EBIB 
Nr 7/2004 (58), Jednoosobowe zarządzanie biblioteką. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Halina Niemirska
Instytut Goethego w Krakowie

Biblioteka Instytutu Goethego w Krakowie przedstawia się


Instytut Goethego to najważniejsza instytucja niemieckiej, zagranicznej polityki kulturalnej. Podstawowe zadania Instytutu Goethego to popularyzacja języka niemieckiego, wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej oraz przekazywanie aktualnych informacji na temat życia kulturalnego, społecznego, gospodarczego i politycznego Niemiec. Instytut posiada przeszło 120 placówek w ponad 70 krajach oraz 16 placówek w Niemczech. W Polsce działają dwie placówki: w Warszawie i Krakowie.

Instytut Goethego w Krakowie ma swoją siedzibę w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20. Biblioteka[1] zajmuje pięknie odrestaurowane pomieszczenia na I piętrze.

Biblioteka ma wyraźny profil niemcoznawczy. Jej zbiory obejmują literaturę piękną niemieckiego obszaru językowego oraz publikacje z zakresu historii, sztuki, gospodarki i geografii Niemiec. Przeważają publikacje w języku niemieckim, ale gromadzimy również przekłady współczesnej literatury niemieckiej na język polski oraz publikacje polskich autorów dotyczące problematyki niemieckiej, np. najnowszej historii Niemiec, czy też stosunków polsko-niemieckich. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, wybór czasopism oraz zbiory audiowizualne: filmy fabularne i dokumentalne na kasetach wideo i płytach DVD, nagrania muzyki klasycznej i współczesnej, w tym również młodzieżowej, na płytach kompaktowych. Ogromnym zainteresowaniem użytkowników cieszą się książki mówione, zwłaszcza współczesna literatura niemieckiego obszaru językowego na płytach kompaktowych. Nasza biblioteka prowadzi również działalność informacyjną. Udzielamy informacji na temat aktualności z życia kulturalnego, społecznego i politycznego w Niemczech.

Biblioteka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelników. Większość zbiorów jest przeznaczona do wypożyczania. Czytelnicy mają wolny dostęp do regałów, mogą na miejscu obejrzeć filmy, posłuchać nagrań na płytach kompaktowych. Z naszego katalogu można korzystać poprzez Internet. Tą drogą można również zamawiać listy nowości w naszych zbiorach oraz listy tematyczne, czyli wykaz publikacji na określony temat, dostępnych w naszej bibliotece. Aby korzystać z czytelni, nie trzeba dopełniać żadnych formalności; karta biblioteczna jest potrzebna tylko do wypożyczania. Użytkownicy mają do dyspozycji kilka stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, mogą również na miejscu korzystać z bazy Lexis-Nexis oraz kilkunastu baz na płytach CD-ROM. Od początku istnienia biblioteka cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jej użytkownicy to przede wszystkim młodzi ludzie: studenci, uczniowie, germaniści, nauczyciele, artyści, naukowcy, osoby zainteresowane kulturą niemieckiego obszaru językowego.

Biblioteka Instytutu Goethego w Krakowie współpracuje z Biblioteką Niemiecką przy Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz z wybranymi bibliotekami publicznymi na terenie Polski południowej, które prowadzą oddziały literatury obcojęzycznej. Należą do nich: Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie[2]. Instytut Goethego zaopatruje te biblioteki w literaturę niemieckojęzyczną: publikacje o charakterze informacyjnym oraz wybrane nowości z zakresu beletrystyki i literatury faktu. Wspólnie organizujemy wystawy, jak np. wystawę poświęconą twórczości Güntera Grassa, wystawę książek i plakatów Janoscha, znanego i lubianego na całym świecie autora i ilustratora książek dla dzieci, wystawę książek niemieckich na temat globalizacji.

W 2003 roku Instytuty Goethego w Europie Środkowo-Wschodniej, a więc w Bratysławie, Budapeszcie, Pradze, Warszawie i Krakowie, realizowały projekt "Hesse dla młodych", którego celem było przybliżenie, zwłaszcza młodemu czytelnikowi, twórczości Hermanna Hessego, jednego z najbardziej znanych pisarzy niemieckich, laureata literackiej Nagrody Nobla z 1946 r.

