EBIB 
Nr 4/2005 (65), Bibliotekarze na językach. Warto wiedzieć
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Aleksander Radwański
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Z prasy SBP


Bibliotekarz

4/2005
W kwietniowym numerze Bibliotekarza znajdziemy interesujący artykuł Stefana Kubowa O potrzebie marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Tekst zawiera dużą ilość drobniejszych i znaczniejszych pomysłów na przekształcenie SBP w nowoczesną i atrakcyjną organizację. Wątki te pojawiały się wielokrotnie w wypowiedziach autora na forum EBIB. Głos polemiczny zawiera artykuł Jana Wołosza Uwagi na marginesie artykułu Stefana Kubowa o marketingu SBP. Obecny przewodniczący SBP naświetla problematykę organizacyjną z praktycznego punktu widzenia. Konfrontacja tych dwóch wypowiedzi jest niewątpliwie inspirująca, szczególnie wobec zbliżających się w stowarzyszeniu wyborów.
Wśród innych tekstów warto zwrócić uwagę na coraz częściej pojawiający się temat digitalizacji. Barbara Cendrowska jest autorką artykułu Digitalizacja w bibliotekach szczecińskich. Jest czy jej nie ma? W numerze znajdziemy również sprawozdanie Konferencja w Warszawie nt. Digitalizacji archiwów i bibliotek tej samej autorki.
Pełny spis treści znajduje się pod adresem:
http://ebib.oss.wroc.pl/czasopisma/czasopismo.php?tytul=bibliotekarz&nr=4_2005

Poradnik Bibliotekarza

4/2005
Część tekstów stanowiących zawartość kwietniowego numeru Poradnika poświęcono czytelnictwu dzieci i młodzieży. Numer otwiera artykuł Małgorzaty Centner-Guz Zainteresowania dzieci sześcioletnich książką. W dalszej części numeru Hanna Diduszko przedstawia książkę Julek i Julka (dział Książka), Teresa Wąs prezentuje formy i metody pracy rozwijające czytelnictwo dzieci i młodzieży (dział Biblioteka - Środowisko), zaś w dziale Z warsztatu metodyka znajduje się tekst Krystyny Gawryluk Metody aktywizujące w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz scenariusz Justyny Bździuch Przedszkolak w bibliotece.
Pełny spis treści znajduje się pod adresem:
http://ebib.oss.wroc.pl/czasopisma/czasopismo.php?tytul=poradnikbibliotekarza&nr=4_2005  Początek stronyZ prasy SBP / Aleksander Radwański// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2005 (65) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/65/prasa.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187