EBIB 
Nr 7/2004 (58), Jednoosobowe zarządzanie biblioteką. Felieton
  Następny artykuł   

 


Dorota Lipińska

Felieton wstępny


Szanowni Państwo!

Z pewną nieśmiałością, bo po raz pierwszy, ale też z ogromną satysfakcją, chciałabym zaprosić Państwa do lektury kolejnego, już 58 numeru Biuletynu EBIB. Tematyczna część numeru poświęcona jest zagadnieniu bibliotek jednoosobowych. W tematykę wprowadza nas B. Szczepańska, która w swoim artykule przybliża nam m.in. pojęcie i ideę one-person librarian na świecie. W polskie realia przenoszą nas kolejne artykuły (A. Churska, J. Dzikowska, J. Staromiejska, B. Paw), w których autorki dzielą się z nami doświadczeniami ze swojej pracy. Mam nadzieję, że prezentowane teksty sprowokują dyskusję oraz zachęcą do wymiany doświadczeń większe grono bibliotekarzy.

Zapraszam ponadto do lektury artykułów z naszych stałych działów. Tradycyjnie prezentujemy tu teksty niezwiązane z tematem przewodnim numeru. W artykule Penny Garrod mowa jest o najnowszych inicjatywach dotyczących książek elektronicznych oraz wykorzystaniu ich w uczelnianych i publicznych bibliotekach Wielkiej Brytanii. T. Szymorowska omawia dotychczasową realizację programu IKONK@, A. Radwański rozprawia się z mitem teorii informacji naukowej, a N. Pamuła-Cieślak uświadamia nam istnienie ukrytego Internetu i wynikających z tego konsekwencji. Dwa ważne głosy (B. Szczepańska, P. Bierczyński) pojawiają się w dziale Opinie.

Zachęcam również do zapoznania się z treścią raportu z badań przeprowadzonych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego (M. Różycka) oraz recenzji A. Legeżyńskiej. Tym razem "pod lupę" trafiła publikacja omawiająca zastosowanie dla bibliografii regionalnej formatu MARC 21.
Pora wreszcie na porcję sprawozdań z przebiegu konferencji, które odbyły się w Polsce w czerwcu 2004 roku. W Komunikatach prezentujemy bibliotekę Instytutu Goethego w Krakowie oraz biblioteki belgijskie widziane okiem czytelnika-turysty. Tym wszystkim, którym nieobojętna jest nasza zawodowa przyszłość, polecam tekst o książkowych robotach w bibliotekach.
Numer zamykają informacje prawne i zestawienie adresów internetowych, przydatnych dla bibliotek jednoosobowych.

Gorąco zapraszam do lektury!
Dorota Lipińska
Redaktor prowadzący

 Początek stronyFelieton wstępny / Dorota Lipińska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2004 (58) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/58/felieton58.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187