Działalność bibliotek Instytutu Goethego to również organizacja międzynarodowych konferencji bibliotekarzy. Instytut Goethego w Budapeszcie pod koniec lat 90. zainicjował wspólnie z Instytutem Francuskim cykl konferencji pod wspólnym tytułem Biblioteki publiczne w Nowej Europie. Ostatnia konferencja z tego cyklu odbyła się pod koniec listopada 2003 r. w Warszawie. Była ona poświęcona bibliotekom publicznym i strategiom ich rozwoju po rozszerzeniu Unii Europejskiej[3].

Warto wspomnieć o jeszcze jednym projekcie, którego celem jest przybliżenie czytelnikom współczesnego rynku wydawniczego w Niemczech. To projekt Książki, o których się mówi, realizowany przez biblioteki w Bratysławie, Budapeszcie, Pradze, Warszawie, Krakowie, Tallinie, Rydze i Wilnie. Dwa razy w roku, przy okazji Targów Książki w Lipsku i we Frankfurcie nad Menem, biblioteki nasze rekomendują wybrane tytuły beletrystyczne oraz książki z zakresu filozofii, nauk społecznych, historii kultury, biografie, tytuły ważne z bibliotekarskiego punktu widzenia. Każde wydanie broszury Książki, o których się mówi zawiera recenzje z ponadregionalnej prasy niemieckojęzycznej, które wprowadzają czytelnika w treść poszczególnych książek i pozwalają je lepiej zrozumieć. Wszystkie wydania broszury są również publikowane w Internecie na stronie www.goethe.de/ms/bud/biblio/bucher.htm. Rekomendowane książki można wypożyczyć w bibliotece Instytutu Goethego, wybrane tytuły posiadają również biblioteki partnerskie w Dąbrowie Górniczej, Tarnowie, Katowicach i Krakowie.

Biblioteka Instytutu Goethego w Krakowie to nie tylko miejsce pracy i poszukiwania informacji, ale również ulubione miejsce spotkań dla wielu naszych użytkowników, zwłaszcza młodych ludzi z Polski i Niemiec. Warto podkreślić, że coraz więcej młodych Niemców przyjeżdża do Polski, aby tu, ucząc się języka polskiego, poznać lepiej naszą kulturę, historię, obyczaje. Wielu z nich przy okazji pobytu w Krakowie korzysta regularnie z biblioteki Instytutu Goethego. To z myślą o nich przygotowaliśmy kącik literatury polskiej w niemieckim przekładzie. Można zauważyć, że biblioteka staje się miejscem dialogu i wymiany myśli, miejscem wzajemnego poznania się, które służy m.in. przezwyciężaniu stereotypów.

Przypisy

[1] Bibliothek und Informationszentrum [on-line]. [dostęp 17 sierpnia 2004]. Dostępny w World Wide Web: www.goethe.de/ms/kra/debib.htm.

[2] Biblioteki partnerskie Instytutu Goethego w Krakowie:
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
Bibioteka Niemiecka
ul. Bankowa 14,
40-007 Katowice
www.bg.us.edu.pl/bib_niem.htm

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie
Oddział Książki Obcojęzycznej
ul. Staszica 6
33-100 Tarnów
www.mbp.tarman.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej
Oddział Literatury Obcojęzycznej
ul. Reymonta 14
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.biblioteka.dabrowa.pl

[3] Bliższe informacje:
6. Internationale Konferenz - "Öffentliche Bibliotheken in einem Neuen Europa" - Warschau 2003 [on-line]. [dostęp 17 sierpnia 2004]. Dostępny w World Wide Web: www.goethe.de/ms/war/artikel.htm.

 Początek stronyBiblioteka Instytutu Goethego w Krakowie przedstawia się / Halina Niemirska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2004 (58) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/58/niemirska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187