szkoły pomaturalne bibliotekarskie stają się szkołami wymienionymi w § 3".
Uwaga: W Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1775, a przy poz. 1671 adnotację: "uchylony - z 2005 r. nr 6 poz. 42".

 

Przypisy

*"Aneks I" - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski Polskie prawo biblioteczne. Aneks I. 1990-2000. Warszawa 2000.

 Początek stronyPrzepisy Prawne nr 20 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2005 (65) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/65/prawo20.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187