EBIB 
Nr 4/2005 (65), Bibliotekarze na językach. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Ewa Krysiak
Biblioteka Narodowa

Projekt TEL-ME-MOR


Projekt TEL-ME-MOR (TMM) - Biblioteka Europejska (TEL) - Modułowe Rozszerzenie Dostępu do Zasobów Sieciowych - został zatwierdzony do realizacji przez Komisję Europejską, Dyrektoriat E ("Zawartość") po rozpatrzeniu wniosków złożonych w 3. Programie Ramowym (FP3), ogłoszonym w 2004 roku. Będzie on realizowany przez dwa lata (luty 2005-styczeń 2006) przez cztery biblioteki narodowe "starych" państw członkowskich (NPC) Unii Europejskiej: Niemiec (pełniącej funkcję koordynatora projektu), Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz 10 bibliotek narodowych nowych państw członkowskich: Republiki Czeskiej, Cypru, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowacji i Słowenii. Uczestnikami projektu są także: Eremo srl, włoskie stowarzyszenie założone w 2000 roku w celu uratowania przed zniszczeniem starego klasztoru Eremo delle Grotte, które rozszerzyło swoją działalność na wspieranie realizacji projektów badawczych w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, a także Konferencja Dyrektorów Europejskich Bibliotek Narodowych (CENL).

Podstawowym celem projektu TMM jest umożliwienie 10 bibliotekom nowych państw członkowskich UE pełnego uczestnictwa w projekcie TEL (The European Library), by w ten sposób mogły one w pełni korzystać ze zdobyczy projektu TEL i zapewnić użytkownikom przede wszystkim bibliotek europejskich, ale także z całego świata, łatwy i bezpieczny dostęp do zasobów cyfrowych tych państw, zgromadzonych w bibliotekach i innych instytucjach kultury. Projekt będzie realizowany w czterech pakietach roboczych, z których każdy będzie administrowany przez innego partnera.

Pakiet pierwszy, pod przewodnictwem Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej, dotyczy analizy działalności naukowej i potrzeb użytkowników bibliotek narodowych. Będzie obejmował takie obszary, jak: poprawa obsługi użytkowników bibliotek, doskonalenie dostępu do systemów informacyjnych w bibliotece i przez sieć Internet, wieczyste zachowanie narodowego dziedzictwa cyfrowego i dokumentowanie tego dziedzictwa, wirtualizacja biblioteki (wygodny i łatwy dostęp do zasobów w postaci cyfrowej).

Drugi pakiet roboczy, którym będzie kierowała Biblioteka Królewska w Hadze, obejmuje problemy związane z pełnym uczestnictwem bibliotek narodowych nowych państw członkowskich w projekcie TEL Główne zadania w obrębie tego pakietu to analiza potrzeb bibliotek narodowych NPC, planowanie, przygotowanie i wdrożenie standardów, takich jak: Dublin Core, Open URL, OAI; opracowanie i wdrożenie technicznej infrastruktury bibliotek, udostępnienie przez biblioteki narodowe zasobów bibliotek cyfrowych do bazy danych TEL, promocja i upowszechnienie korzystania z tych zasobów oraz ustalenie profilu marketingu i komunikacji (analiza wykorzystania serwisu TEL).

Trzeci pakiet roboczy, pod przewodnictwem Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej Słowenii, przy wsparciu Biblioteki Narodowej Szwajcarii, obejmuje przygotowania do opracowania wielojęzycznego dostępu do europejskich zasobów sieciowych. Będą to prace związane ze zbadaniem możliwości wdrożenia w bibliotekach UNICODE, przetłumaczeniem na języki narodowe interfejsów dostępu do danych, przeglądem stosowanych w poszczególnych krajach słowników opracowania rzeczowego, analizą opcji przeszukiwania krzyżowego oraz zbadaniem mechanizmów kontroli przez kartoteki wzorcowe w międzynarodowych serwisach.

Pakiet czwarty, kierowany przez Bibliotekę Narodową Estonii, obejmuje utworzenie witryny elektronicznej TEL-ME-MOR i upowszechnianie jej wersji w językach narodowych NPC. Witryna zawiera aktualne informacje o projekcie TMM, a także o inicjatywach Unii Europejskiej, konkursach, innych projektach IST itp. Obecnie biblioteki uczestniczące w projekcie TMM, również Biblioteka Narodowa w Warszawie, opracowują szczegółowe programy, które będą realizowane w poszczególnych bibliotekach. Raporty z realizacji kolejnych etapów projektu będą publikowane w głównym serwisie TMM w języku angielskim, a także na wszystkich witrynach narodowych, również w polskim serwisie TMM (http://www.bn.org.pl/TMM_POL/home.htm).

 Początek stronyProjekt TEL-ME-MOR / Ewa Krysiak// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2005 (65) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/65/krysiak.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187